Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Nieuw leembos in het Groene Woud

Samen met Stichting ARK maakt Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Brabantse Groene Woud mogelijk. We planten 150.000 bomen om de leembossen te versterken en uit te breiden.

Status: Actueel project

Nieuw leembos in het Groene Woud

In het Brabantse Groene Woud komen van nature prachtige leembossen voor. Deze zeldzame bossen zijn een echte biodiversiteit-hotspot: er leven talloze verschillende soorten planten en dieren, zoals de houtsnip, wespendief en bosanemoon.

Deze bijzondere natuur willen we verder uitbreiden én versterken. Daarom planten we samen met ARK Natuurontwikkeling 150.000 bomen en struiken die in leembossen thuishoren. Zo verbinden we bestaande natuur met elkaar en zorgen we ervoor dat de prachtige biodiversiteit die deze bossen rijk is, niet verloren gaat.

Plant je een boompje mee?

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch ligt Het Groene Woud. Dit prachtige natuurgebied bestaat uit heiden, moerassen, vennen en leembossen. En leembossen, die zijn zeldzaam. Vanuit (inter)nationaal belang is het daarom belangrijk dat we de leembossen versterken en uitbreiden.

Waarom? In leembossen komen talloze planten en dieren voor. Dit komt doordat de bodems van leembossen relatief vochtig zijn. Die unieke biodiversiteit willen we graag behouden én verder uitbreiden. Daarom planten we 150.000 bomen, verspreid over verschillende percelen in het Groene Woud.

Door nieuw bos te planten, verwachten we dat bestaande plant- en diersoorten verder toenemen. Ook zal het bos nieuwe planten en dieren aantrekken. Denk aan zeldzame vlinders, zoals het bont dikkopje of de kleine ijsvogelvlinder. Maar ook dieren zoals de boomkikker, grauwe klauwier, wilde kat, otter en zwarte ooievaar zullen zich hier thuis voelen.

Bovendien verbinden we met de aanplant bestaande natuurgebieden met elkaar. Met dit project versterken we dus ook de vitaliteit en de kwaliteit van de bestaande leembossen en de omliggende natuur!

De foto’s hieronder geven een indruk van het gebied waar we bomen gaan planten:

Groene Woud van boven
Perceel voor aanplant
Groene Woud van boven
Groene-Woud-spin
Groene-Woud-boom
Groene-Woud-hek
Groene-Woud-bos
Groene-Woud-bord

Wat gaan we in Brabant doen?

Stichting ARK heeft een bijzonder en goed doordacht plan geschreven om de leembossen in Brabant te herstellen. Dit plan combineert het beste van twee maatregelen. Aan de ene kant planten we nieuw bos om het leembos uit te breiden. Aan de andere kant bekijken we welke natuur spontaan opkomt in het gebied. Dit laatste noemen we ook wel natuurlijke regeneratie. Een unieke werkwijze, die we vanuit Trees for All graag ondersteunen.

We planten bomen op voormalig agrarische gronden. Dit zijn inheemse boom- en struiksoorten die kenmerkend zijn voor leembossen. Denk hierbij aan de haagbeuk, winter- en zomerlinde, fladderiep, heggenroos en rode kornoelje. Dit proces vergt veel gebiedskennis, geduld en aandacht. Daarom zijn we blij met de meerjarige samenwerking met Stichting ARK. Samen kunnen we onze kennis delen en de ontwikkelingen de komende jaren goed volgen.

Onze doelen

  • Versterken en uitbreiden van de leembossen

  • Ecologisch waardevolle natuurgebieden met elkaar verbinden

  • Realiseren van sterke, klimaatbestendige natuur

  • Behoud, versterking en uitbreiding van de totale biodiversiteit

  • Herstel van de grondwaterstand waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren

Hoe gaat het nu met de bomen en struiken?

In juni 2022 kregen we een update van ARK Natuurontwikkeling. De bomen en struiken die we in de winter van 2021-2022 hebben geplant, staat er heel goed bij! En dat ondanks de droge en warme zomer die we achter de rug hebben. Op de foto’s hieronder zie je hoe de aanplant voorzichtig tot leven komt. Ondertussen gaan wij tijdens het plantseizoen van 2022-2023 druk verder met de aanplant.

Aanplant in het Groene Woud
Aanplant in het Groene Woud
Aanplant
Aanplant in het Groene Woud
Lees de complete update

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen op percelen met grote waarde voor natuurontwikkeling. De percelen liggen verspreid door het Groene Woud, van De Geelders bij Boxtel tot het Dommeldal bij Son en Breugel. Zo word de verloren gegane samenhang van bestaande bos -en natuurgebieden in de regio herstelt, versterkt en uitgebreid.

Onze partners

In dit project werken wij samen met ARK Natuurontwikkeling. ARK realiseert robuuste natuurgebieden, waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen, zoals recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie. De stichting streeft naar vrij toegankelijke natuur. Daarvoor werkt ARK samen met partijen zoals de provincie, gemeenten, agrariërs, waterschap, terreinbeheerders en lokale netwerken.

“De Geelders en de aangrenzende natte bossen in Het Groene Woud behoren tot de meest zeldzame biodiversiteitshotspots van de Nederlandse natuur. Via deze grootschalige aanplant ontstaan veerkrachtige, robuuste natuurgebieden met een hoge biodiversiteit die bestand zijn tegen klimaatverandering.”

— Ger van den Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling