Projectaanvraag GroenDoen Fonds

Heb jij een goed idee om in jouw omgeving bomen te planten en Nederland een beetje groener te maken? Dan helpen wij jou graag om jouw plan te realiseren. Met het GroenDoen Fonds inspireren we mensen om in actie te komen om met elkaar bomen te planten.

Samen voor groen

Wil jij samen met een aantal andere natuurliefhebbers de lokale boer helpen om een houtwal aan te leggen voor meer biodiversiteit? Of heb jij samen met een aantal andere vrijwilligers een plan gemaakt om een pluktuin aan te leggen of een stukje land om te vormen naar een minibos? Dit soort initiatieven ondersteunen we graag.

Het GroenDoen fonds is voor initiatiefnemers die samen hun omgeving willen vergroenen. En juist dat samen vinden wij belangrijk. Want uit ervaring weten we dat wanneer er meer mensen een boom of struik planten, er beter voor wordt gezorgd. Daarom kunnen initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, aanspraak maken op een financiële bijdrage van 500 tot 5.000 euro uit ons GroenDoen Fonds. Zo maken we samen Nederland een beetje groener. Het GroenDoen Fonds wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Download de brochure
Boomplantdag-bieslandse-bos

Zo doe je een aanvraag

De aanvraag dient gedaan te worden door een lokale stichting of (buurt)vereniging. Als aanvrager onderteken je samen met minimaal 9 andere mensen een zogenaamde ‘Green Pledge’. Hierin verklaar je dat je goed voor de aanplant zult zorgen, tijdens en na de aanplant.

Een volledige aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier en een ondertekende Green Pledge. Stuur deze op naar groendoenfonds@treesforall.nl. Wij zullen de aanvraag beoordelen en binnen een maand krijg je te horen of jouw project in aanmerking komt voor een bijdrage.

Criteria projectaanvraag

Dit zijn de criteria waaraan jouw aanvraag moet voldoen:

  • Beleefbaarheid: het project moet toegankelijk en/of beleefbaar zijn voor het grotere publiek. Zo kunnen veel mensen in de omgeving van meer groen genieten en draagt het project bij aan bewustwording.
  • Toestemming: de grondeigenaar heeft toestemming verleend voor het project en de aanplant van bomen en struiken.
  • ‘The Green Pledge’: om betrokkenheid en de instandhouding van het initiatief te garanderen, vragen wij minimaal 10 personen om de Green Plegde te ondertekenen.
  • Dekkingsplan: Trees for All verstrekt een donatie van 500 tot maximaal 5.000 euro. We ontvangen graag de totale projectbegroting en het dekkingsplan waarin o.a. eventuele andere co-financiers worden genoemd. Indien er vergelijkbare lokale of regionale subsidieregelingen zijn, dan houden we daar rekening mee of kunnen we jullie hierop attenderen.
Stichting-Woudwerk

Eerste bijdrage toegekend aan Trees for the Commons

Op boerderij de Meent (Commons in English) in Amstelveen wordt hard gewerkt aan een aantal sociale projecten. Op de boerderij wordt voedsel verbouwd voor maatschappelijke eetprojecten (inloophuizen, buurttafels etc.) in Amsterdam en omstreken. Daarnaast is het een leer- werkboerderij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen vinden op de boerderij niet alleen een nuttige daginvulling, maar leren tevens een vak in de veehouderij, tuinderij, houtzagerij, autowerkplaats, gaarkeuken of creatieve broedplaats.

Om van de Meent een gezonde omgeving te maken kan een bos natuurlijk niet ontbreken. Stichting Woudwerk heeft daarom een plan opgesteld om 24 fruitbomen en 750 struiken op het terrein te planten. Trees for All geeft hiervoor een financiële bijdrage uit het GroenDoen Fonds. Naast de positieve impact op de biodiversiteit en koolstofopslag wordt het bosje vooral aangelegd zodat mensen hiervan kunnen genieten en er samen zorg voor dragen.

Grootschalig boomplant project starten?

Voor grotere (bos)projecten in Nederland die buiten het GroenDoen Fonds vallen, kun je hier een projectaanvraag doen.

Gijs-kloek

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Gijs Kloek, projectmanager, via groendoenfonds@treesforall.nl.