Afgelopen weekend publiceerde nieuwswebsite Nu.nl het artikel ‘We planten massaal verkeerde bomen’. Dit roept bij onze partners, donateurs en volgers veel vragen op. Plant Trees for All wel de juiste bomen? En hoe weten we dat we het goede doen? In dit artikel leggen we uitgebreid uit welke keuzes we maken bij het bomen planten en waarom.

Bij Trees for All zetten we ons in voor een bosrijke wereld. We planten bomen in Nederland én in het buitenland, met hulp van onze zakelijke en particuliere donateurs. Hiervoor zoeken we samenwerkingen met projectpartners in binnen- en buitenland.

Brede impact

Onze projecten kiezen we heel zorgvuldig. We hebben duidelijke criteria waaraan onze Nederlandse projecten en buitenlandse projecten moeten voldoen. Al onze projecten hebben een brede impact. Ze dragen niet alleen bij aan CO2-compensatie, maar ook aan meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor mens en dier.

bomen-planten-groene-woud

Inheemse boomsoorten hebben de voorkeur

Eén van onze criteria is het planten van inheemse boomsoorten. Dat zijn bomen die van oudsher in een bepaald gebied of in een bepaalde regio voorkomen.

Waarom we hiervoor kiezen? Inheemse boomsoorten zijn aantoonbaar beter voor de biodiversiteit, bodem en waterhuishouding in een gebied. Inheemse boomsoorten zorgen letterlijk voor meer leven boven én onder de grond. Ze zijn bijvoorbeeld het thuis van insecten, vogels, zoogdieren en schimmels.

Rassenlijst bomen

Om te bepalen welke bomen we het beste kunnen planten, gebruiken we de Rassenlijst Bomen. Op deze lijst staan alle voorkomende boomsoorten in Nederland met daarbij hun herkomst. Ofwel: de plek waar de oorspronkelijke zaadbron (boom) heeft gestaan. Dat kan in Nederland zijn of ergens anders. Het liefst kiezen we inheemse (autochtone) boomsoorten die van oudsher voorkomen in Nederland. Denk aan de linde, gagel, mispel, fladderiep, zoete kers en de haagbeuk. Op enkele plekken in ons land vind je die oude beplanting nog in oude boskernen, oude houtwallen en heggen. Sommige boomgroepen zijn zelfs al ouder dan 1.000 jaar! Maar helaas zijn er niet genoeg over om voldoende zaden te kweken om nieuw bos aan te planten.

Geselecteerde herkomsten

Gelukkig is er nog een andere optie: het planten van bomen die voortkomen uit zogenaamde ‘geselecteerde herkomsten’. Dit zijn bomen die zo’n 200 tot 250 jaar oud zijn. Hun oorspronkelijke herkomst ligt soms in andere Europese landen, zoals Italië of Frankrijk. In de afgelopen eeuwen zijn er namelijk veel zaden van bomen uit dit soort landen in Nederland geplant, omdat er in Nederland te weinig zaadbronnen beschikbaar waren.

De geselecteerde herkomsten hebben de afgelopen eeuwen laten zien dat ze het goed doen in ons land. En dat vele planten en dieren zich er thuis voelen. Inmiddels zijn veel van dit soort beplantingen streekeigen geworden. Ze passen goed bij het landschapsbeeld en bij de lokale ecologie.

Ook in het kader van de discussie over klimaatverandering is dit een interessante ontwikkeling om te volgen. Bomen uit Zuid-Europa zijn waarschijnlijk beter bestand tegen klimaatomstandigheden, zoals de warme zomers waarmee we steeds vaker te maken hebben.

Inheems bos

Vanuit Trees for All streven wij dus samen met onze projectpartners naar de aanplant van nieuw bos met autochtoon of streekeigen plantmateriaal. Willen we bomen aanplanten in een bepaald gebied? Dan kijken we eerst welke soorten daar voorkomen. Vervolgens wordt het plantmateriaal besteld dat we samen met onze partners aanplanten.

Boom-eekhoorn

Gevarieerde bossen aanplanten

Naast de keuze voor inheemse bomen, vinden we het ook heel belangrijk om gevarieerd bos aan te planten. Vroeger zijn grootschalige monoculturen aangeplant, met slechts één of enkele boomsoorten in een gebied. In dat geval ligt de focus op houtteelt of gebruikshout en niet op het belang van bomen voor bijvoorbeeld biodiversiteit. Terwijl we dat bij Trees for All juist wel heel belangrijk vinden.

Daarom planten wij bij onze projecten gemiddeld 15 tot 20 verschillende boomsoorten aan. Gevarieerde bossen zijn stabieler en klimaatbestendiger. We zien bijvoorbeeld dat bossen met alleen maar fijnsparren (monoculturen) massaal afsterven. Maar een enkele fijnspar in een gemengd bos is wél heel waardevol. Bijvoorbeeld voor specifieke paddenstoelen of als nestboom van een roofvogel. En als één soort het lastig krijgt, zorgen de andere boomsoorten ervoor dat het bos en het klimaat in stand blijven. De opengevallen plek wordt dan snel opgevuld door de overgebleven bomen.

De beste boom op de juiste plaats

Klimaatverandering is van alle tijden. Maar de laatste decennia zijn de veranderingen in een achtbaan terecht gekomen. Daardoor komen ook boomsoorten die hier al jaren voorkomen in de problemen. Willen we vitale bossen behouden? Dan moeten we gemengde bossen aanplanten. Met als uitgangspunt: de beste boom op de juiste plaats. Daar blijven wij ons iedere dag voor inzetten!

Heb je toch nog vragen naar aanleiding van het bericht? Neem dan contact met ons op.