Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Plantlocatie-Kalenderweg-almere

Steden en nieuwbouwwijken zijn niet groen genoeg. Dat is de strekking van het nieuwsbericht dat dagblad Trouw maandag 21 februari publiceerde. Dit thema houdt ons bij Trees for All ook bezig. Naast bomen planten, bossen herstellen en CO2 compenseren, zetten we ons namelijk ook in voor meer stedelijk groen. Want dat is harder nodig dan ooit.

De non-profitorganisatie Natuur & Milieu deed onlangs onderzoek naar de hoeveelheid groen in 1.937 buurten in Nederland. Deze buurten liggen in de 32 grootste gemeenten van ons land en tellen bij elkaar 3,5 miljoen inwoners. Wat blijkt? Meer dan de helft (1.030) van de buurten is onvoldoende groen.

Nederlandse buurten zijn niet groen genoeg

Natuur & Milieu baseert deze uitkomst op twee criteria:

  1. Er moet minstens 75 vierkante meter groen per woning aanwezig zijn (het minimum dat in 2004 in de Nota Ruimte is vastgelegd);
  2. Er moet ten minste één aaneengesloten groengebied van 1 hectare zijn (zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert).

Dat is bij meer dan de helft van de buurten niet het geval. Dit probleem speelt trouwens niet alleen in de oudere wijken, maar ook bij een derde van de wijken die pas na 2010 zijn gebouwd. 

Zorgwekkende resultaten

Er is in Nederland dus steeds minder groen. Onze leefomgeving verhardt door de aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen en bedrijven en de toenemende mate van verdichting. Dat is zorgwekkend. Want het is algemeen bekend dat groen juist in de bebouwde omgeving veel meerwaarde heeft.

De impact van bomen

Bomen bijvoorbeeld, zorgen voor verkoeling bij hitte. Ze leggen CO2 vast, vangen overtollig regenwater op en zijn een bron van biodiversiteit. Daarmee dragen ze bij aan een gezonde leefomgeving voor mens én dier. Verstening is namelijk een van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van allerlei  vogels en insecten.

Verder bieden bossen recreatiemogelijkheden, zoals bosbaden. En niet geheel onbelangrijk: een groene omgeving is beter bestand tegen klimaatontwikkelingen, zoals hete zomers of zware regenval.

almere-plantlocatie-vliegerpark

Op korte termijn steden vergroenen: het kan wél!

Op dit moment lukt het veel buurten (nog) niet om in de bebouwde omgeving voldoende groen te planten en dit duurzaam te beheren. Groen verliest het van economische zwaargewichten, zoals woningbouw, infrastructuur en bedrijvigheid.

“Iedere gemeente heeft onbenutte ruimtes: kies dáár voor groen”

Toch kunnen gemeenten hun buurten wel degelijk op de korte termijn vergroenen. Zolang ze maar een duidelijke visie hebben, de juiste keuzes maken en werken met een helder stappenplan.

Een voorbeeld: Iedere gemeente heeft wel een bepaalde oppervlakte aan overgebleven hoekjes of onbenutte ruimtes. Of plekken waarvan de functie is vervallen en herinrichting nodig is. Kies dáár voor duurzaam groen. Zo behalen gemeenten resultaten op de korte termijn, die ook nog eens meerwaarde hebben voor de biodiversiteit in de buurt en de beleving van buurtbewoners.

Daarnaast is er actie nodig bij renovatie- en nieuwbouwprojecten. Het helpt als gemeenten groen gaan zien als een van de hoofdfuncties van een project. Neem groen vanaf het begin mee in de plannen en investeer erin. Zo ontstaat er letterlijk ruimte voor groen. Daar profiteren wijken en haar bewoners vervolgens jarenlang van.

Co-financiering

Vanuit Trees for All ondersteunen we de gemeente Eersel (Noord-Brabant) en de gemeente Almere om hun omgeving nog groener te maken. Onze donaties worden bijvoorbeeld gebruikt voor de aanplant van nieuws bos en het herstel van bestaand bos in deze gemeenten.

Waarom we gemeenten daarbij ondersteunen? Als expert op het gebied van bos- en natuurbeheer kunnen we ervoor zorgen dat de vergroeningsplannen aan de juiste eisen voldoen. Denk aan het gebruik van het juiste plantmateriaal of het maken van afspraken over duurzaam beheer van het groen.

Bovendien kunnen we met onze inzet de vergroening van gemeenten versnellen. Want we zien: overheden kunnen het niet alleen. Er is ook steun nodig vanuit de samenleving. En die twee koppelen wij aan elkaar.

Op naar meer bomen en naar een groenere leefomgeving!