Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Kwekerij bezoek

Bos, bergen, paarden, koffie en sombrero’s: ons projectgebied in het Mexicaanse Chiapas heeft het allemaal. Onze collega’s Jeroen van der Horst (manager internationale projecten), Joly Bogers (relatiemanager) en Stef Roëll (voorzitter bestuur) zijn hier om te kijken hoe het met het project gaat. Hoe groeien de boompjes in de kwekerijen? En hoe gaat het met de boeren die betrokken zijn bij het project? Ze delen hun eerste ervaringen.

Wat doen we ook alweer in Mexico?

In Mexico helpen we onze partner AMBIO met bosherstel en agroforestry (boslandbouw). De afgelopen decennia is in Chiapas veel natuur verdwenen door grootschalige landbouw en bosbranden. De gevolgen voor het klimaat, planten, dieren en mensen zijn enorm. Deze vicieuze cirkel willen we vanuit Trees for All graag doorbreken door AMBIO te steunen. We planten 71.000 bomen om bedreigde hellingbossen te herstellen en boeren op weg te helpen met duurzame boslandbouw.

Bosherstel en duurzame boslandbouw

Het projectgebied ligt in een afgelegen gebied. Om precies te zijn in de bufferzone van het beschermd natuurreservaat La Frailescana. Hier werkt AMBIO al ruim 20 jaar aan bosherstel en boslandbouw, samen met lokale boeren en dorpen (ejidos).

Donateurs van Trees for All kunnen via het AMBIO-project hun CO2-uitstoot compenseren. De donaties worden gebruikt om nog meer boeren bij het project te betrekken en meer bos te planten. De deelnemende boeren zijn de eigenaren van de CO2-credits. En AMBIO ondersteunt hen bij de aanplant van bomen.

Bezoek kwekerij
Kwekerij Mexico
Kwekerij bezoek

Technische ondersteuning voor de boeren

AMBIO leidt een deel van de ejidos op als zogeheten ‘tecnicos’. Zij krijgen training en ondersteuning bij de aanplant en duurzaam landbeheer. Een deel van de bomen wordt geplant op de steile hellingen in het gebied, die flink lijden onder erosie en helemaal ‘vergrast’ zijn.

Daarnaast planten de boeren schaduwbomen en koffie in de meer glooiende delen in het gebied. Deze vorm van boslandbouw is voor hen een belangrijke inkomstenbron. De schaduwbomen zorgen ervoor dat de koffie straks van betere kwaliteit is, waardoor deze meer marktwaarde heeft. En dat zorgt weer voor betere inkomsten voor de boerenfamilies!

Bosperceel Mexico
Kwekerij
Koffieaanplant
Bosperceel Mexico

Inheemse en bedreigde boomsoorten

De boeren planten verschillende inheemse en bedreigde boomsoorten, zoals ceder en mahonie. Ook populair is de Guachipilin (Diphysa americana). Deze boom wordt ook wel ‘de wonderboom’ genoemd. De Guachipilin geeft namelijk veel schaduw aan de koffiestruiken en verbetert de bodemvruchtbaarheid. De bladeren dienen als veevoer en het hout wordt gebruikt voor de bouw van lokale woningen. Daarnaast legt deze wonderboom veel meer CO2 vast dan welke boom in de regio ook!

Betere omstandigheden voor de boeren

Onderling zijn er regelmatig uitwisselingen tussen de ejidos om van elkaars praktijken te leren. Daardoor is de levensstandaard van heel wat boeren aanzienlijk verbeterd. Bovendien heeft deze aanpak ervoor gezorgd dat slash & burn praktijken (waarbij bossen gekapt en verbrand worden voor landbouw) plaats hebben gemaakt voor duurzaam landgebruik.

Onze collega’s spraken onder andere met boer Salvador Hernandez, eigenaar van een agroforestry-perceel. Negen jaar geleden is hij met hulp van AMBIO gestart met agroforestry en de aanplant koffie. Dankzij de aanpak van AMBIO heeft zijn gezin nu een stabiel inkomen. Net als veel andere boeren ervaart hij de gevolgen van klimaatverandering. Hij is blij om met deze aanpak iets positiefs bij te kunnen dragen en voor kinderen en kleinkinderen het verschil te maken. Of zoals hij zelf samenvat: “Vanaf het moment dat ik gestart ben met koffie en agroforestry, is mijn inkomen gestegen. Ik ben nu niet meer arm.”

Boer Salvador Hernandez

Impact op de natuur

Het AMBIO-project draagt ook bij aan het behoud van het bos in het aangrenzende reservaat. Daar profiteren allerlei planten en dieren van, zoals de quetzal (vogel) en het gordeldier. Onlangs hebben de dorpelingen met onze projectpartner er een cameraval geplaatst. En wat bleek? Een prachtige jaguar liet zich op beeld vastleggen!

Help het klimaat en de boeren

Via Trees for All kun je jouw CO2-uitstoot compenseren. Je donatie gebruiken we om via onze CO2-projecten nog meer bos te planten en de leefomstandigheden van nog meer boeren te verbeteren.

Compenseer je CO2-uitstoot

Op naar het volgende project

Door ons bezoek weten we goed wat er leeft onder de boeren. We zien gemotiveerde mensen, die de boompjes met veel zorg en liefde in de lokale kwekerijen grootbrengen.

Naast ons CO2-project steunen we verderop in Mexico een project om de mangrove te herstellen. Onze collega’s zijn inmiddels op weg naar dit project om te kijken hoe dat ervoor staat.

We houden je op de hoogte!