Het Groene Woud

Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling gaat Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk maken.

Status: Actueel project

Nieuw Leembos

In de Brabantse bossen van het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. Met name de zogenoemde leembossen hebben een hoge biodiversiteit. Dit hangt samen met de relatief vochtige bodems waarop ze ontstaan zijn. Leembossen zijn zeldzaam en vanuit (inter)nationaal belang is uitbreiding en bescherming hard nodig.

Waarom is dit project nodig?

Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling gaat Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk maken. ARK heeft een inrichtings- en beheerplan geschreven voor de versterking van leembossen in het Groene Woud. Er wordt in de hele regio geplant, van de beek begeleidende bossen in het Dommeldal tot de leembossen rondom de Geelders.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Wat gaan we hieraan doen

Op voormalig agrarische gronden worden inheemse boom- en struiksoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winter- en zomerlinde, fladderiep, heggenroos en rode kornoelje. Naast de aanleg van nieuw bos worden zo ook de bestaande leembossen qua vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt. Het project heeft als doel om de biodiversiteit zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, de grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar.

Onze doelen

  • Versterken en uitbreiden van de leembossen
  • Verbinden van ecologische waardevolle natuurgebieden
  • Realiseren van robuuste klimaatbestendige natuur
  • Behoud, versterking en uitbreiding van totale biodiversiteit
  • Herstel van de grondwaterstand waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

Er wordt geplant op percelen met grote waarde voor natuurontwikkeling. De percelen liggen verspreid door het Groene Woud, van De Geelders bij Boxtel tot het Dommeldal bij Son en Breugel. Zo word de verloren gegane samenhang van bestaande bos -en natuurgebieden in de regio herstelt, versterkt en uitgebreid.

Onze partners

In dit project werken wij samen met ARK Natuurontwikkeling. ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur. ARK werkt samen met gebiedspartijen zoals de provincie, gemeenten, agrariërs, waterschap, terreinbeheerders en lokale netwerken.

“De Geelders en de aangrenzende natte bossen in Het Groene Woud behoren tot de meest zeldzame biodiversiteitshotspots van de Nederlandse natuur. Via deze grootschalige aanplant ontstaan veerkrachtige, robuuste natuurgebieden met een hoge biodiversiteit die bestand zijn tegen klimaatverandering.”

— Ger van den Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling
Groene-Woud-hek
Groene-Woud-boompje
Groene-Woud-bord
Groene-Woud-bos
Groene-Woud-spin
Groene-Woud-varen
Groene-Woud-boom