Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Groene Woud van boven

Trees for All is sinds 2020 actief in het Brabantse Groene Woud. We planten hier nieuwe leembossen samen met ARK Rewilding Nederland. Leembossen zijn zeldzaam in Nederland. Het is dus erg belangrijk om deze bossen te behouden, te versterken én verder uit te breiden. En dat is wat we met dit project doen. Hoe gaat het met de bomen die we tijdens de winter van 2022-2023 hebben geplant?

50 voetbalvelden aan bos erbij

Tijdens de winter van 2022-2023 zijn er in totaal 67.530 bomen in Het Groene Woud geplant. Deze zijn verspreid over dertig percelen, wat neerkomt op zo’n dertig hectare grond. Dat betekent dat er zo’n 50 voetbalvelden aan bos bij zijn gekomen!

Stichting ARK heeft een doordacht plan gemaakt om de leembossen in Brabant zo effectief mogelijk te versterken. Dit plan combineert het beste van twee maatregelen. Aan de ene kant wordt er handmatig nieuw bos geplant om de leembossen uit te breiden. Aan de andere kant mag de natuur haar eigen gang gaan en bekijken we welke natuur er spontaan opkomt in dit gebied. Dit laatste noemen we ook wel natuurlijke regeneratie. Een unieke werkwijze, die we vanuit Trees for All graag ondersteunen. 

De bomen groeien goed!

Op twee boomplantdagen in januari hebben we ARK hierbij geholpen met hulp van een aantal van onze bedrijfsbospartners. En het resultaat mag er zijn: de bomen groeien uitstekend! Sterker nog, de aanplant van dit jaar én die van de jaren ervoor is boven verwachting.

groene-woud-januari-2023
Januari 2023
groene-woud-juni-2023
Juni 2023

De 100.000ste boom

Extra bijzonder was dat we deze winter de 100.000ste boom sinds de start van onze samenwerking met ARK hebben geplant. Ook deze haagbeuk staat inmiddels goed in het blad!

haagbeuk-januari-2023
Januari 2023
haagbeuk-juni-2023
Juni 2023

Positieve groeiomstandigheden

De bomen en struiken die we hebben geplant, zijn kenmerkend voor leembossen. Denk aan haagbeuk, winter- en zomerlinde, fladderiep, heggenroos en rode kornoelje. Ze profiteren van de relatief zachte winter en het natte voorjaar.

Daarnaast hebben de medewerkers van ARK de plantvakken vóór de aanplant omgewoeld om de bomen een goede start te geven. Zo voorkomen ze dat de opkomende grassen in de lente de jonge boompjes verdrukken. Deze voorzorgsmaatregel blijkt heel effectief. Op de plekken waar geen bomen zijn geplant, is het verschil goed te zien. Daar reikt het gras nu al zo’n meter hoog. Op de plekken waar de bodem wél is omgewoeld, worden de jonge boompjes juist niet verdrukt door gras.

veldbezoek-groene-woud
Op plekken waar bomen zijn geplant, is de grond van tevoren omgewoeld. Zo voorkomen we dat de jonge boompjes verstikt worden door opkomende grassen.

Toename van de biodiversiteit

Met de aanplant van het nieuwe bos verbinden we bestaande natuurgebieden met elkaar. Zo ontstaan er grote, aaneengesloten leefgebieden voor allerlei planten en dieren. Op deze manier behouden en versterken we de unieke biodiversiteit die leembossen rijk zijn. En het goede nieuws is dat er nu al een toename van de biodiversiteit te zien is in het Groene Woud! We zien dat zowel op de plantlocaties van dit jaar als op de locaties waar we eerder al bomen hebben geplant.

De bomen hebben een plek gekregen op voormalige agrarische gronden. Door de aanplant ontstaat er op deze locaties beschutting voor allerlei dieren. Ook zijn de jonge bomen aantrekkelijk voor zeldzame vogelsoorten, zoals roodborsttapuiten en paapjes. Daarnaast zijn er al dassen, vossen, steenmarters, raven, rode wouwen, kneuen, roodborsten, merels, winterkoninkjes, grasmussen, waterpiepers en geelgorzen gezien.

houtsnip
Houtsnip
roodborsttapuit
grasmus-berk
das

Van links naar rechts: houtsnip, roodborsttapuit, grasmus en das.

Houtsnip gespot

Extra bijzonder is de komst van de houtsnip, een beschermde inheemse vogelsoort in Nederland. Het Groene Woud zou bij uitstek een goed leefgebied moeten zijn voor deze vogel. ARK is vorig seizoen een onderzoek gestart naar het leefgebied van de houtsnip binnen Het Groene Woud. Hieruit blijkt dat er al een aardige populatie houtsnippen in Het Groene Woud zit en dat deze al dankbaar gebruik maakt van de nieuw ingerichte gebieden!

Beheer en monitoring

We monitoren en evalueren we al onze projecten met zorg. Daarom zijn we minimaal tien jaar betrokken bij projecten. Zo kunnen we onze projectpartners ondersteunen bij de monitoring van de bossen en advies geven waar nodig. Verder houden onze projectpartners ons op de hoogte met rapportages. En we monitoren de aanplant zelf ook met (meerdere) veldbezoeken.

Risico’s zoals droogte, verruiging of vraat door dieren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daarover lees je meer in onze blog Uitdagingen bij het planten van een bos. Niet elke situatie hebben we volledig in de hand. Maar door nauw betrokken te zijn, kunnen we op tijd inspringen en maatregelen treffen waar nodig.

Hoog overlevingspercentage

Bij het planten van nieuw bos is het normaal dat niet alle bomen overleven. Dit kan bijvoorbeeld door droogte komen of doordat dieren van een jong boompje eten. Met onze projectpartners maken we van tevoren afspraken over het percentage uitval dat we binnen een project toestaan.

Meestal ligt dit percentage tussen de 5 en 15%. Dat betekent dus dat minimaal 85% van de aanplant goed moet aanslaan. Is het uitvalpercentage door onvoorziene omstandigheden hoger? Dan worden er in een volgend plantseizoen nieuwe bomen geplant. Dit wordt ook wel inboeten genoemd. Zo zorgen we voor een goede start van het bos.

In Het Groene Woud is daar geen sprake van. Daar is de uitval verwaarloosbaar, wat heel goed nieuws is. Er zijn hier en daar alleen wat boompjes gesneuveld doordat dieren zoals reeën eraan geknaagd hebben. Inmiddels is er voor de dieren genoeg ander voedsel in Het Groene Woud te vinden. De medewerkers van ARK verwachten dan ook dat de aanplant zich de komende tijd uitstekend zal ontwikkelen!

aanplant-groene-woud
aanplant-groene-woud
aanplant-groene-woud

De aanplant in juni

Van jong bos naar volwassen bos

De komende jaren zullen de jonge boompjes zich verder ontwikkelen tot een jong bos. In Het Groene Woud is dat al te zien op de locaties waar we de afgelopen jaren al bomen hebben geplant. Daar zijn de bomen al zo’n anderhalvemeter hoog! Wil je meer over weten over de ontwikkeling van een bos? Lees dan ons artikel Hoe groeit een bos.

hoe-groeit-een-bos

Bezoek Het Groene Woud

Wist je dat je Het Groene Woud ook zelf kunt bezoeken? Zo kun je met eigen ogen zien hoe ‘ons’ bos zich ontwikkelt! Op een van de plantlocaties staat een fotopaal, waarmee je met je smartphone een foto kunt maken van de aanplant. Upload je foto via onze website en zie op de tijdlijn hoe het bos zich al ontwikkeld heeft. Dankzij jouw foto kunnen we de groei van dit bos nog beter monitoren. Bekijk de route naar deze plantlocatie in Het Groene Woud.

Dankjewel!

Dit project in Noord-Brabant hadden we nooit waar kunnen maken dankzij de steun van al onze donateurs. Daar willen we je enorm voor bedanken. Samen hebben we Nederland weer een beetje groener gemaakt. Wil je dat we in de toekomst meer van dit soort projecten kunnen steunen? Plant dan met ons mee.

Plant een boom