Projectaanvraag GroenDoen Fonds

Heb jij een goed idee om in jouw omgeving bomen te planten? En zo Nederland een beetje groener te maken? Dan helpen wij je graag om jouw plan waar te maken. Vanuit het GroenDoen Fonds bieden we financiële steun voor lokale, groene initiatieven. Zo inspireren we mensen om samen bomen te planten!

Samen voor groen

Wil jij samen met andere natuurliefhebbers de lokale boer helpen om een houtwal aan te leggen voor meer biodiversiteit? Heb jij samen met een aantal andere vrijwilligers een plan gemaakt om een pluktuin aan te leggen? Of om een stuk land om te vormen naar een minibos? Dit soort initiatieven ondersteunen we graag vanuit ons GroenDoen Fonds!

Het GroenDoen Fonds is bedoeld voor initiatiefnemers die samen hun lokale omgeving willen vergroenen. Juist dat samenwerken vinden wij belangrijk. Uit ervaring weten we namelijk dat mensen beter voor bomen struiken zorgen als ze die samen planten.

Initiatieven waarbij minimaal 10 mensen betrokken zijn, kunnen aanspraak maken op een financiële bijdrage van € 500 tot € 5.000 vanuit ons GroenDoen Fonds. Zo maken we Nederland samen een beetje groener!

Het GroenDoen Fonds wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Download de brochure
Boomplantdag-bieslandse-bos

Zo doe je een aanvraag

Een lokale stichting of (buurt)vereniging doet de aanvraag. Als aanvrager onderteken je samen met minimaal 9 andere mensen een zogenaamde ‘Green Pledge’. Dit is een document waarin jullie verklaren dat jullie samen goed voor de aanplant zullen zorgen: tijdens én na de aanplant.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

Stuur deze op naar groendoenfonds@treesforall.nl. Vervolgens beoordelen wij de aanvraag en hoor je binnen een maand of je project in aanmerking komt voor een financiële bijdrage.

Criteria projectaanvraag

Dit zijn de criteria waaraan jouw aanvraag moet voldoen:

  • Stichting of vereniging: de aanvrager is een in Nederland gevestigde stichting of vereniging. Heb je een goed idee als individu? Dan kun je een lokale stichting of vereniging vragen om de aanvraag namens jou in te dienen.
  • Inheemse bomen en struiken: de aanplant van één of meerdere bomen staat centraal in jullie plan. Belangrijk hierbij is dat er voornamelijk inheemse soorten worden geplant.
  • Beleefbaarheid: het project moet toegankelijk en/of beleefbaar zijn voor het grotere publiek. Zo kunnen veel mensen in de omgeving van meer groen genieten en draagt het project bij aan bewustwording.
  • Toestemming: de grondeigenaar heeft toestemming verleend voor het project en de aanplant van bomen en struiken.
  • ‘The Green Pledge’: om betrokkenheid en de instandhouding van het initiatief te garanderen, vragen wij minimaal 10 personen om de Green Plegde te ondertekenen.
  • Dekkingsplan: Trees for All verstrekt een donatie van € 500 tot maximaal € 5.000. We ontvangen graag de totale projectbegroting en het dekkingsplan. Noem hierin ook eventuele andere co-financiers. Zijn er vergelijkbare lokale of regionale subsidieregelingen? Dan houden we daar rekening mee of kunnen we jullie hierop attenderen.
Stichting-Woudwerk

Eerste bijdrage toegekend aan Trees for the Commons

Op boerderij de Meent (Commons in English) in Amstelveen wordt hard gewerkt aan een aantal sociale projecten. Op de boerderij wordt voedsel verbouwd voor maatschappelijke eetprojecten (inloophuizen, buurttafels etc.) in Amsterdam en omstreken. Daarnaast is het een leer- werkboerderij voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen vinden op de boerderij niet alleen een nuttige daginvulling, maar leren tevens een vak in de veehouderij, tuinderij, houtzagerij, autowerkplaats, gaarkeuken of creatieve broedplaats.

Om van de Meent een gezonde omgeving te maken kan een bos natuurlijk niet ontbreken. Stichting Woudwerk heeft daarom een plan opgesteld om 24 fruitbomen en 750 struiken op het terrein te planten. Trees for All geeft hiervoor een financiële bijdrage uit het GroenDoen Fonds. Naast de positieve impact op de biodiversiteit en koolstofopslag wordt het bosje vooral aangelegd zodat mensen hiervan kunnen genieten en er samen zorg voor dragen.

Grootschalig boomplant project starten?

Voor grotere (bos)projecten in Nederland die buiten het GroenDoen Fonds vallen, kun je hier een projectaanvraag doen.

rolinde-de-haan

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Rolinde de Haan, projectmanager, via groendoenfonds@treesforall.nl.