Veelgestelde vragen

Je vindt hier antwoord op veelgestelde vragen over onder andere onze projecten, bomen planten en CO2 compenseren. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen? Neem dan even contact met ons op. We vertellen graag meer over onze projecten en werkwijze!

Algemeen

Wat doet Trees for All?

Trees for All is opgericht in 1999. Wij zijn een CBF-erkende stichting zonder winstoogmerk en investeren in de toekomst en leefbaarheid van onze planeet door wereldwijd bos te planten en te herstellen. Bedrijven en particulieren kunnen via de projecten van Trees for All hun CO2 compenseren en bomen planten. Zo zetten we ons samen in voor een beter klimaat, herstel van ecosystemen en biodiversiteit en armoedebestrijding in de wTrees for All zet zich al ruim 20 jaar in voor een bosrijke wereld. Het is onze missie om wereldwijd nieuwe bossen te planten en bestaande bossen te herstellen. We planten bomen in Nederland en het buitenland en maken mensen bewust van het belang van bomen. We gaan daarbij voor brede impact. Onze duurzame bosprojecten dragen niet alleen bij aan een beter klimaat, maar zorgen ook voor meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. Zo investeren we samen met onze donateurs en partners in een groene en aarde voor iedereen.

Hoe is Trees for All gestart?

Stichting Trees for All is opgericht in 1999 onder de naam Trees for Travel. Hiermee waren we de eerste aanbieder in Nederland van klimaatcompensatie voor reisorganisaties en bedrijven die hun vluchten wilden compenseren via duurzame bosprojecten. In 2012 is onze naam veranderd in Trees for All en hebben we ons werkveld verbreed. We waren voor die tijd alleen actief in ontwikkelingslanden, maar zijn toen ook bomen gaan planten in Nederland. Dit had meerdere redenen. Als gevolg van de economische crisis werden veel natuursubsidies stopgezet, waardoor Trees for All kansen zag om de ontwikkeling van bosprojecten in Nederland te versnellen. Daarbij kwam dat een groeiend aantal donateurs graag een meer tastbare bijdrage wilde leveren dichtbij huis. Dankzij al onze donateurs en partners kunnen we inmiddels jaarlijks honderden hectares bos duurzaam aanplanten in Nederland en in het buitenland.

Er zijn steeds meer organisaties die bomen planten en CO2 compenseren. Wat maakt Trees for All uniek?

Trees for All is een erkende stichting met CBF-keurmerk en ANBI-status. We bestaan al ruim 20 jaar en hebben dus veel ervaring met bosaanplant en CO2-compensatie. We zijn een niet-commerciële aanbieder van CO2-compensatie en hebben geen winstoogmerk. Ons doel is om zoveel mogelijk impact te maken met de projecten die we steunen. Waar sommige partijen alleen in Nederland of het buitenland actief zijn, doen wij het allebei: bij ons kun je dus dichtbij huis, maar ook verder weg bomen planten. Hierdoor hebben we wereldwijd brede impact. We focussen niet alleen op CO2-vastlegging voor het klimaat, maar ook op biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. En heel belangrijk: we gaan voor kwaliteit en duurzaamheid. Een boom planten is niet moeilijk, een bos laten groeien is een hele uitdaging. En daar zetten we ons ieder dag voor in!

Met wie werkt Trees for All samen?

Om onze missie te realiseren, moeten we allemaal naar vermogen ons steentje bijdragen. Of beter gezegd; een boompje planten. Daarom inspireren en motiveren we mensen en organisaties om samen met ons in actie te komen door bomen te planten en CO2 te reduceren en te compenseren.

Voor de realisatie van onze projecten werken we samen met projectpartners. We kiezen onze projecten zorgvuldig en hebben duidelijke criteria waaraan onze buitenlandse projecten en onze Nederlandse projecten moeten voldoen. We geloven in de kracht van samenwerken en streven naar duurzame partnerships, juist ook om onze lange-termijn-betrokkenheid te kunnen garanderen. “If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”, luidt een Afrikaans gezegde. Samenwerken is wat ons betreft dan ook de sleutel voor een duurzame ontwikkeling van onze eigen organisatie en de wereld om ons heen.

Kan ik Trees for All als vrijwilliger helpen?

Wij vinden het fantastisch dat veel mensen zich vrijwillig willen inzetten voor onze stichting. De ervaring leert dat het belangrijk is om een heldere vraag of opdracht te hebben om invulling te kunnen geven aan vrijwilligerswerk. Indien dat het geval is, zullen we dit via onze website of social media communiceren.

Trees for All heeft het CBF-keurmerk. Wat houdt dit in?

Het CBF houdt toezicht op erkende goede doelen. In Nederland zijn er ruim 40.000 stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), maar daarvan hebben slechts 646 het CBF-keurmerk. Trees for All is één van deze erkende stichtingen. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen waardoor je verzekerd bent dat jouw donatie bijdraagt aan een betere wereld.

Donateur worden

Hoe kan ik het werk van Trees for All steunen?

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen. Je kunt bomen planten, je kunt CO2-compenseren en je kunt ons steunen met een donatie. Je kunt kiezen of je dit structureel wilt doen of eenmalig. In alle gevallen help je ons om onze missie mogelijk te maken: een groene en gezonde wereld voor iedereen.

Is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor particuliere of zakelijke donateurs.

Een privé donatie kan fiscaal aftrekbaar zijn binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor deze giften bestaat een ‘drempel’. Je moet in één jaar eerst een bepaald bedrag – afhankelijk van je inkomen – hebben geschonken voordat je in aanmerking komt voor belastingaftrek. En die aftrek is weer aan een maximum verbonden. Wil je weten hoeveel aftrek je krijgt? Kijk op de website van de belastingdienst.

Voor een eenmanszaak, CV, VOF gelden de regels van particuliere giften. Als je een BV hebt, zijn de giften voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar. Hiervoor geldt dat het totaal aan aftrekbare giften 50% van de winst bedragen tot maximaal €100.000.

Wil je meer weten over hoe jij fiscaal aantrekkelijk kunt schenken aan Trees for All? Neem dan contact op met jouw accountant en/of de Belastingdienst. Zakelijk of privé doneren? Je kunt zelf ook hier berekenen wat het voordeligste is.

Kan ik een periodieke donatie of schenking doen aan Trees for All?

Dat kan zeker en daar zijn we zeer mee geholpen! Op onze website kun je kiezen om per maand, kwartaal of jaarlijks te doneren. Je kunt er ook voor kiezen om een periodieke schenking te doen op basis van een overeenkomst. Hierbij geldt dat gedurende minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag wordt geschonken en dat de schenking is vastgelegd in een overeenkomst. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het hele bedrag van de gift fiscaal aftrekbaar. Zie weblink (pagina doneren)

Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ periodieke donatie en een periodieke schenking?

Gewone periodieke donaties (per maand, kwartaal of jaar) worden niet vastgelegd in een overeenkomst. Periodieke schenkingen met een schenkingsovereenkomst wel. Een periodieke schenking is altijd aftrekbaar. Andere donaties kunnen ook aftrekbaar zijn als je voldoet aan de voorwaarden (een drempel- en maximumbedrag). Meer weten? Kijk op de website van de Belastingdienst.

Ik wil mijn periodieke donatie stopzetten, hoe doe ik dat?

Je kunt dit doen door ons hierover te informeren via het online contactformulier of per post. Vermeld hierbij je volledige naam, woonplaats en het machtigingskenmerk als dit bekend is. We willen je graag hartelijk bedanken voor jouw steun!

Ik overweeg Trees for All op te nemen in mijn testament. Wat zijn de mogelijkheden?

Als je ervoor kiest om Trees for All op te nemen in je testament, kies je voor het nalaten van een groene en gezonde aarde. Je kunt Trees for All op meerdere manieren in je testament opnemen: je benoemt Trees for All tot (mede-)erfgenaam of je kent Trees for All een legaat toe: 

  • Erfstelling – Als je Trees for All (mede)erfgenaam maakt, ontvangen wij een percentage van de erfenis. Dit heet ook wel erfstelling. Je bepaalt zelf wie welk percentage krijgt.
  • Legaat – Als je Trees for All niet tot erfgenaam wilt benoemen, maar wel in je testament wilt opnemen, kun je Trees for All een legaat nalaten. Dit betekent dat je een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Trees for All.

Trees for All is een goed doel met een ANBI-status. Dat betekent dat wij geen erfbelasting hoeven te betalen over het bedrag dat je ons nalaat. Je weet dus zeker dat 100% van je gift ten goede komt aan Trees for All. Ook zijn we een Erkend Goed Doel en voldoen we aan de strenge kwaliteitseisen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zo kun je ervan uitgaan dat we zorgvuldig omgaan met iedere euro en hierover verantwoording afleggen.

Hoe wordt mijn donatie besteed?

We werken zo efficiënt en effectief mogelijk en zijn er trots op dat we met een relatief klein team, zulke mooie resultaten behalen. Van iedere euro die we ontvangen, wordt ruim 84% besteed aan de doelstelling (bosaanplant, CO2-compensatie en bewustwording).

Ik wil graag een boom cadeau doen, kan dat?

Dat kan zeker! We hebben bomen voor elke gelegenheid. Ga hiervoor naar onze boomcadeau pagina.

Waarom stuurt Trees for All alleen digitale post?

Veel goede doelen sturen met regelmaat een magazine of brief per post. Wij willen zo min mogelijk papier gebruiken en dus sturen wij alleen digitale post. Alleen voor nalatenschappen maken we een uitzondering en hebben we een fysieke brochure beschikbaar.

Waarom doet Trees for All niet mee aan collectes en straatwerving?

Voor het doen van collectes zijn veel vrijwilligers nodig. Op dit moment beschikken wij nog niet over een dergelijk groot vrijwilligersnetwerk. In geval van straatwerving komt de donatie niet volledig bij het goede doel terecht, maar een deel is bestemd als inkomsten voor het wervingsbureau. Daar doen wij liever niet aan mee.

Bomen planten

Waar worden mijn bomen geplant?

We planten bomen in Nederland én in het buitenland. Hierbij zorgen wij voor een goede verdeling over de verschillende lopende projecten. Online donaties worden fifty/fifty verdeeld tussen Nederland en het buitenland. Op de website kun je zelf kiezen aan welke projecten je wilt bijdragen. 

Wanneer worden mijn bomen geplant?

Voor het planten van de bomen zijn wij afhankelijk van het boomplantseizoen in het betreffende land en gebied. In Nederland planten we tussen eind november en medio maart. In deze periode zijn de bomen in winterrust en kunnen ze in het voorjaar zonder grote ‘schok’ gaan groeien. Bovendien is het dan meestal niet heel warm en droog en kan de boom onder gunstige omstandigheden een start maken. In de tropen gaan de boompjes de grond in bij aanvang van het regenseizoen. Als je midden in het regenseizoen plant, kunnen de zaailingen wegspoelen en aan het einde van het regenseizoen is vaak te laat voor goede wortelontwikkeling om de droge tijd door te komen.

Sommige projecten worden binnen één jaar gerealiseerd, andere projecten hebben een langere looptijd. In dat geval wordt de totale aanplant over meerdere jaren verdeeld.

Hoe weet ik zeker dat de bomen daadwerkelijk zijn geplant?

Wij garanderen de aanplant van jouw bomen. We stellen contracten op met onze projectpartners waarin afspraken worden gemaakt over activiteiten, output en impact. Via rapportages, veldbezoeken en degelijke monitoring volgen we onze projecten op de voet en checken we de aanplant in kwantiteit en kwaliteit. Hier communiceren we over via nieuwsbrieven, social media, updates en ons jaarverslag.

Kan ik zelf mijn bomen planten?

Jaarlijks organiseren we meerdere boomplantdagen in Nederland. Deze zijn primair bedoeld voor bedrijfsbospartners die een donatie voor een bedrijfsbos hebben gedaan. We hopen in de nabije toekomst ook boomplantdagen voor onze andere partners en donateurs te kunnen organiseren, want we weten hoe ontzettend leuk en waardevol plantdagen zijn en we gunnen iedereen zo’n ervaring. Hierbij zijn we afhankelijk van onze eigen capaciteit en die van onze projectpartners.

Kan ik mijn boom volgen?

Wij praten liever over de aanleg van bossen en boslandbouwprojecten (agroforestry, voedselbossen), dan over de aanplant van losse bomen. De donatie die jij doet, is dus altijd onderdeel van een groter geheel. Niet iedere boom die wij planten, groeit uit tot een grote volwassen boom. Om een bos te creëren, plant je in het begin meer bomen dan er uiteindelijk overblijven. Dit heeft een reden. Door een grotere aanplant in het begin, creëren we versneld een bosecosysteem en kunnen we ook een grotere soortenrijkdom realiseren. Jouw boom zorgt er dus mede voor dat nieuw bos kan ontstaan. Dat is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos weerbaarder tegen klimaatverandering.

Je kunt overigens zeker het project volgen waar jouw boom is geplant. Als je bij ons een online donatie doet, houden we je op de hoogte via onze Track & Trees!

Wat voor soorten bomen plant Trees for All aan?

In Nederland en in het buitenland planten wij zoveel mogelijk inheemse boomsoorten aan. Bomen die van oudsher ergens voorkomen, zijn aantoonbaar beter voor de biodiversiteit, bodem en waterhuishouding. Ze geven letterlijk meer leven, zowel onder als boven de grond. Denk aan schimmels, insecten, vogels en zoogdieren. In Nederland planten we gemiddeld 15 tot 20 soorten aan, vooral loofbomen. Zo ontstaat er op termijn een gevarieerd en gezond bos. Om onze bossen klimaatbestendig te maken, wordt ook gekeken naar Zuid-Europese soorten. Deze bomen zijn beter bestand tegen droogte en hitte en zijn tevens bestand tegen een koude winter.

In ontwikkelingslanden waar we werken, wordt de keuze van geschikte boomsoorten samen met de lokale bevolking bepaald. In projecten voor bosherstel gebruiken we zoveel mogelijk bedreigde en endemische soorten. In de nabijheid van de dorpen en op agrarisch land is het belangrijk dat de bomen waarde hebben, bijvoorbeeld voor voedsel of medicijnen. Op die manier is ook het lange termijn beheer beter geborgd.

Is het nodig om bomen te planten? Dat regelt de natuur toch zelf?

Het is goed dat mensen kritische vragen stellen over het nut van bomen planten. Natuurlijk bosherstel vindt uiteraard ook plaats en moedigen we ook aan. Het is alleen een veel trager proces. Door het meteen aanplanten van de gewenste boomsoorten wordt feitelijk het natuurlijke regeneratieproces versneld. Hierdoor kunnen we op kortere termijn meer CO2 vastleggen en de biodiversiteit vergroten door een groot aantal verschillende soorten te planten. In sommige gevallen is spontane verbossing gewoonweg niet mogelijk of wenselijk. In monoculturen (bossen van één soort) ontbreken vaak de zaadbronnen/-bomen voor een gevarieerd bos. Als je niets doet, komt er weer een monotoon bos terug. Om op die gronden inheems bos te creëren met een grote soortenrijkheid, is ingrijpen noodzakelijk. Of neem voormalige agrarische gronden die door verkeerd grondgebruik zijn gedegradeerd. Ook daar is natuurlijk bosherstel vaak geen optie. In alle gevallen planten we altijd veel verschillende boom-en struiksoorten aan zodat er een gezond en klimaatbestendig bos ontstaat.

Hoe bepalen jullie de donatie per boom?

Wij werken met een gemiddeld donatietarief voor alle bomen die we planten. Op deze manier kunnen we veel verschillende projecten mogelijk maken in zowel Nederland als het buitenland. Bomen planten in Nederland is duurder dan in het buitenland, en dat geldt met name voor ontwikkelingslanden. Ook het type project is bepalend voor het donatietarief per boom. Plant je bomen in een uitdagende omgeving waar bijvoorbeeld aanvullende bewatering of bescherming tegen vee nodig is, dan zullen de kosten stijgen. En we houden altijd rekening met de kosten voor lange termijn beheer en het zorgvuldig monitoren van de projectresultaten .

Belangrijk om te weten is dat jouw donatie veel meer is dan het planten van een boom: we kiezen voor een integrale aanpak waarbij we bomen planten, zorgen dat de ‘drivers’ voor ontbossing worden weggenomen, biodiversiteit herstellen en bijdragen aan betere leefomstandigheden van de lokale bevolking.

Hoe kijkt Trees for All naar houtkap in Nederland?

Het beheer van bos roept voor de gemiddelde Nederlandse burger veel vragen op. Hoe weeg je de klimatologische, ecologische, economische en sociale belangen? Want waarom wordt er bos gekapt terwijl we CO2 uit de lucht moeten halen? En wat gebeurt er met de gekapte bomen? Het huidige bos-en natuurbeheer in Nederland moet rekening houden met veel verschillende wensen en belangen. Een standpunt over houtkap vraagt daarom de nodige nuance.

Als we meer bos willen realiseren, dan is het van groot belang dat onze bossen duurzaam beheerd worden en er geen sprake is van grootschalige kap. In de nationale Bossenstrategie is bepaald dat er in de Nederlandse bossen geen kaalkap mag plaatsvinden, ofwel er mogen geen bosoppervlaktes gekapt worden groter dan een halve hectare. Trees for All onderschrijft dit. Onder bepaalde omstandigheden en voorwaarden is houtkap wat ons betreft echter wel gerechtvaardigd:

Maatschappelijke en ecologische impact
Houtkap in een bos dient altijd op verantwoorde en zorgvuldige wijze plaats te vinden. De maatschappelijke en ecologische impact zou daarbij leidend moeten zijn en niet het economisch belang. Hiermee bedoelen we dat het hout dat vrijkomt bij het verder ontwikkelen van het bos past bij verantwoord bosbeheer (zie hieronder). De inzet van grote machines is weliswaar efficiënt, maar zeer belastend voor het bos en de bodem. Trees for All ziet op dit vlak ruimte voor verbetering. De overheid zou meer subsidie beschikbaar moeten stellen voor natuurvriendelijk bosbeheer.

Verantwoord beheer
Bomenkap hoort bij bosbeheer, zeker in de Nederlandse situatie met aangeplante bossen. Met extensief en gericht beheer wordt de aanplant geleidelijk ontwikkeld richting een meer natuurlijk bos met veel soorten, leeftijdsverschillen en structuren. Dit gebeurt door het bos uit te dunnen of te verjongen. Bij dunningen wordt er groeiruimte gecreëerd voor favoriete bomen (denk aan bepaalde inheemse bomen of bomen die interessant zijn voor bepaalde dieren) en wordt er gekeken naar de soortenrijkdom. Bij verjongen worden kleine groepen of individuele bomen gekapt, om zo ruimte te maken voor nieuw bos. Hierdoor ontstaat er meer diversiteit in soort en leeftijd wat weer goed is voor de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van het bos. Naarmate de natuurlijkheid toeneemt neemt de noodzaak voor actief beheer af of komt zelfs te vervallen. Het hout dat vrijkomt bij het beheer om de bossen natuurlijker en robuuster te maken dient zo duurzaam mogelijk te worden gebruikt (zie hieronder: hoogwaardig gebruik).

Natuurontwikkeling
In Nederland willen we verschillende soorten natuur ontwikkelen. In dat kader van biodiversiteitsherstel wordt er soms bestaand bos gekapt en omgevormd naar andere natuurdoeltypen, bijvoorbeeld om heide- en stuifzandgebieden te verbinden. Trees for All wil helpen om in Nederland het bosareaal te vergroten, maar onderschrijft het belang van een diverse natuur voor de biodiversiteit. Daar waar bos moet wijken voor andere natuur, moet altijd sprake zijn van kwalitatieve en kwantitatieve compensatie.

Revitalisering
In uitzonderlijke gevallen is grootschalige kap nodig, bijvoorbeeld bij het omvormen van zieke fijnsparbossen naar gezond en divers loofbos of het herbeplanten van bossen met veel essentaksterfte. Dit soort situaties zullen met een aanzienlijk areaal monoculturen in Nederland en veranderende omstandigheden (klimaat, stikstof, verdroging) in de nabije toekomst vaker voorkomen. Trees for All steunt dit soort projecten om te zorgen dat er in Nederland meer gevarieerd en klimaatbestendig bos komt.

Hoogwaardig gebruik
Hout moet zo hoogwaardig mogelijk gebruikt worden en duurzaam worden verwerkt. Door gebruik te maken van hout in de bouw wordt CO2-uitstoot vermeden die gepaard gaat met beton- en staalproductie én wordt koolstof die in het hout zit, langdurig opgeslagen. Nederland voorziet momenteel voor slechts 10% in de eigen houtbehoefte en dat percentage neemt met een groeiende vraag naar hout naar verwachting verder af. Daarmee neemt evenredig de afhankelijkheid van het buitenland verder toe. Hout voor biomassacentrales is de meest laagwaardige toepassing en alleen te rechtvaardigen als er sprake is van resthout.

Wat vindt Trees for All van biomassa?

Biomassa voor de opwekking van energie bestaat uit allerlei organische materialen, zoals hout, gft-afval, plantaardige olie en vet, maar ook speciaal hiervoor verbouwde gewassen. Energie uit biomassa wordt als duurzaam aangemerkt en speelt een belangrijke rol bij het behalen van de klimaatdoelen van Nederland.

Trees for All is niet principieel tegen het gebruik van biomassa in algemene zin, maar wel tegen het gebruik van kwalitatief hoogwaardig hout als energiebron. Als het specifiek om houtige biomassa gaat, dan is het wat ons betreft alleen gerechtvaardigd als het om resthout gaat dat op geen enkele andere manier gebruikt kan worden (denk aan overtollig takhout in de stedelijke omgeving) of van waarde is voor het bos. Het achterlaten van resthout is essentieel voor een vitaal bos en het is dus belangrijk dat dode bomen en een deel van het gekapte hout achterblijven in het bos.

Heeft het wel zin om bomen te planten als er zoveel bos verdwijnt door kap en bosbranden?

De berichten over wereldwijde ontbossing en toename van bosbranden kunnen heel ontmoedigend zijn. Dat geldt ook voor ons. Maar één van onze kernwaarden is positiviteit. Wij geloven dat verandering mogelijk is en willen daar graag een bijdrage aan leveren. Door met elkaar bomen te planten en mensen bewust te maken van de waarde van bomen, kunnen we zorgen dat bestaande bossen worden beschermd en er meer bos in de wereld komt. En het is hierbij heel belangrijk om te kijken wat je zelf kunt doen. Aan welke organisaties geef jij jouw tijd, energie en geld? Welke producten koop je? Hoeveel vlees eet je, één van de grootste veroorzakers van ontbossing? Voor wat voor organisatie wil jij werken? En als je belegt, in welke organisaties investeer je je geld? We hebben zelf meer invloed dan we soms denken.

Wij dromen van een bosrijk wereld en zien dat steeds meer mensen deze droom delen. Hoe meer mensen zich aansluiten, hoe groter de impact. En: niets doen is wat ons betreft geen optie. Elke boom telt!

CO2 compenseren

Wanneer is er sprake van CO2-uitstoot?

Bijna al onze activiteiten zorgen voor CO2-uitstoot en uitstoot van andere broeikasgassen, zoals methaangas en stikstofdioxide. Soms gebeurt dat direct door het verbranden van bijvoorbeeld benzine in auto’s of het verwarmen van je huis, maar vaker gebeurt het indirect bij bijvoorbeeld het produceren van ons voedsel of de spullen die we kopen.

Wat is CO2-compensatie?

Voor de CO2-uitstoot die jij veroorzaakt, wordt ergens anders CO2 uit de lucht gehaald, of minder CO2 uitgestoten. Daarmee compenseer je jouw CO-uitstoot. Het is dus een soort van CO2-boekhouden. Er zijn verschillende manieren om je CO2-uitstoot te compenseren, zie de vraag hieronder.

Op welke manier kan ik CO2 compenseren?

Je kunt ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot uit de atmosfeer wordt gehaald, bijvoorbeeld door de aanplant van bomen of door ondergrondse opslag. Of je zorgt dat de CO2-uitstoot ergens wordt verminderd of voorkomen. Denk aan projecten op het gebied van duurzame energie of zuinige kooktoestellen waardoor er minder hout nodig is om te koken. Maar ook bosbescherming valt onder deze laatste categorie. Doordat het bos niet gekapt wordt, zo is de redenatie, wordt er CO2-uitstoot voorkomen.

Waar kan ik het beste mijn CO2 compenseren?

Compensatie hoeft niet per se in Nederland te gebeuren. Broeikasgassen verspreiden zich over de aarde, sterker nog de levensstijl die wij in het Westen hebben heeft grote gevolgen voor mensen in lage inkomenslanden die het hardst getroffen worden door de gevolgen van klimaatverandering. Dus als je in Nederland CO2 uitstoot, kun je dat laten compenseren via boomaanplant in Bolivia of schone kooktoestellen in Kenia.

Hoe werkt het principe van CO2-compensatie via bomen?

Bomen hebben voor hun groei het (broeikas)gas CO2 nodig. Met hulp van zonlicht en water zetten bomen koolstofdioxide (CO2) om in koolstof (C) en zuurstof (O2). De koolstof wordt vastgelegd in de biomassa van de boom: de stam, de takken en wortels. Zolang een boom groeit, wordt er CO2 uit de atmosfeer opgenomen. Een afstervende boom geeft de CO2 geleidelijk weer af. In een bossysteem wordt deze CO2 weer opgenomen door de groeiende bomen en struiken die de plek innemen van de oude boom.

Hoeveel CO2 neemt een boom op?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag laat zich niet zo makkelijk beantwoorden. CO2-vastlegging wordt namelijk berekend op basis van oppervlakte (hectares) en groeijaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Het is een proces van jaren waarbij het bos zich ontwikkelt van een dicht bos met veel jonge boompjes, naar een open bos met volwassen, hoge bomen. Uiteindelijk staan er dus veel minder bomen dan het aantal dat initieel is aangeplant. Daarnaast legt een aangeplante boom in het begin relatief weinig koolstof vast. Naarmate bomen ouder worden, leggen ze steeds meer koolstof vast om vervolgens weer af te vlakken aan het einde van de levensduur van de boom.

Trees for All heeft wereldwijd verschillende projecten dus het is lastig om een gemiddelde te geven. In Nederland werken we met de kengetallen van WUR en Probos. In het buitenland is er een groot verschil of je een regenwoud herstelt of in zeer droge gebieden bomen plant. Per project geven we een indicatie en we zijn voornemens om ook voor alle niet-gecertificeerde projecten een gedetailleerde berekening te laten maken.

Hoe werkt CO2-compensatie bij Trees for All?

Compensatie betekent bij ons dat je je CO2-uitstoot hebt gecompenseerd via CO2-credits. Dat noemen wij gecertificeerde compensatie. Al onze herbebossings- en boslandbouwprojecten voor CO2-compensatie zijn gecertificeerd. Wij werken met Plan Vivo, een internationale standaard voor CO2-compensatie die zich richt op lokale gemeenschappen en niet alleen de koolstofopslag garandeert, maar ook verbeterde leefomstandigheden, duurzaam landbeheer en behoud van biodiversiteit. Via diverse onafhankelijke controles wordt aantoonbaar gemaakt dat jouw CO2-uitstoot daadwerkelijk is vastgelegd en dat deze impact wordt gerealiseerd.

Wat is de waarde van een CO2-credit?

Een CO2-credit is gelijk aan de vastlegging van 1 ton CO2-uitstoot. Een credit kan maar één keer uitgegeven worden en dus één keer gebruikt worden voor CO2-compensatie. In een zogenaamd creditregister wordt bijgehouden wie welke credits heeft ontvangen. Zo wordt voorkomen dat er dubbeltellingen komen.

Projecten kunnen niet zomaar CO2-credits uitgeven. Een project moet namelijk aan heel veel eisen voldoen. Projecteigenaren moeten bij de start van een project een uitgebreid voorstel indienen bij een certificeringsstandaard. Deze standaard bepaalt vervolgens of het project voldoet aan alle criteria. Er wordt bepaald wat de verwachte koolstofvastlegging (bovengronds en ondergronds in de wortels), maar ook wat de impact is op biodiversiteit en de leefomstandigheden van de lokale bevolking. De daadwerkelijke vastlegging van CO2 wordt vervolgens iedere 3 tot 5 jaar door een externe auditor gecontroleerd. Het is een robuust systeem wat hoge eisen stelt aan projectorganisaties die in aanmerking willen komen voor het uitgeven van CO2-credits.

Waarom werkt Trees for All met de Plan Vivo standaard voor certificering?

Plan Vivo is een wereldwijd toonaangevende certificeringsnorm voor klimaatprojecten, gericht op lokale gemeenschappen en duurzame ontwikkeling. Plan Vivo garandeert gevalideerde koolstofopslag, ecosysteemherstel, verbeterde levensomstandigheden en duurzaam landbeheer. De deelnemende communities delen in de inkomsten die gegenereerd worden met CO2-credits. Het zijn dus projecten van én voor de lokale bevolking.

https://www.planvivo.org/

Wat is het verschil tussen gecertificeerde en niet-gecertificeerde compensatie?

De CO2-compensatie die wij bieden is gecertificeerd. Dat betekent dat er CO2-credits worden gegenereerd als bewijs van CO2-vastlegging. Maar ook onze niet-gecertificeerde boomaanplantprojecten leggen natuurlijk een hoop CO2 vast. In dat geval kun je spreken van niet-gecertificeerde compensatie en kunnen we -indien de cijfers beschikbaar zijn- een inschatting geven van de hoeveelheid CO2-vastlegging.

Wij kiezen bewust voor een divers projectenportfolio met gecertificeerde en niet-gecertificeerde projecten omdat we streven naar brede impact. Het gaat ons dus niet alleen om de CO2-vastlegging. Sommige type projecten leggen meer CO2 vast en zijn geschikter voor certificering dan andere projecten waarbij de kosten van certificering niet opwegen tegen de verwachte baten uit credits.

Doneren voor bomen of voor CO2-credits zijn dus twee verschillende manieren van financiering waarmee we de aanplant en het beheer van bossen helpen realiseren. Als het voor jou niet nodig is om dit via CO2-credits te doen, dan kun je kiezen om te doneren aan één van onze boomaanplantprojecten. In beide gevallen draag je bij aan CO2-vastlegging, meer biodiversiteit en betere leefomstandigheden.

Kan ik ook via Nederlands bos mijn CO2 compenseren?

In Nederland zijn de eerste stappen gezet om de aanplant van nieuw bos te gaan certificeren. Dit is mogelijk via de Stichting Nationale Koolstof Markt. De certificeringsmethodiek is nog in ontwikkeling. Niet alle projecten lenen zich voor certificering vanwege de eisen die gesteld worden, denk aan een verplichte FSC-certificering en de kosten die daarmee gepaard gaan. CO2-credits uit Nederlands bos zullen sowieso relatief erg duur zijn. De vraag is dus waar jouw euro de meeste impact heeft. Momenteel hebben wij nog geen gecertificeerde Nederlandse projecten in onze portefeuille. Maar je kunt je CO2 compenseren via onze gecertificeerde bosprojecten in het buitenland of bijdragen aan meer bos in Nederland door bijvoorbeeld een bedrijfsbos te planten. In dat geval kunnen we een schatting geven van de hoeveelheid CO2-vastlegging of je kunt er voor kiezen om dit door een externe partij te laten berekenen.

Wat is het verschil tussen verplichte en vrijwillige compensatie?

De compensatie van CO2 kan vrijwillig of verplicht gebeuren. De verplichte compensatie gaat in Europa via het EU European Trading System (EU-ETS). De 12.000 meest vervuilende bedrijven, waaronder de luchtvaartindustrie en de energiesector, zijn verplicht om hun CO2–uitstoot te compenseren. Ze krijgen een maximale hoeveelheid CO2-rechten toegewezen die ze mogen uitstoten en voor alles wat ze meer uitstoten, moeten ze rechten bijkopen.
Naast deze verplichte markt, is er ook een vrijwillige markt voor CO2-compensatie ontstaan. Dat is de markt waar Trees for All actief is. Het woord zegt het al: het is vrijwillig. Dus bedrijven, maar ook individuen, die hun klimaatimpact willen compenseren doen dit uit eigen wil.

Wat wordt bedoeld met ‘carbon removal’ en ‘carbon reduction’?

CO2-compensatie kan op verschillende manieren plaatsvinden: door reductie ofwel het voorkomen van CO2-uitstoot (carbon reduction) of door extra opslag van CO2 (carbon removal). Beide aanpakken zijn nodig en vullen elkaar aan. In het geval van reductie is het doel om CO2-uitstoot te besparen, denk aan hout besparende oventjes (cookstoves), windmolens, zonne-energie en bosbescherming (Redd+). In geval van carbon removal is het doel om extra opname capaciteit te creëren zodat de CO2 die al in de atmosfeer aanwezig is, kan worden opgeslagen. Dit kan door het aanplanten van bomen. Andere natuurlijke manieren zijn om te opslag van CO2 in de bodem te vergroten door middel van regeneratieve landbouw of CO2 bindende mineralen te gebruiken als olivijn. Een veel duurdere en risicovolle oplossing is ondergrondse opslag in bijvoorbeeld lege gasvelden.

Carbon removal wordt als meest impactvol beschouwd, zeker als het gaat om sociale (her)bebossingsprojecten waarbij de focus ligt op het verbeteren van de sociaaleconomische positie van lokale gemeenschappen en er ook aandacht is voor de ecologische waarden (biodiversiteit en ecosystem services).

Heeft CO2-compensatie wel zin?

We moeten onze CO2-uitstoot drastisch verminderen, en daarom is elke bijdrage -verplicht of vrijwillig- van groot belang. Compensatie moet alleen geen doel op zich zijn: het is een middel om een transitie te maken. De focus moet daarom liggen op reduceren.

Als je compenseert via de juiste projecten, dan profiteren het klimaat, de natuur en de mensen ervan. Wij zien CO2-compensatie als een mooie manier om impactvolle projecten te realiseren waarvoor anders geen geld beschikbaar is. We planten meer bomen, we geven de lokale bevolking werkgelegenheid en trainen hen in duurzaam landgebruik. En daardoor wordt bestaand bos beter hersteld en beschermd.

Nadelen zijn er ook: het idee kan ontstaan dat je dankzij CO2-compensatie door kan gaan op de oude weg. Compensatie wordt dan een legitimatie om niet te hoeven veranderen. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Iedereen moet daarom nadenken wat hij /zij kan doen om gezonde en groene aarde te behouden.

Ook de eenzijdige focus op klimaatcompensatie is een risico. Steeds vaker zien we grote aanplant van monoculturen waarbij alleen gekeken wordt naar boomsoorten die zoveel mogelijk CO2 vastleggen. Dat is wat ons betreft geen goede ontwikkeling. We moeten met elkaar focussen op behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen en goed kijken wat daarvoor nodig is. Het aanplanten van de verkeerde bomen, op de verkeerde plek om de verkeerde reden kan meer kwaad doen dan goed.

Handelt Trees for All in CO2-credits?

Als stichting kopen en verkopen wij geen carbon credits, maar maken we met donaties de realisatie van (her)bebossingsprojecten mogelijk die gecertificeerde CO2-credits genereren. Dus wij handelen pertinent niet in carbon credits.

Als gecertificeerde credits op een project worden uitgegeven, worden deze op naam van de projecteigenaar in een centraal creditregister bijgeschreven. De projecteigenaar kan met deze credits twee transacties uitvoeren: doorverkopen of afschrijven (annuleren). Trees for All kiest voor de tweede optie. Dit betekent dat de credits volledig worden verwijderd uit het register en daarna dus niet meer verhandeld kunnen worden. Wij vragen onze projectpartners om de credits af te laten schrijven in onze naam, als ‘ultimate beneficiary’. Wij hebben dan ook geen accounts in de carbon credit registers en we hebben niet de mogelijkheid om de credits op naam van onze donateurs te zetten. Een donatie aan ons betekent dat wij ervoor zorgen dat de afgesproken hoeveelheid credits uit de markt wordt genomen. Dit mag een donateur als bewijs voor compensatie gebruiken.

Hoe bereken ik mijn uitstoot?

Op onze website kun je eenvoudig berekenen hoeveel CO2 jij uitstoot. Je kunt momenteel de uitstoot van je totale footprint, vliegreizen, autoritten, energie in huis en aankoop van spullen berekenen en compenseren. De berekeningen zijn gebaseerd op de CO2-emissiefactoren van MilieuCentraal.

Voor een meer uitvoerige analyse en bepaling van de footprint van je bedrijf kan het raadzaam zijn om een gespecialiseerd bureau om advies te vragen, bijvoorbeeld onze partner Stimular: een stichting die bedrijven en organisaties helpt om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Zij bieden hun tool, de Milieubarometer, aan tegen kostprijs. Tientallen gemeenten en brancheorganisaties bieden een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan.

Compenseert Trees for All alleen CO2 of ook andere broeikasgassen?

Wij baseren onze berekening op de emissiefactoren van Milieu Centraal. Hierin worden alle broeikasgassen meegenomen. Naast CO2 zijn dat ook stikstof en methaan, waarbij de uitstoot wordt omgerekend naar het CO2-equivalent: de mate waarin het gas bijdraagt aan de opwarming van de aarde, uitgedrukt in CO2 . Eén kilogram CO2-equivalent staat zo gelijk aan de broeikaswerking van 1 kilogram CO2.

Hoe wordt de prijs van een CO2-credit bepaald?

Verschillende factoren spelen een rol bij de kosten per project. Hoe groter de schaal en hoe minder gefragmenteerd de plantlocatie is, hoe efficiënter er gewerkt kan worden. Andersom geldt dit ook: in geval van projecten met kleine boeren (zoals bijvoorbeeld in Bolivia het geval is), zijn er veel verschillende kleine plantlocaties en dus hogere logistieke kosten. Technische assistentie en monitoring zijn in dat geval tijdrovend. Ook de arbeidskosten verschillen per land en zijn bepalend voor de kosten en dus benodigde projectfinanciering en uiteindelijke prijs van de credits.

Wij zijn een non-profit organisatie en hebben dus geen winstoogmerk. Voor ons in het belangrijkste dat wij impact kunnen maken met onze herbebossingsprojecten en dat onze projectpartners een eerlijke prijs ontvangen. Wij kiezen dan ook bewust voor projecten waar sprake is van sterke betrokkenheid van de lokale gemeenschap en die daarmee voor sociaaleconomische meerwaarde zorgen.

De waarde van gecertificeerde CO2 credits stijgt de laatste tijd door de grote vraag van bedrijven om hun carbon footprint vrijwillig te verlagen en te vergroenen. Dat betekent dat wij onze project partners ook een betere prijs kunnen betalen voor hun carbon credits en dat meer inkomsten naar de deelnemende boeren en lokale gemeenschappen gaan. Dat gaat in de vorm van trainingen, het verstrekken van de boompjes en/of een community development fonds.

Projecten

Wat verstaan jullie onder duurzame (her)bebossingsprojecten?

Duurzaamheid is een belangrijke waarde voor Trees for All. We geloven in duurzaamheid in alles wat we doen. Dat geldt voor de projecten en partners die we steunen, maar ook voor de organisatie waarin we met elkaar werken. Wij doen er alles aan om ‘onze’ bossen duurzaam aan te planten en te beheren zodat ook volgende generaties hiervan profiteren. We gaan voor impactvolle projecten en verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. Natuurlijk willen wij het liefst zoveel mogelijk bomen planten, maar wel op een verantwoorde manier. We bouwen aan duurzame partnerships en garanderen zo onze lange-termijn-betrokkenheid.

Hoe selecteert Trees for All haar projecten?

Om bos op een duurzame manier te laten groeien, is het van belang dat Trees for All samenwerkt met betrouwbare partners. Daarom kiezen we deskundige projectpartners die onze visie op bosaanplant- en beheer delen en aantoonbare ervaring hebben. Al onze projecten worden uitgebreid beoordeeld voordat we van start gaan (due diligence). De afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Eén van onze voornaamste uitgangspunten is dat de aanplant goed wordt onderhouden en beschermd om tot ontwikkeling te komen. Daarnaast hanteren wij allerlei andere kwaliteitscriteria zoals de impact op biodiversiteit en de inspraak en betrokkenheid van de lokale bevolking, zie onze projectcriteria voor buitenlandse projecten en voor Nederlandse projecten.

Hoe zorgen jullie dat de bomen blijven staan en de bossen goed worden beheerd?

Trees for All werkt samen met organisaties die kennis van zaken hebben als het gaat om bosaanleg- en beheer. In de samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over de aanleg en beheer van het project. We maken afspraken over o.a. het beplantingsplan, de beheertermijn en de maximale toegestane uitval van de jonge aanplant. Bij de aanleg van nieuwe bossen is er altijd een kans dat een deel van de boompjes het niet redt, bijvoorbeeld door droogte en wildvraat. Wanneer de uitval hoger is dan de maximale uitval die is overeengekomen, is de projecteigenaar verplicht tot herplant. Trees for All maakt met de projecteigenaren ook afspraken over de monitoring- en rapportageverplichtingen. Door regelmatige rapportages blijven we op de hoogte van de voortgang van onze projecten en kijken we naar de beoogde impact. Zoals op het gebied van klimaatadaptie-en mitigatie, biodiversiteit en de betrokkenheid van de lokale bevolking. Daarnaast bezoeken wij geregeld onze projecten om de voortgang te volgen en maken we waar mogelijk ook gebruik van satelliet- en dronemonitoring.

Waar plant Trees for All bomen?

Trees for All steunt wereldwijd duurzame (her)bebossingsprojecten. We helpen om Nederland te vergroenen, maar zijn ook actief in Europa en in ontwikkelingslanden. Dat is een bewuste keuze. Klimaatverandering is immers een mondiaal probleem en de gevolgen zijn overal voelbaar. We gaan voor brede impact zowel op het gebied van klimaat, biodiversiteit als leefomstandigheden. Door wereldwijd bomen te planten en mensen bewust te maken van het belang ervan, dragen we bij aan een leefbare aarde voor iedereen.

Wat voor projecten steunt Trees for All?

We kiezen voor een diverse projectenportefeuille in Nederland en het buitenland. In Nederland helpen we met de aanplant van nieuw bos, herstel van ziek bos en de aanleg van voedselbossen. Maar we kijken ook naar verdere verbreding zoals landschapselementen en stedelijke vergroening. En we hebben in 2020 ons GroenDoen Fonds gelanceerd voor kleinschalige lokale initiatieven.

In het buitenland werken we van oudsher in ontwikkelingslanden, maar willen we ook meer in Europa gaan planten. We hebben veel verschillende projecten en dat is een bewuste keuze. Zo werken we aan herstel van regenwoud, kustbescherming (duinbos en mangrove), agroforestry, rivierbos en ecologische corridors.

Ik wil bomen planten in mijn buurt. Hoe kan het GroenDoen Fonds mij ondersteunen?

Het GroenDoen fonds is voor initiatiefnemers die samen hun omgeving willen vergroenen. Wij geven een donatie tussen de 500 en 5000 euro voor kleinschalige initiatieven, bijvoorbeeld om bomen te planten op een zorgboerderij of op een schoolplein. Belangrijk is dat jij een goed plan hebt, ten minste 9 mensen om je heen verzamelt die jouw idee steunen en dat je goedkeuring hebt van de grondeigenaar. Kijk voor meer informatie op onze site.

Hoe plant Trees for All bomen?

Ons doel is om op een duurzame manier bomen te planten, dat betekent dus dat er veel aandacht is voor de kwaliteit van aanplant, beheer én behoud. Onze visie hierbij is: de juiste bomen, op de juiste plek met het juiste beheer. Steeds vaker zien we grootschalige aanplant van monoculturen waarbij enkel de focus ligt op CO2-vastlegging en voorbij wordt gegaan aan het belang van biodiversiteit en lokale betrokkenheid. Wij planten zoveel mogelijk verschillende inheemse boomsoorten. Bomen die van oudsher ergens voorkomen, zijn aantoonbaar beter voor inheemse planten en dieren, voor de bodem en de waterhuishouding. De soortenrijkdom zorgt ook voor een stabiel bos. Bij uitval van één boomsoort blijft het bos als geheel behouden en nemen de andere boomsoorten de opengevallen plek in.

Bij onze buitenlandse bosprojecten is het sociaaleconomische aspect ook van groot belang. De lokale bevolking helpt bij het kweken, planten en verzorgen van de bomen. Ze krijgen daarbij training in duurzaam landgebruik.
Het betrekken van lokale gemeenschappen is wat ons betreft een noodzakelijke voorwaarde voor duurzaam bosbeheer, zowel in het buitenland als in Nederland. De mensen moeten zelf de waarde van bos ervaren en zich verantwoordelijk voelen voor het behoud ervan.

Welke impact heeft Trees for All?

Onze projecten dragen bij aan diverse Sustainable Development Goals zoals klimaat, biodiversiteit, armoedebestrijding, schoon water en voedselzekerheid. In Nederland ligt de focus op CO2-vastlegging, biodiversiteit en gezondheid. De impact van onze buitenlandse projecten is nog breder. Onze projecten in ontwikkelingslanden zorgen ook voor meer werkgelegenheid, inkomsten, voedsel en betere leefomstandigheden. Klimaatverandering trekt zich niks van grenzen aan en het zijn juist de armere landen die de hardste klappen krijgen, terwijl ze de minst vervuiling veroorzaken. Denk aan tropische stormen, verwoestijning, extreme droogte en overstromingen. Daarom helpen we mensen om zich beter tegen de effecten van klimaatverandering te beschermen.

Hoe dragen jullie projecten bij aan biodiversiteitsherstel?

Het bos is een belangrijke bron van biodiversiteit. Bij de aanplant van nieuwe bossen en het herstel van bestaande bossen kijken we daarom altijd naar de effecten op biodiversiteit. Hierbij is het van belang om te kijken naar de soortenrijkdom, de natuurlijke omgeving en duurzaam beheer.

Trees for All zorgt dat in haar projecten veel verschillende boom- en struiksoorten worden aangeplant. Zo wordt de basis gelegd voor een gevarieerd en robuust bos. En bovendien een bos waar, door die brede soortensamenstelling, veel andere planten, schimmels en dieren een plekje vinden. In Nederland werden bossen in het verleden aangeplant met één of hooguit een paar soorten, in de nieuwe bossen worden wel 20-25 soorten gebruikt. Bos met een brede soortensamenstelling is ook beter opgewassen tegen klimaatverandering en ziekten. Mocht een soort het lastig krijgen (zoals nu de fijnsparren en essen), dan blijven het bos en het bosklimaat in stand, want in een divers bos nemen de overige soorten de opengevallen ruimte snel in.

Bij het aanplanten van nieuw bos kiezen we boomsoorten die van oorsprong ook voorkomen in een landschap of regio en passen bij de bodem. Inheemse bomen hebben een veel grotere natuurwaarde dan zogenaamde exoten. Op een volwassen Zomereik kunnen wel meer dan 400 verschillende organismen leven. Denk aan insecten, vogels, maar ook andere dieren zoals een eekhoorn of muis en natuurlijk mossen en paddenstoelen. Op een niet-inheemse Amerikaanse eik is dit aantal veel kleiner. Dat exoten, zelfs ingeburgerde soorten zoals de Amerikaanse Eik, Douglas of Robinia soortenarm zijn, is ook logisch omdat met name insecten veel tijd nodig hebben om zich aan een ‘nieuwe’ boomsoort aan te passen. In hun oorspronkelijke gebied herbergen die exoten wel veel meer insecten.

In het buitenland zorgen we voor een uitgebreid portfolio van projecten variërend van regenwoud tot rivierbos en mangrove. Bij het ontwerpen van het project met onze projectpartner en de lokale bevolking kiezen we voor aanplant van inheemse soorten. Het liefst maken we een lange lijst met daarop ook soorten die sterk bedreigd zijn. In ons project voor herstel van nevelwoud in Costa Rica gaan ruim zestig verschillende lokale soorten de grond in. En in het kustproject in Vietnam planten we voor het aanleggen van duinbos ook boompjes van de Shorea falcata. Deze komt alleen in dat specifieke gebied voor (‘endemisch’) en er zijn nog hooguit een paar honderd exemplaren van. De boom staat dan ook te boek als met uitsterven bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Met de aanplant van inheemse bomen brengen we ook heel veel andere planten en dieren terug die er van oorsprong thuishoren. Zo draagt ons bomenproject in Ghana bij tot een beter habitat voor de huzaarapen en de neushoornvogels; die hebben het moeilijk door ontbossing en verdroging. Het project in Kibale National Park, Oeganda, is een ander voorbeeld van bosherstel waardoor de bedreigde chimpansee weer kansen krijgt. En natuurlijk is meer biodiversiteit in het belang van iedereen: meer insecten als bestuivers zorgen voor betere oogsten bij de lokale boeren, een grote variatie aan bomen helpt de waterhuishouding in het gebied en maakt de natuur en mensen weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Met onze projectpartners maken we afspraken over duurzaam bosbeheer en instandhouding. Door het aanplanten van een gevarieerd bos in combinatie met duurzaam bosbeheer werken we aan het herstel van de biodiversiteit in onze bossen.

Bedrijfspartners

Hoe kunnen wij als bedrijf samenwerken met Trees for All?

Bedrijven kunnen op veel verschillende manieren samenwerken met Trees for All. Je kunt een eenmalige bijdrage doen en je kunt kiezen voor een meerjarige partnerschap. Wij werken graag op een duurzame manier samen, want dan kunnen we met elkaar de grootste impact maken.

Onze bomenpartners planten jaarlijks minimaal 150 bomen. Bedrijfsbospartners planten een eigen bedrijfsbos van minimaal 2500 bomen. En alles daar tussen of boven is natuurlijk ook mogelijk. Onze CO2-partners hebben hun footprint in kaart gebracht en kiezen voor gecertificeerde compensatie. Ook hebben ze een plan om hun uitstoot verder te reduceren.

We werken samen met ruim 500 bedrijven, in alle soorten en maten: van ZZP en MKB tot grote corporate. Daarbij kijken we welke vorm van samenwerking het beste past. Naast onze reguliere samenwerkingsvormen is bij grotere donaties maatwerk natuurlijk ook mogelijk. We denken dan graag mee over hoe we voor jouw bedrijf een unieke invulling van een partnerschap kunnen vinden.

Hoe leggen jullie de afspraken met jullie bedrijfspartners vast?

Bij de start van een samenwerking stellen we een overeenkomst op. Hierin leggen we de afspraken vast over de inhoud van het partnerschap, de hoogte van de donatie, duur van de samenwerking en de betalingsvoorwaarden. Ook maken we afspraken over logogebruik en gezamenlijke communicatie.

Staat Trees for All open voor een samenwerking met ieder bedrijf?

We werken graag samen met bedrijven die gemotiveerd zijn om een transitie te maken naar een duurzame en klimaat neutrale bedrijfsvoering. Sommige van onze partners staan aan het begin, anderen zijn koploper. Voor ons is het belangrijk dat er een beweging is in de goede richting en het kan ons niet snel genoeg gaan. Hoe meer bedrijven meedoen in deze groene transitie, hoe beter. Daarbij vinden we het ook heel belangrijk dat een samenwerking geloofwaardig is en willen we greenwashing voorkomen. Soms zeggen we dus ook ‘nee’ tegen potentiële partners. Als onderdeel van ons partnerbeleid en anti-witwasbeleid screenen wij al onze partners. Een reputatie onderzoek en in sommige gevallen een uitgebreidere screening maken onderdeel uit van ons acceptatiebeleid.

Is mijn gift fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donaties aan Trees for All zijn hierdoor fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regelgeving. Voor een eenmanszaak, CV, VOF gelden de regels van particuliere giften. Als je een BV hebt, zijn de giften voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar. Hiervoor geldt dat het totaal aan aftrekbare giften 50% van de winst bedragen tot maximaal €100.000. Meer informatie hierover vind je op de website van de belastingdienst. Je kunt je fiscale voordeel eenvoudig te bepalen via onze rekenmodule.

Betaal ik BTW over mijn donatie?

Stichting Trees for All is een erkend goed doel zonder winstoogmerk. Bedrijfspartners van Trees for All zijn geen BTW verschuldigd over het donatiebedrag.

Bomenpartners

Waar planten we?

Jouw jaarlijkse donatie wordt toegewezen aan onze beschikbare bosprojecten. We planten bomen in Nederland en het buitenland. We streven naar 50% aanplant in Nederland. Dit percentage kan ieder jaar veranderen, als bijvoorbeeld het aantal buitenlandse bosprojecten toeneemt. Nederland is een relatief klein land en het aantal bosprojecten is beperkter.

Kan ik zelf een project kiezen?

Partners kunnen hun voorkeur aangeven voor een buitenlands project, zolang de beschikbaarheid in het project het toelaat. Nederlandse bomen worden toegewezen op basis van de beschikbare projecten.

Hoe word ik geïnformeerd door Trees for All over de besteding van mijn donatie?

Na afloop van ieder jaar informeren we je over de locaties waar jouw bomen geplant zijn of geplant gaan worden. Hierdoor weet je precies hoe jouw donatie besteed wordt en kun je hierover communiceren.

Is het mogelijk dat mijn klanten een certificaat als bewijs van de boomdonatie ontvangen?

Na iedere donatie ontvang je een officieel certificaat als bewijs van je donatie met daarop het aantal bomen. Wil je voor je klanten een eigen certificaat als bewijs van donatie, dan kun je hiervoor een eigen ontwerp maken in jouw huisstijl en met gebruik van ons logo. Hierop kun je aangeven hoeveel bomen er geplant worden voor de betreffende klant.

Ik wil bomenpartner worden, maar liever voor een vast bedrag. Kan dat ook?

Ja, dat is mogelijk. Geef dit aan in de verklaring van samenwerking onder het kopje ‘donatie’ in het veld ‘omschrijving’.

Ik heb een eenmalige actie/campagne, hoe gaat dat in zijn werk?

Neem voor een eenmalige actie of campagne even contact met ons op via info@treesforall.nl, dan bespreken we de mogelijkheden.

Hoe werkt het met de betaling van de donatie?

Nadat wij jouw samenwerkingsverklaring hebben ontvangen sturen wij een betaalverzoek voor de eerste donatie van 750 euro. In december wordt de definitieve donatie opgevraagd. Indien blijkt dat de werkelijke donatie aan het einde van het jaar hoger is dan 750 euro, stuurt Trees for All voor het resterende bedrag een verzoek tot betaling. Eind juni en eind december van ieder volgend jaar informeren jullie ons over de hoogte van de donatie. Wij sturen vervolgens een verzoek tot betaling. Jullie garanderen met ondertekening van de samenwerkingsverklaring een jaarlijkse donatie van minimaal 750 euro.

Is mijn donatie fiscaal aftrekbaar?

Trees for All heeft een ANBI-status. Dit houdt in dat Trees for All door de Belastingdienst is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit brengt fiscale voordelen met zich mee voor particuliere of zakelijke donateurs. Bereken hier jouw voordeel.

Voor een eenmanszaak, CV, VOF gelden de regels van particuliere giften. Als je een BV hebt, zijn de giften voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar. Hiervoor geldt dat het totaal aan aftrekbare giften 50% van de winst bedragen tot maximaal €100.000.

Wil je meer weten over hoe jij fiscaal aantrekkelijk kunt schenken aan Trees for All? Neem dan contact op met jouw accountant en/of de Belastingdienst.

Mag ik het beeld- en videomateriaal rechtenvrij gebruiken voor mijn eigen communicatie?

Ja, het beeld- en videomateriaal dat wij delen, mag rechtenvrij gebruikt worden voor de digitale communicatie. Wil je het logo van Trees for All op producten of print plaatsen, neem dan eerst contact met ons op via info@treesforall.nl. Wij moeten hier schriftelijk toestemming voor geven.

Kan ik zelf mijn bomen planten?

Jaarlijks organiseren we boomplantdagen in Nederland voor onze bedrijfsbospartners. Het bomenplantseizoen is in het voorjaar en najaar. Afhankelijk van de capaciteit nodigen we graag meer mensen uit, maar we kunnen op voorhand niets beloven.

Ik wil mijn CO2-uitstoot compenseren met de aanplant van bomen, is dat mogelijk?

Veel mensen willen weten hoeveel CO2 precies gecompenseerd wordt met het aanplanten van bomen. Deze ogenschijnlijk eenvoudige vraag laat zich niet zo makkelijk beantwoorden. CO2-vastlegging wordt namelijk berekend op basis van oppervlakte (hectares) en groeijaren en is afhankelijk van veel factoren, zoals soort bomen, klimaat en soort grond. Het is een proces van jaren waarbij het bos zich ontwikkelt van een dicht bos met veel jonge boompjes, naar een open bos met volwassen, hoge bomen. Uiteindelijk staan er dus veel minder bomen dan het aantal dat initieel is aangeplant. Daarnaast legt een aangeplante boom in het begin relatief weinig koolstof vast. Naarmate bomen ouder worden, leggen ze steeds meer koolstof vast om vervolgens weer af te vlakken aan het einde van de levensduur van de boom.

Trees for All heeft wereldwijd verschillende projecten dus het is lastig om een gemiddelde te geven. In Nederland werken we met de kengetallen van WUR en Probos. In het buitenland is er een groot verschil of je een regenwoud herstelt of in zeer droge gebieden bomen plant. Per project geven we een indicatie en we zijn voornemens om ook voor alle niet-gecertificeerde projecten een gedetailleerde berekening te laten maken.

Belangrijk om te weten: als je bij ons bomen doneert, kun je wel zeggen dat je bijdraagt aan CO2-compensatie, maar je kunt niet formeel een hoeveelheid (ton) CO2 claimen. Dat kan alleen via gecertificeerde CO2-rechten (credits). Heb je interesse om formeel en aantoonbaar te compenseren? Kies dan voor een CO2-partnerschap.

Kan ik ook CO2-partner worden?

Als je CO2-neutraal wilt ondernemen, kun je er ook voor kiezen om CO2-partner te worden en jouw CO2-uitstoot op een formele manier te compenseren. Kijk hier voor meer informatie over het CO2-partnerschap.

Meer vragen?

Kijk voor meer informatie op onze algemene veelgestelde vragen pagina.