Bolivia (CO2-compensatie)

Met ons bosproject in Bolivia dragen we bij aan het herstel van bos, duurzamer landgebruik en verbeterde sociaaleconomische omstandigheden voor de lokale bevolking.

Status: Actueel project

Klimaatbestendige agroforestry in het Boliviaanse laagland

Trees for All plant sinds 2008 inheemse boomsoorten in Bolivia via het ArBolivia project. Het project helpt boeren om hun land duurzaam en klimaatvriendelijk te gebruiken. Ruim 1.100 boeren hebben zich inmiddels bij het project aangesloten. Het gebied waar we actief zijn, ligt in de ontboste delen van de Boliviaanse laaglanden. We planten hier inheemse bomen, maar ook koffie en cacao. Via het project is CO2-compensatie mogelijk.

Waarom is het ArBolivia project nodig?

De afgelopen decennia zijn grote delen van het regenwoud in Bolivia gekapt. Een belangrijke oorzaak hiervan is de groeiende voedselbehoefte van Bolivianen, die vanuit de Andes naar het laagland zijn gemigreerd. Door slash-and-burn (brandlandbouw) is de grond uitgeput geraakt. Ook is steeds meer bos gerooid voor de landbouw. Doordat het regenwoud verdwijnt, ontstaan grote problemen. Vruchtbare aarde spoelt weg en een prachtig leefgebied voor kwetsbare diersoorten gaat verloren.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-boom-6

0

bomen geplant

icon-CO2-wolkje

0

ton CO2 gecompenseerd

icon-hectare-bos

0

hectare bos geplant

icon-boeren

0

boeren betrokken

Wat gaan we hieraan doen?

Trees for All wil verdere ontbossing tegengaan. Daarom steunen we lokale boeren al jaren om hun akkers te verrijken met inheemse bomen. Deze percelen leggen de boeren aan op gedegradeerde gronden. Ze functioneren als agroforestry: een mengvorm van duurzame bosbouw en landbouw.

De gekozen boomsoorten zijn bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Zo dragen we bij aan meer koolstofvastlegging. Maar ook aan duurzamer landgebruik en een betere economische situatie van de boerenfamilies. Bovendien hoeven de boeren door hun deelname aan het ArBolivia-project in de toekomst geen extra bos meer te kappen.

CO2 compensatie

De nieuwe aanplant zorgt voor minder druk op de Amazone. Maar dat niet alleen: bomen slaan ook CO2 op. De koolstof die de aanplant in de loop der tijd opslaat, bieden wij aan onze donateurs aan als gecertificeerde CO2-compensatie. Daarvoor is Ar-Bolivia goedgekeurd door de internationale gerenommeerde Plan Vivo standaard. Deze certificering garandeert dat:

  • Het project voldoet aan strenge duurzaamheidseisen
  • ArBolivia ten goede komt aan het levensonderhoud van mensen
  • Het project belangrijke klimaat- en milieuvoordelen oplevert

Dankzij nieuwe CO2-donaties kunnen we nog meer boeren trainen in duurzaam bosbeheer en nieuwe klimaatbestendige bospercelen aanplanten!

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

1. No Poverty
8. Decent work and economic growth
13. Climate action
15. Life on land

Waar gaan we planten?

We planten in vier departementen in Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Beni en Cochabamba.

Onze partners

We planten in vier departementen in Bolivia: Santa Cruz, La Paz, Beni en Cochabamba. Het project wordt duurzaam beheerd door onze Boliviaanse projectpartner Sicirec in nauwe samenwerking met de boerenfamilies. Sicirec coördineert het ArBolivia project al sinds 2007. Trees for All is sinds 2008 partner van dit waardevolle project.

Sicirec is een organisatie die zich inzet voor ethische investeringen in agroforestry en klimaatcompensatie, om ontbossing in de Amazone tegen te gaan. Inmiddels zijn al ruim 1.100 boeren en hun families bij het project betrokken!

ank-stilma

“Kleine boeren worden vaak beschouwd als de veroorzakers van ontbossing. Wij laten zien dat de boeren de gevolgen van ontbossing als eerste merken. En dat ze, zo gauw ze de kans krijgen, óók bereid zijn de grote klimaatproblemen aan te pakken door bomen te planten.”

— Anko Stilma, Nederlandse bosbouwexpert en initiatiefnemer Sicirec
ArBolivia-Trees-for-All
Bolivia-agroforestry
kwekerij-arbolivia
zaden-arbolivia
zaailingen-kwekerij-arbolivia
kwekerij-arbolivia
zaden-arbolivia
Bolivia-palo-maria
zaailingen-arbolivia
grond-arbolivia
arbolivia-koffie
arbolivia
agroforestry-arbolivia
koffie-bolivia
Bolivia-boer
Bolivia-bomen-boer