Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
monitoring-en-evaluatie

Onze werkwijze

De juiste boom op de juiste plek. Dat is het uitgangspunt van de werkwijze van Trees for All. Hoe zorgen we daarvoor?

Wereldwijde impact

Trees for All steunt (her)bebossingsprojecten in Nederland en in het buitenland. Dat is een bewuste keuze. Klimaatverandering en ontbossing zijn wereldwijde problemen. Die willen we dus ook mondiaal aanpakken. We doen dit vanuit onze rol als verbindende partij. We koppelen de steun vanuit de maatschappij (particulieren en bedrijven) aan professionele partijen, zoals landschaps- of natuurbeschermingsorganisaties.

vietnam-kwekerij
bomen-planten
Projectbezoek Bolivia
Opmeer-ghana-tree-aid
bomen-planten-trees-for-all

De verbindende partij

Onze projectpartners hebben een solide plan voor (her)bebossing. Ook hebben zij de capaciteit om een project goed uit te voeren. Onze projectpartners zijn eigenaar van de grond of werken samen met particuliere grondeigenaren of lokale gemeenschappen die hun grond beschikbaar stellen. Bij Trees for All zijn we zelf dus geen eigenaar van de grond. Wel zorgen wij voor de benodigde financiering en de begeleiding van een project.

Kwaliteit boven kwantiteit

Onze projectpartners in binnen- en buitenland zijn in staat om bomen en bossen kwalitatief en langdurig te beheren. Ze delen onze visie op bosaanplant en bosbeheer. Ook hebben ze hier aantoonbare ervaring mee.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat kwaliteit boven kwantiteit gaat. We willen zoveel mogelijk bomen planten, maar alleen als de juiste boom op de juiste plek wordt geplant en op de juiste manier wordt onderhouden. Daarbij gaat de voorkeur altijd uit naar inheemse en streekeigen boomsoorten. Dit zijn bomen die van nature in een gebied voorkomen of die al eeuwen bewijzen daar goed te gedijen.

arbolivia
winterlinde
Boom Bolivia

Selectie en toetsing

Onze interne projectmanagers selecteren onze projecten en partners met de grootste nauwkeurigheid. Zij zijn zeer deskundig op het gebied van bos- en natuurbeheer en inhoudelijk nauw betrokken bij het project. Denk daarbij aan het maken van beplantings- en beheerplannen, maar ook aan de monitoring van de bomen en bossen op de lange termijn. Al onze projecten toetsen we aan de hand van een aantal criteria, die we hieronder op hoofdlijnen samenvatten.

Onze projecten voldoen aan de volgende criteria:

  • Onze projecten hebben brede impact. Ze dragen bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Onze buitenlandse projecten zorgen bovendien voor werk en inkomen voor de lokale bevolking.

  • De aanplant van bomen staat centraal binnen onze projecten. Dit kan het herstel van bestaande bossen zijn of de aanplant van nieuwe bomen en bossen.

  • Bij voorkeur planten we inheemse en streekeigen boomsoorten. Dit zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen of die al eeuwenlang bewijzen hier goed te gedijen.

  • We steunen projecten waarbij bomen en bossen worden aangeplant voor de lange termijn. Per gebied bekijken we wat nodig is om bomen uit te laten groeien tot een gezond en klimaatbestendig bos.

  • We blijven minstens tien jaar betrokken bij een project. Onze projectpartners zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bomen en bossen op de lange termijn. Afspraken daarover leggen we vast in contracten.

  • We werken samen met projectpartners die een goed track record hebben. Dat betekent dat zij aantoonbare ervaring hebben met de ontwikkeling en uitvoer van (her)bebossingsprojecten.

  • In het buitenland werken wij op basis van integrale projectfinanciering. We kijken dus naar het totaalpakket van een project. Denk aan het opzetten van kwekerijen, de bescherming en bewatering van jonge bomen, monitoring op de lange termijn of trainingen rondom bosbeheer en brandpreventie.

Monitoring en evaluatie

Al onze projecten monitoren en evalueren we met zorg. Daarvoor zijn we minimaal tien jaar betrokken bij een project. Onze projectpartners zijn verplicht ons op de hoogte te houden over de aanplant en rapporteren ons hierover. Daarnaast monitoren we het project en de aanplant zelf met (meerdere) veldbezoeken. Verschillende projectpartners maken bovendien gebruik van monitoringtools. Denk daarbij aan observatietorens of camera’s om te registreren welke dieren zich in een projectgebied laten zien.

werkwijze
monitoring-en-evaluatie
Veldbezoek Bolivia

Bijsturen

Hoewel er veel goed gaat, is het in sommige gevallen nodig om lopende projecten bij te sturen. Van tevoren proberen we risico’s zoveel mogelijk te voorkomen, maar niet alle situaties hebben we in de hand. Door nauw betrokken te zijn bij onze projecten, kunnen we op tijd inspringen en maatregelen treffen wanneer nodig. Daarover vertellen we bijvoorbeeld meer in onze jaarverslagen of tussentijdse projectupdates.

Achtergrondartikelen over onze werkwijze

Hoe we bij Trees for All de juiste bomen planten

Hoe we bij Trees for All de juiste bomen planten

Plant Trees for All wel de juiste bomen? En hoe weten wij dat we het goede doen? Nieuwswebsite Nu.nl publiceerde in 2022 het artikel ‘We planten massaal verkeerde bomen’. Daarop volgde afgelopen weekend een nieuw artikel, waaruit blijkt dat deze winter miljoenen verkeerde bomen zijn…

Lees het verhaal
Hoe wij zorgen voor kwalitatieve en duurzame herbebossing

Hoe wij zorgen voor kwalitatieve en duurzame herbebossing

De BBC kwam begin mei 2022 met nieuws over boomplantprojecten. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat veel grootschalige herbebossingsprojecten mislukken. Initiatieven maken een goede sier met indrukwekkende aantallen bomen. Maar in werkelijkheid worden bomen niet geplant, verkeerd geplant of niet goed onderhouden. Hoe kijken wij hier vanuit Trees for…

Lees het verhaal