Nieuw leembos in het Groene Woud

Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling maakt Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Brabantse Groene Woud mogelijk.

Status: Actueel project

Nieuw leembos in het Groene Woud

In de Brabantse bossen van het Groene Woud komen van nature zeldzame leembossen voor. Deze bossen zijn een echte biodiversiteit-hotspot: er komen heel veel soorten planten en dieren voor. Dit komt onder andere door de relatief vochtige bodems waarop de leembossen ontstaan zijn. Inmiddels zijn leembossen steeds zeldzamer. De hoogste tijd dus om deze prachtige bossen te versterken en verder uit te breiden! Dat doen we samen met stichting ARK Natuurontwikkeling.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

Vanuit (inter)nationaal belang is het belangrijk om de leembossen te versterken en verder uit te breiden. Ze zijn namelijk het leefgebied van talloze planten en dieren. En het versterken van die biodiversiteit is een belangrijk doel van dit project.

Door de aanplant van nieuw bos verwachten we dat bestaande plant- en diersoorten zich verder uitbreiden en dat er daarnaast nieuwe planten en dieren op het gebied af komen. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, de kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar.

De foto’s hieronder geven een indruk van het gebied waar we bomen gaan planten:

Groene-Woud-hek
Groene-Woud-boompje
Groene-Woud-bord
Groene-Woud-bos
Groene-Woud-spin
Groene-Woud-varen
Groene-Woud-boom

Wat gaan we in Brabant doen?

ARK Natuurontwikkeling heeft een inrichtings- en beheerplan geschreven voor de versterking van leembossen in het Groene Woud. Het idee hierachter is dat we een deel van de bomen actief aanplanten. Daarnaast kijken de beheerders welke natuur spontaan in het gebied opkomt.

We planten bomen op voormalig agrarische gronden. Dit zijn inheemse boom- en struiksoorten die kenmerkend zijn voor leembossen. Denk hierbij aan de haagbeuk, winter- en zomerlinde, fladderiep, heggenroos en rode kornoelje. Naast de aanleg van nieuw bos versterken we zo ook de vitaliteit en kwaliteit van de bestaande leembossen!

Onze doelen

  • Versterken en uitbreiden van de leembossen

  • Ecologisch waardevolle natuurgebieden met elkaar verbinden

  • Realiseren van sterke, klimaatbestendige natuur

  • Behoud, versterking en uitbreiding van de totale biodiversiteit

  • Herstel van de grondwaterstand waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren

Hoe gaat het nu met de bomen en struiken?

In juni 2022 kregen we een update van onze partner ARK Natuurontwikkeling. De bomen en struiken die we in de winter van 2021-2022 hebben geplant, staat er heel goed bij! En dat ondanks de droge en warme zomer die we achter de rug hebben. Op de foto’s hieronder zie je hoe de aanplant voorzichtig tot leven komt.

Aanplant in het Groene Woud
Aanplant in het Groene Woud
Aanplant
Aanplant in het Groene Woud
Lees de complete update

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

Er wordt geplant op percelen met grote waarde voor natuurontwikkeling. De percelen liggen verspreid door het Groene Woud, van De Geelders bij Boxtel tot het Dommeldal bij Son en Breugel. Zo word de verloren gegane samenhang van bestaande bos -en natuurgebieden in de regio herstelt, versterkt en uitgebreid.

Onze partners

In dit project werken wij samen met ARK Natuurontwikkeling. ARK realiseert robuuste natuurgebieden waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat levert een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling in de context van maatschappelijke belangen als recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie, en streeft naar vrij toegankelijke natuur. ARK werkt samen met gebiedspartijen zoals de provincie, gemeenten, agrariërs, waterschap, terreinbeheerders en lokale netwerken.

“De Geelders en de aangrenzende natte bossen in Het Groene Woud behoren tot de meest zeldzame biodiversiteitshotspots van de Nederlandse natuur. Via deze grootschalige aanplant ontstaan veerkrachtige, robuuste natuurgebieden met een hoge biodiversiteit die bestand zijn tegen klimaatverandering.”

— Ger van den Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling