Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
koeien-weide

Het ReNature programma

Samen met Arla Foods en BoerenNatuur werken we aan meer biodiversiteit op het platteland. Dit doen we vanuit het ReNature programma. We planten 125.000 bomen en struiken op en rondom het land van boeren die melk leveren aan Arla.

Bomen en heggen bij de boer

Trees for All zet zich actief in voor de vergroening van het platteland in Nederland. Daarom zijn we in maart 2023 een samenwerking gestart met zuivelcoöperatie Arla Foods en BoerenNatuur, een koepelorganisatie die zich inzet voor natuurinclusieve landbouw. Deze samenwerking is onderdeel van het ReNature programma van Arla Foods om de biodiversiteit op boerderijen te verbeteren.

Samen gaan we 125.000 bomen planten op en rond boerderijen met boeren die melk leveren aan Arla. De bomen en struiken hebben een functie als landschapselementen. Dit zijn structuren in het landschap, zoals bomenrijen, heggen of kleine bosjes.

Landschapselementen zijn steeds meer verdwenen uit het landelijk gebied. Hierdoor is de biodiversiteit hard achteruitgegaan. Reden te meer om deze bomen en heggen weer terug te planten en zo ook de biodiversiteit op het platteland te vergroten!

icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

De afgelopen jaren zijn veel landschapselementen verdwenen uit het landelijk gebied. Heggen hebben bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor prikkeldraad, waardoor veel dieren en planten hun leefgebied zijn verloren. Alleen al het aantal soorten insecten in Nederland is de afgelopen 50 jaar met 70% gedaald. Ook vogels, zoogdieren en vissen in het landelijk gebied hebben het zwaar.

Daarom zet Trees for All zich in voor de terugkeer van landschapselementen in het landelijk gebied. Zo verbeteren we de biodiversiteit en zorgen we voor een aantrekkelijk landschap. Bovendien nemen landschapselementen CO2 op, houden ze water vast, en vangen ze stikstof en fijnstof af.

Ook voor boeren heeft de aanplant van landschapselementen voordelen. Bomen en heggen dragen bij aan een gezonde en vruchtbare bodem, waar boeren hun gewassen kunnen verbouwen. Ook zorgen ze voor schaduw voor het vee in de wei. En nog een voordeel? Landschapselementen kunnen (insecten)plagen, droogte en ziektes op een natuurlijke manier bestrijden.

koeien-weide
houtsingels
bomenrijen-houtsingels
gronings-landschap
landschapselementen-utrecht

Wat gaan we doen?

Tussen 2023 en 2025 planten we samen met Arla Foods en BoerenNatuur minstens 125.000 bomen en struiken op boerderijen van boeren die melk leveren aan de merken Arla biologisch en Melkunie.

De deelnemende boeren krijgen advies en een beplantings- en beheerplan op maat. Vervolgens zijn ze zelf verantwoordelijk voor de grondbewerking, het plantwerk en het beheer van de bomen en struiken. Alle betrokkenen leveren dus een eigen bijdrage om van dit programma een succes te maken.

Trees for All en de leden van BoerenNatuur zorgen minimaal tien jaar lang voor de monitoring van de landschapselementen. Zo zorgen we ervoor dat de bomen en struiken ook op de lange termijn impact hebben.

aanplant-heg
bomen-planten
boer-irma

Waar gaan we planten?

We planten bomen op en rondom de boerenbedrijven van boeren die melk leveren voor de merken Arla biologisch en Melkunie. Deze boeren wonen verspreid over heel Nederland, waaronder Schijndel.

Welke bomen en struiken planten we?

De deelnemende boeren krijgen de keuze om verschillende landschapselementen op hun land en rondom de boerderij aan te planten. Afhankelijk van de locatie en het landschapselement worden de juiste boom- en struiksoorten uitgezocht.

Wat vaststaat, is dat boeren inheemse en streekeigen bomen en struiken planten. Dit zijn soorten die van nature in Nederland voorkomen of die al jaren bewijzen dat ze goed in deze omgeving gedijen. Voorbeelden zijn verschillende soorten elzen, wilgen en fruitbomen, maar ook meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, hondsroos, winterlinde, zomerlinde, beuk, ruwe en zachte berk en liguster.

hondsroos
beuk
wilde-liguster-distelvlinder
sleedoorn
winterlinde

Voorbeelden van soorten die we planten zijn 1) hondsroos, 2) beuk, 3) wilde liguster, 4) sleedoorn en 5) winterlinde

Een beter klimaat en meer biodiversiteit dankzij landschapselementen

Het planten van landschapselementen is een concrete en tastbare manier om te werken aan een beter klimaat en meer biodiversiteit:

  • Landschapselementen zijn het thuis van talloze planten en dieren. Zij vinden in de bomen en struiken hun voedsel, een plek om te schuilen en de ruimte om zich voort te planten. Denk aan allerlei soorten vogels (steenuilen, heggenmussen, geelgorzen), insecten (bijen, vlinders), amfibieën (kikkers, padden, salamanders) en kleine zoogdieren (hazen, dassen, muizen).

  • Landschapselementen nemen CO2 op. De bomen zorgen voor verkoeling en dempen verdere opwarming van de aarde. Ook vangen ze stikstof en fijnstof af.

  • De bomen en struiken dragen bij aan een betere waterhuishouding op en rondom boerenerven. Met hun wortels houden bomen regenwater vast, dat ze vervolgens in de grond opslaan. Zo ontstaat een gezond bodemleven, waar schimmels en micro-organismen zich thuis voelen. En dat is weer van belang voor de boeren, die op zo’n gezonde en vruchtbare bodem hun gewassen kunnen verbouwen.

  • Bomen en struiken zorgen voor zuurstof, schone lucht, water en voedsel. Zo dragen landschapselementen bij aan een groene en gezonde leefomgeving voor mens en dier.

Onze partners

Binnen het Renature programma werken we samen met Arla Foods, BoerenNatuur en natuurlijk de boeren die melk leveren aan Arla biologisch en Melkunie. Arla Foods is een internationale zuivelcoöperatie en de initiatiefnemer van het ReNature programma.

BoerenNatuur is een vereniging van 40 agrarische collectieven. De leden van BoerenNatuur zetten zich in voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat natuurinclusieve landbouw een landbouwsysteem is dat bodem, klimaat, water, natuur en landschap in de regio versterkt.

arla
logo-boerennatuur