Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
veldbezoek-reutum-5

Tijdens de winter van 2022-2023 hebben we samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland geplant. In totaal ging het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Drie van de plantlocaties lagen vlakbij het dorp Reutum in Overijssel. Hier gingen 16.733 bomen de grond in. Deze maand bezochten we de plantlocaties om te kijken hoe het nu met de bomen gaat. 

Waarom hebben we nieuw bos geplant in Reutum?

In de omgeving van Reutum liggen volop kansen om bestaande natuur te versterken en verder uit te breiden. Dat hebben we gedaan door bomen te planten op voormalige graslanden, die tegen of dichtbij bestaande bosgebieden liggen. Op deze manier vullen we “gaten” in het landschap op en zorgen we voor aaneengesloten natuurgebieden. Hier zullen in de toekomst allerlei planten en dieren op afkomen, zoals eekhoorns, bosuilen, reeën, boommarters, vuursalamanders en spechten.

Met dit project hebben we bovendien bijgedragen aan de landelijke Bossenstrategie van de Rijksoverheid. Het doel van deze strategie is om vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos in Nederland te planten.

Beelden van de boomplantdag op 1 februari 2023.

Nieuw gevarieerd bos

In februari zijn we gestart met de aanplant in Reutum. Daarbij kregen we hulp van een deel van onze bedrijfsbospartners. Het was een koude en natte dag, maar dat mocht de pret niet drukken. De bomen stonden razendsnel in de grond! Hierna hebben Staatsbosbeheer en het Buitenfonds het plantwerk afgemaakt op deze locatie en de andere twee locaties. Al met al zijn er 16.733 bomen geplant!

Links de plantlocatie begin februari 2023, rechts de plantlocatie tijdens het veldbezoek eind september 2023.

Inheemse boomsoorten

Bij de aanplant hebben we gekozen voor een mix aan inheemse boom- en struiksoorten. Dit zijn soorten die van nature in de omgeving van Reutum thuishoren of die hier al jaren goed gedijen. Voorbeelden daarvan zijn de zwarte els, schietwilg, zachte berk, gladde iep, sleedoorn en meidoorn.

Zo’n gemengd bos heeft vele voordelen. Zo is een gevarieerd bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes of plagen. Krijgt één soort het zwaar? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden.

Bovendien trekt een divers bos diverse soorten planten en dieren aan, waardoor de biodiversiteit tot leven komt. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels, maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die insecten hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen voor ons voedsel!

Beheer en monitoring

We monitoren en evalueren we al onze projecten met zorg. Daarom zijn we minimaal tien jaar betrokken bij projecten. Zo kunnen we onze projectpartners ondersteunen bij de monitoring van de bossen en advies geven waar nodig. Verder houden onze projectpartners ons op de hoogte met rapportages. En we monitoren de aanplant zelf ook met (meerdere) veldbezoeken.

Risico’s zoals droogte, verruiging of vraat door dieren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daarover lees je meer in onze blog Uitdagingen bij het planten van een bos. Niet elke situatie hebben we volledig in de hand. Maar door nauw betrokken te zijn, kunnen we op tijd inspringen en maatregelen treffen waar nodig.

De bomen maken hun eerste groeifase door!

In september zijn we op veldbezoek geweest om te zien hoe het nu met de bomen en struiken in Reutum gaat. We herkenden de locatie aanvankelijk bijna niet terug. De kale, zanderige vlakte uit februari heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een groene oase aan grassen en kruiden, waar allemaal jonge boompjes tussenuit uitpiepen. Het grootste deel van de aanplant is dus goed aangeslagen!

Van links naar rechts: verschillende beelden van de aanplant in september 2023.

Speciaal bosecosysteem

Van de droogte in het voorjaar lijken de meeste bomen en struiken weinig last te hebben. Ze groeien namelijk op natte, drassige gronden. Tijdens het veldbezoek konden we dan ook rekenen op natte voeten! Voor de bomen zijn dit gelukkig perfecte groeiomstandigheden: ze stonden prachtig in het (herfst)blad.

De natte gronden hebben overigens nog een voordeel. Ze zorgen voor een speciaal bosecosysteem, waar bijvoorbeeld veel verschillende reptielen en amfibieën op af komen. We hebben in Reutum dan ook volop soorten geplant die van natte voeten houden, zoals zachte berken, grauwe wilgen en zwarte elzen. Zo dragen we met dit project ook een steentje bij aan meer bosvariatie binnen Nederland!

In Reutum groeien de bomen in een natte, drassige omgeving: perfecte groeiomstandigheden!

Reeën in de omgeving

Bij het planten van een nieuw bos is het normaal dat niet alle bomen en struiken overleven. Zo hebben sommige bomen en struiken in Reutum last gehad van veegschade door reeën. Zij schuren met hun gewei langs bomen wanneer ze jeuk hebben. De boomstam kan daardoor beschadigen, waardoor de boompjes afsterven.

Of alle boompjes met veegschade niet overleven, is nu nog lastig te zeggen. Want zelfs kleine, jonge boompjes kunnen wel tegen een stootje. Bij sommige stammen zagen we aan de onderkant alweer nieuwe takjes groeien! Vallen er uiteindelijk toch boompjes uit? Dan zullen de overige bomen en struiken hun plek in de toekomst vanzelf innemen.

Overlevingspercentage

Met onze projectpartners maken we van tevoren afspraken over het percentage uitval dat we binnen een project toestaan. Meestal ligt dit percentage tussen de 5 en 15%. Is de uitval door onvoorziene omstandigheden hoger? Dan worden er in het volgende plantseizoen nieuwe bomen geplant. Dit wordt ook wel inboeten genoemd. Zo zorgen we voor een goede start van het bos!

Ontwikkeling van bos en biodiversiteit

De komende jaren zal de aanplant zich ontwikkelen tot een jong bos. Ook de biodiversiteit zal dan steeds meer toenemen. Tijdens het veldbezoek zagen we al verschillende hazen rondhuppen en insecten vliegen, zoals vlinders en libellen. De komende jaren zal de hoeveelheid planten en dieren in dit gebied nog veel verder toenemen. Ben je benieuwd hoe zo’n proces er op hoofdlijnen uitziet? Lees dan het artikel Hoe groeit een bos op onze website.

hoe-groeit-een-bos

Dankjewel!

Dit project in Reutum hadden we nooit waar kunnen maken dankzij de steun van al onze donateurs. Daar willen we je enorm voor bedanken. Samen hebben we Nederland weer een beetje groener gemaakt. Wil je dat Trees for All in de toekomst nog veel meer projecten mogelijk kan maken? Steun ons dan met een donatie.

Plant een boom