Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Mexicaans dorp projectgebied

Mexico (CO2-compensatie)

In Mexico werkt Trees for All aan bosherstel en agroforestry (duurzame bos- en landbouw). Dit doen we samen met de Mexicaanse milieuorganisatie AMBIO. Via de aanplant van het nieuwe bos is CO2-compensatie mogelijk. Doe je mee?

Status: Actueel project

CO2 compenseren via bosherstel en agroforestry in Mexico

In de Mexicaanse deelstaat Chiapas komen van nature uitzonderlijk veel soorten bos, planten en dieren voor. Maar de laatste decennia is steeds meer natuur verdwenen. Dit komt door grootschalige landbouw en bosbranden. De gevolgen voor het klimaat, de biodiversiteit en de lokale bevolking zijn enorm. Daarom komt Trees for All in actie.

Samen met onze Mexicaanse partner AMBIO planten we 71.000 nieuwe inheemse bomen. Zo herstellen we de bedreigde hellingbossen en zorgen we voor schaduw in de koffiegaarden: een belangrijke inkomstenbron voor lokale boeren.

Jij kunt bijdragen aan dit project door je CO2-uitstoot te compenseren. Jouw donatie gebruiken we om nog meer lokale gemeenschappen bij het project te betrekken en extra bos te planten. Help je mee?

Direct je CO2-uitstoot compenseren

Via dit project kun je jouw CO2-uitstoot compenseren: als particulier of als bedrijf. Jouw donatie gebruiken we om nog meer gemeenschappen bij het project te betrekken en zo nog meer bos te planten.

Start met compenseren
icon-boom-6

0

bomen worden geplant

icon-hectare-bos

0

hectare grond

icon-boeren

0

mensen hebben werk & inkomen

icon-huishoudens

0

mensen in totaal die profiteren van het project

icon-co2-vastleggen

0

CO2-credits

Waarom is dit project in Mexico nodig?

De Mexicaanse staat Chiapas staat voor grote uitdagingen. De bevolking is erg arm. De mensen leven van de landbouw en veeteelt, waardoor veel bos is gekapt om plaats te maken voor gewassen en vee. Dit heeft grote gevolgen:

  • De grond spoelt weg en is steeds minder vruchtbaar
  • Allerlei planten en dieren verliezen hun leefgebied
  • De ontbossing zorgt onder andere voor droogte
  • Door toenemende droogte vinden meer bosbranden plaats dan ooit
  • En door bosbranden verdwijnt nog meer bos en neemt de koolstofuitstoot toe

Dit alles zorgt ervoor dat boeren nóg minder inkomen hebben. Bovendien zijn ze steeds kwetsbaarder voor extreme weersomstandigheden, die het gevolg zijn van de ontbossing.

Gedegradeerd bos Mexico
Berggoean
Deelnemende boeren Mexico
Bosherstel Mexico

Wat gaan we hieraan doen?

Trees for All wil de vicieuze cirkel doorbreken. Samen met onze Mexicaanse partner AMBIO planten we 71.000 bomen. Het project is tweeledig:

1. We herstellen bedreigd hellingbos

Dit doen we door nieuw inheems bos aan te planten. Huishoudens van de deelnemende dorpen planten de bomen op gemeenschapsgrond. Denk daarbij aan soorten die van oudsher in het gebied voorkomen, zoals de eik en de cipres. Daarnaast planten we bedreigde boomsoorten die op de Rode Lijst van IUCN staan.

2. We helpen boeren met duurzame land- en bosbouw

We helpen lokale boeren hun land duurzamer te gebruiken. Hoe? Door ze een alternatief te bieden voor de gangbare landbouw: agroforestry. Dit is een mengvorm van duurzame landbouw en bosbouw. We beplanten koffiegaarden met inheemse schaduwbomen, die de koffieplanten beschermen tegen de zon. Daardoor is de koffie straks van betere kwaliteit en heeft de koffie een hogere marktwaarde. Via AMBIO krijgen de boeren training en technische ondersteuning om hun land te beheren en onderhouden.

CO2-compensatie

Via dit project in Mexico kun je jouw CO2-uitstoot compenseren. Daarvoor heeft dit project een Plan Vivo-certificering. Plan Vivo is internationale standaard voor CO2-compensatie, die zich richt op lokale gemeenschappen. Projecten met deze certificering garanderen niet alleen koolstofopslag, maar dragen ook bij aan betere leefomstandigheden, duurzaam landbeheer en het behoud van biodiversiteit. Diverse onafhankelijke controles maken aantoonbaar dat jouw CO2-uitstoot daadwerkelijk is vastgelegd.

Kwekerij Mexico
zakelijk co2 compenseren
Mexicaans dorp projectgebied
zakelijk co2 compenseren
Vlinder Mexico
zakelijk co2 compenseren
Bosherstel in Mexico

Doelen van dit project

  • Herstel van bedreigd hellingbos
  • Duurzame inkomsten creëren voor boeren en lokale huishoudens
  • Meer biodiversiteit stimuleren
  • Klimaatverandering tegengaan
  • CO2-vastlegging

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

1. No Poverty
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals
5. Gender equality
8. Decent work and economic growth

Waar gaan we planten?

We planten bomen op verschillende locaties in de staat Chiapas. Deze locaties liggen in de bufferzone van beschermde natuurgebieden. Chiapas heeft de op een-na-hoogste biodiversiteit van heel Mexico. Kortom: er komen hier ontzettend veel verschillende planten en diersoorten voor. Met het project houden we  bedreigde soorten in stand én helpen we ze met nieuw habitat.

Onze partners

Binnen dit project werken we samen met AMBIO. Deze Mexicaanse milieuorganisatie werkt weer nauw samen met de lokale dorpen en boeren in Chiapas. Zij voeren het werk ter plaatse uit en zijn verantwoordelijk voor de aanplant. AMBIO is lid van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN).