Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
boom

Autorijden, eten, winkelen, vliegen: bijna al onze (dagelijkse) activiteiten zorgen voor CO2-uitstoot. Veel meer dan de natuur kan absorberen. Het gevolg is dat de aarde opwarmt en het klimaat verandert. Daarom is het belangrijk dat we onze CO2-uitstoot drastisch verlagen. En de CO2-uitstoot die je (nog) niet kunt vermijden? Die kun je via Trees for All compenseren. Maar is CO2-compensatie eigenlijk goed of niet?

Bomen planten alleen is niet genoeg

Bij Trees for All zetten we ons iedere dag in voor een bosrijke wereld. Om dat voor elkaar te krijgen, is het niet alleen belangrijk om meer bos te planten, maar óók om kritisch te kijken naar onze manier van leven. Want vooral onze Westerse leefstijl zorgt ervoor dat er elke dag (te) grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer terechtkomen. Ter vergelijking: de rijkste 10% van alle wereldbewoners is verantwoordelijk voor de helft van alle CO2-uitstoot. In Nederland horen twee op de drie Nederlanders bij die rijkste 10% (bron: Oxfam Novib).

Bomen kunnen een deel van die CO2 opnemen. Maar willen we klimaatverandering écht tegegaan? Dan is het belangrijk dat we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. Al is het alleen maar omdat er niet genoeg ruimte op aarde is om voldoende bomen te planten die al onze CO2-uitstoot compenseren.

Je CO2-uitstoot verminderen

Er zijn allerlei manieren waarop je jouw CO2-uitstoot kunt reduceren. Laat de auto (vaker) staan, ga minder (of helemaal niet!) op vliegvakantie en zet de verwarming lager. En hoewel je het misschien niet direct verwacht, maak je ook een enorm verschil door minder nieuwe spullen te kopen, zoals kleding, meubels of elektronica. Bij de productie van al die spullen komt veel CO2 vrij in fabrieken of tijdens het transport. Koop je minder vaak iets nieuws, dan draag je automatisch bij aan een duurzamere planeet.

Verder lever je een flinke bijdrage aan een bosrijke aarde door vaker vegetarisch of plantaardig te eten. Vooral voor de productie van vlees wordt veel bos gekapt en water verbruikt. Bovendien komen hierbij veel broeikasgassen vrij. Ter vergelijking: bij de productie van één runderlap komt 34 kilo CO2 vrij. Bij een vegetarische burger is dit maar 2,6 kilo (cijfers: Milieu Centraal). Nog meer tips om je CO2-uitstoot te beperken vind je in dit interview met impact-expert Babette Porcelijn.

auto-bos

CO2-compensatie is een middel, geen doel

Kortom, een beter klimaat begint onder andere bij het verminderen van onze CO2-uitstoot. Tegelijkertijd zien we dat we als samenleving (nog) niet álle CO2-uitstoot kunnen vermijden. CO2-compensatie is in dat geval een manier waarmee we onze negatieve impact op het klimaat verder kunnen verkleinen.

Bij Trees for All zien we CO2-compensatie dus als een middel om de overgang naar een duurzamere wereld te versnellen. Het is geen doel op zich. Dat zou betekenen dat we dankzij CO2-compensatie door kunnen gaan met het uitstoten van dezelfde hoeveelheden CO2. Compensatie wordt dan een excuus om ons gedrag niet te hoeven veranderen. En daar helpen we het klimaat niet mee.

Ons motto is dan ook: eerst reduceren, dan compenseren. Op die manier verklein je jouw negatieve impact op de aarde aan de ene kant en vergroot je jouw positieve impact aan de andere kant.

Bereken jouw persoonlijke CO2-footprint

Met onze rekentool bereken je hoeveel CO2 jouw huishouden uitstoot en waarmee. Zo ontdek je ook op welke gebieden jouw uitstoot nog omlaag kan verkleinen. De overige uitstoot kun je bij ons compenseren via gecertificeerde bosprojecten.

Start de rekentool

Zo werkt CO2-compensatie      

Er zijn allerlei manieren waarop je jouw CO2-uitstoot kunt compenseren. Als je hiervoor kiest, dan wordt jouw CO2-uitstoot ergens anders in de wereld verminderd of uit de lucht gehaald. Boomaanplantprojecten zijn hier een voorbeeld van, omdat bomen CO2 opnemen. Maar je kunt ook denken aan projecten die het gebruik van zuinige kooktoestellen stimuleren. Dit is een alternatief voor koken op open vuur, wat op veel plekken ter wereld nog gebeurt en waarbij veel CO2 vrijkomt.

Vervolgens werkt CO2-compensatie op basis van CO2-credits. Eén credit staat gelijk aan één ton CO2-uitstoot. Niet elk compensatieproject mag zomaar CO2-credits uitgeven. Dat kan alleen als het project gecertificeerd is door een onafhankelijke standaard, zoals Gold Standard, VCS of Plan Vivo. Deze standaarden bepalen of en hoeveel credits een project uitgeeft. Ook houden zij hier toezicht op.

Bij de aanplant van bomen werkt dit als volgt:

co2_certificering_tablet-3

CO2 compenseren bij Trees for All

Bij Trees for All kun je je uitstoot compenseren via bosprojecten die gecertificeerd zijn door Plan Vivo. Projecten met deze certificering garanderen dat de hoeveelheid CO2 die jij compenseert, wordt opgeslagen door de aanplant van bomen. Maar dat niet alleen. Ze zorgen ook voor meer biodiversiteit en voor betere leefomstandigheden van lokale gemeenschappen. Kortom, de bomen hebben veel meer impact dan alleen het opslaan van CO2!

Werk en inkomen voor lokale gemeenschappen

Zo ondersteunen we boeren in Mexico en Bolivia bij de overgang naar duurzame boslandbouw (agroforestry). De boeren planten inheemse bomen op hun land, in combinatie met gewassen zoals koffie en cacao. De inheemse bomen zorgen voor schaduw, waardoor de gewassen van betere kwaliteit zijn. Daardoor hebben de boeren betere inkomsten als ze de gewassen verkopen. En nog een voordeel? Als het bos werk en inkomen oplevert, zijn de boeren extra gemotiveerd het bos te onderhouden en te beschermen.

Bij Trees for All geloven we dat het planten van nieuw bos de meest natuurlijke en impactvolle manier van compensatie is. Mits de omstandigheden voor de aanplant optimaal zijn, zoals bij bovenstaande projecten het geval is. Het werkt niet als we alleen bomen planten om zoveel mogelijk CO2 vast te leggen. Minstens zo belangrijk is dat de bomen die we planten meerwaarde hebben voor de mensen, planten en dieren in een gebied.

Wat gebeurt er met jouw donatie?

Als particulier en als bedrijf kun je bij Trees for All je CO2-uitstoot vrijwillig compenseren. Via onze CO2-rekentool bereken je hoeveel CO2 je hebt uitgestoten en waarmee. Aan die berekening hangt een bedrag, dat je vervolgens aan ons doneert voor de aanplant van bomen.

Het is goed om te weten dat wij als stichting geen winstoogmerk hebben en dus niet verdienen aan CO2-compensatie. Als goed doel staat maatschappelijke impact maken bij ons voorop: voor mens, dier en natuur. Dankzij jouw donatie kunnen we die impact vergroten. We gebruiken de CO2-donaties namelijk om nog meer boeren betrekken bij onze projecten. Zodat we nog meer bomen kunnen planten en de gemeenschappen kunnen voorzien van werk en inkomen. Zo werken we samen aan een groene en leefbare aarde voor iedereen!

Veelgestelde vragen over CO2-compensatie

Wat is CO2-compensatie?

Bij CO2-compensatie wordt de CO2 die jij uitstoot, ergens anders uit de lucht gehaald. Bijvoorbeeld door het planten van bomen. Het kan ook zijn dat er op een andere plek minder CO2 uitgestoten wordt voor de hoeveelheid CO2 die jij uitstoot. Denk daarbij aan duurzame energieprojecten, zoals windenergie. Er zijn dus verschillende manieren om je CO2-uitstoot te compenseren. In het antwoord op de vraag hieronder vertellen we je daar meer over.

Hoe werkt CO2-compensatie bij Trees for All?

Bij Trees for All compenseer je je CO2-uitstoot via CO2-credits. We noemen dit gecertificeerde compensatie. Trees for All steunt bosprojecten voor CO2-compensatie, die gecertificeerd zijn door de internationale standaard Plan Vivo. Dit is een internationale standaard voor CO2-compensatie die zich richt op lokale gemeenschappen. Projecten die gecertificeerd zijn door Plan Vivo garanderen niet alleen de opslag van CO2, maar dragen ook bij aan duurzaam landbeheer, het behoud van biodiversiteit en betere leefomstandigheden voor lokale gemeenschappen. Diverse onafhankelijke controles maken aantoonbaar dat jouw CO2-uitstoot daadwerkelijk is vastgelegd en dat de beoogde impact wordt gerealiseerd.

Heeft CO2-compensatie wel zin?

Voor een groene en gezonde aarde moeten we onze CO2-uitstoot drastisch verminderen. Daarom telt elke bijdrage! CO2-compensatie moet alleen geen doel op zich zijn. Het is een middel om een transitie te maken. Belangrijker is dat de focus ligt op CO2 reduceren.

Compenseer je jouw CO2-uitstoot via de juiste projecten? Dan profiteren het klimaat, de natuur én mensen ervan. Bij Trees for All zien we CO2-compensatie dan ook als een mooie manier om impactvolle projecten te realiseren waarvoor anders geen geld beschikbaar is. We planten meer bomen, geven de lokale bevolking werkgelegenheid en trainen hen in duurzaam landgebruik. Daardoor wordt bestaand bos beter hersteld en beschermd.

Nadelen van CO2-compensatie zijn er ook. Zo kan het idee ontstaan dat je dankzij CO2-compensatie door kan gaan op de oude weg. Compensatie wordt dan een legitimatie om je gedrag niet te hoeven veranderen. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Iedereen moet daarom nadenken wat hij of zij kan doen om gezonde en groene aarde te behouden.

Ook de eenzijdige focus op klimaatcompensatie is een risico. Steeds vaker zien we dat er grote monoculturen worden aangeplant, waarbij alleen gekeken wordt naar boomsoorten die zoveel mogelijk CO2 vastleggen. Dat is wat ons betreft geen goede ontwikkeling. We moeten met elkaar focussen op het behoud en herstel van natuurlijke ecosystemen, met natuurlijke variatie. En goed kijken wat daarvoor nodig is. Het aanplanten van de verkeerde bomen, op de verkeerde plek en om de verkeerde reden kan meer kwaad doen dan goed.

Wil je meer lezen over het nut van CO2-compensatie? Lees dan ons achtergrondartikel: CO2 compenseren: een goed idee of toch niet?

Meer vragen en antwoorden