Bolivia

Met ons bosproject in Bolivia dragen we bij aan het herstel van bos, een duurzamer landgebruik en verbeterde sociaaleconomische omstandigheden.

Status: Actueel project

Klimaatbestendige agroforestry in het Boliviaanse laagland

Trees for All plant sinds 2008 inheemse boomsoorten voor duurzaam landgebruik in het ArBolivia project. Ruim 1.100 boeren hebben zich inmiddels bij het project aangesloten. Het gebied ligt in de ontboste delen van het laagland en combineert inheemse bomen met koffie en cacao. Via het project is CO2-compensatie mogelijk.

Waarom is het ArBolivia project nodig?

De afgelopen decennia zijn grote delen van het regenwoud in Bolivia gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is de groeiende voedselbehoefte van Bolivianen die vanuit de Andes naar het laagland zijn gemigreerd. Door slash & burn raakt de grond uitgeput en wordt steeds meer bos gerooid ten behoeve van de landbouw. Het verdwijnen van het regenwoud heeft allerlei problemen tot gevolg, waaronder het wegspoelen van vruchtbare aarde en het verdwijnen van een prachtig leefgebied voor kwetsbare diersoorten.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-boom-6

0

bomen geplant

icon-CO2-wolkje

0

ton CO2 gecompenseerd

icon-hectare-bos

0

hectare bos geplant

icon-boeren

0

boeren betrokken

Wat gaan we hieraan doen

Om verdere ontbossing tegen te gaan, steunt Trees for All al jaren lokale boeren om hun akkers met inheemse bomen te verrijken. Deze percelen leggen ze op de gedegradeerde gronden aan als agroforestry, een mengvorm van duurzame bosbouw en landbouw. De gekozen soorten zijn resistent tegen de gevolgen van klimaatverandering. Hierdoor dragen wij bij aan meer koolstof vastlegging, een duurzamer landgebruik en een betere economische situatie van de boerenfamilies. Bovendien hoeven de boeren door deelname in het ArBolivia-project in de toekomst geen extra bos meer te kappen. Met de opbrengsten uit CO2-credits worden de boeren getraind in goed beheer en worden nieuwe klimaatbestendige bospercelen aangeplant

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

1. No Poverty
8. Decent work and economic growth
13. Climate action
15. Life on land

Waar gaan we planten?

We planten in vier departementen in Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba.

Onze partners

We planten in vier departementen in Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Beni, Cochabamba. Het project wordt duurzaam beheerd door onze Boliviaanse projectpartner Sicirec in nauwe samenwerking met de boerenfamilies. Sicirec coördineert al sinds 2007 het ArBolivia project en wij zijn sinds 2008 partners van dit waardevolle project. Sicirec is een organisatie die zich inzet voor ethische investeringen in agroforestry en klimaatcompensatie en wil de ontbossing in de Amazone door een integrale aanpak tegengaan. Inmiddels doen al ruim 1.100 boeren en hun families aan het project mee.

ank-stilma

“Kleine boeren worden vaak beschouwd als de veroorzakers van ontbossing. Wij laten zien dat de boeren de gevolgen van ontbossing als eerste merken en zo gauw ze de kans krijgen ook bereid zijn om de grote klimaatproblemen aan te pakken door bomen te planten.”

— Anko Stilma, Nederlandse bosbouwexpert en initiatiefnemer Sicirec
arbolivia
Zaailingen-kwekerij-arbolivia
Bolivia-palo-maria
arbolivia-koffie
Bolivia-agroforestry
Bolivia-bomen-boer
ArBolivia-Trees-for-All
Bolivia-boer