Waar planten we?

Jouw jaarlijkse donatie wordt toegewezen aan onze beschikbare bosprojecten. We planten bomen in Nederland en het buitenland. We streven naar 50% aanplant in Nederland. Dit percentage kan ieder jaar veranderen, als bijvoorbeeld het aantal buitenlandse bosprojecten toeneemt. Nederland is een relatief klein land en het aantal bosprojecten is beperkter.

Kan ik zelf een project kiezen?

Partners kunnen hun voorkeur aangeven voor een buitenlands project. Nederlandse bomen worden toegewezen op basis van de beschikbare projecten.

Hoe word ik geïnformeerd door Trees for All over de besteding van mijn donatie?

Na afloop van ieder jaar informeren we je over de locaties waar jouw bomen geplant zijn of geplant gaan worden. Hierdoor weet je precies hoe jouw donatie besteed wordt en kun je hierover communiceren.

Is het mogelijk dat mijn klanten een certificaat als bewijs van de boomdonatie ontvangen?

Wij sturen jullie een officieel certificaat met daarop de donatie van het aantal bomen op jaarbasis. Wil je voor je klanten een eigen certificaat als bewijs van donatie, dan kun je hiervoor een eigen ontwerp maken in jouw huisstijl en met gebruik van ons logo. Hierop kun je aangeven hoeveel bomen er geplant worden voor de betreffende klant.

Ik wil productpartner worden, maar liever voor een vast bedrag. Kan dat ook?

Ja, dat is mogelijk. Geef dit aan in de verklaring van samenwerking onder het kopje ‘donatie’ in het veld ‘omschrijving’.

Ik heb een eenmalige actie/campagne, hoe gaat dat in zijn werk?

Neem voor een eenmalige actie of campagne even contact met ons op via info@treesforall.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.

Hoe werkt het met de betaling van de donatie?

Nadat wij jouw samenwerkingsverklaring hebben ontvangen sturen wij een betaalverzoek voor de eerste donatie van 750 euro. In december wordt de definitieve donatie opgevraagd. Indien blijkt dat de werkelijke donatie aan het einde van het jaar hoger is dan 750 euro, stuurt Trees for All voor het resterende bedrag een verzoek tot betaling. Eind juni en eind december van ieder volgend jaar informeren jullie ons over de hoogte van de donatie. Wij sturen vervolgens een verzoek tot betaling. Jullie garanderen met ondertekening van de samenwerkingsverklaring een jaarlijkse donatie van minimaal 750 euro.

Is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor de donateurs van projecten van Trees for All. Giften/donaties aan Trees for All zijn fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving.

Mag ik het beeld- en videomateriaal rechtenvrij gebruiken voor mijn eigen communicatie?

Ja, het beeld- en videomateriaal dat wij delen, mag rechtenvrij gebruikt worden voor de digitale communicatie. Wil je het logo van Trees for All op producten of print plaatsen, neem dan eerst contact met ons op via info@treesforall.nl. Wij moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.

Kan ik zelf mijn bomen planten?

Jaarlijks organiseren we boomplantdagen in Nederland voor onze bedrijfsbospartners. Het bomenplantseizoen is in het voorjaar en najaar. Afhankelijk van de capaciteit nodigen we graag meer mensen uit, maar we kunnen op voorhand niets beloven.

Ik wil mijn CO2-uitstoot compenseren met de aanplant van bomen, is dat mogelijk?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Het omrekenen van CO2-opslag naar aantallen bomen is minder eenvoudig dan het lijkt. CO2-vastlegging wordt namelijk altijd berekend op basis van oppervlakte (hectares) en groei-jaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Het is een proces van jaren waarbij het bos zich ontwikkelt van een dicht bos met veel jonge boompjes, naar een open bos met volwassen, hoge bomen. Uiteindelijk staan er dus veel minder bomen dan het aantal dat initieel is aangeplant. Daarnaast legt een aangeplante boom in het begin relatief weinig CO2 vast. Naarmate de boom ouder wordt, legt de boom steeds meer CO2 vast om vervolgens weer af te vlakken aan het einde van de levensduur van de boom.

Tropisch bos legt gemiddeld 10 tot soms wel 15 ton CO2 per hectare per jaar vast tijdens de groei, Nederlands bos legt gemiddeld 8 ton CO2 per hectare per jaar vast. Afhankelijk van het aantal bomen dat geplant wordt per hectare, kan een gemiddelde vastlegging per boom worden bepaald.

Belangrijk om te weten: als je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2-compensatie, maar je kunt niet formeel een hoeveelheid (ton) CO2 claimen. Dat kan alleen via gecertificeerde CO2-rechten (credits). Heb je interesse om formeel en aantoonbaar te compenseren? Kies dan voor een CO2-partnerschap.

Kan ik ook CO2-partner worden?

Als je CO2-neutraal wilt ondernemen, kun je er ook voor kiezen om CO2-partner te worden en jouw CO2-uitstoot op een formele manier te compenseren. Kijk hier voor meer informatie over het CO2-partnerschap.

Meer vragen?

Kijk voor meer informatie op onze algemene veelgestelde vragen pagina.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel