Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
green-friday-5

Noord-Brabant

Trees for All is sinds 2021 actief in Noord-Brabant. Samen met onze partner Brabants Landschap willen we in totaal 214.580 bomen planten in de provincie. Help je mee?

Status: Actueel project

Nieuw bos in de provincie

In Noord-Brabant liggen volop kansen om meer bomen te planten en daarmee de hoeveelheid bos in Nederland uit te breiden. Samen met Brabants Landschap willen we daarom 214.580 bomen en struiken planten, verspreid over de provincie. We planten nieuw bos, herstellen bestaand bos en zorgen voor meer verbinding tussen bestaande natuurgebieden.

De afgelopen jaren hebben we een start gemaakt met de aanplant. Dankzij de steun van onze donateurs konden we tussen 2021 en 2023 al 95.570 bomen planten! De komende jaren willen we de overige 119.010 bomen gaan planten. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun!

Help je ons met een donatie zodat we Brabant verder kunnen vergroenen?

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

0

hectare nieuw bos

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project in Noord-Brabant nodig?

De komende jaren willen Trees for All en Brabants Landschap nieuw bos planten op verschillende kruidenrijke graslanden. Dit zijn graslanden met verschillende soorten grassen en kruiden, zoals klaver, boterbloem en pinksterbloem. Deze graslanden kunnen in principe van grote meerwaarde zijn voor de natuur en de biodiversiteit. Maar op de locaties waar wij bomen gaan planten, is dit helaas niet het geval. Daar komt de biodiversiteit al jaren onvoldoende uit zichzelf op gang. Ook is de variatie aan natuur hier niet optimaal.

Brabants Landschap heeft daarom een selectie gemaakt van graslanden die we gaan omvormen naar bos. Ook vanuit Trees for All hebben we onze kennis en ervaring gedeeld. De locaties die we uiteindelijk hebben geselecteerd, ontwikkelen zich ondanks intensief beheer niet in de richting van kruidenrijke graslanden. Dit komt door allerlei oorzaken, zoals verdroging, slechte waterkwaliteit, intensieve landbouw in het verleden, en verzuring van de bodem.

Door nieuw bos te planten, brengen we de biodiversiteit weer op gang. We versterken bestaande bossen en verbinden natuurgebieden met elkaar. Zo ontstaan er grote, aaneengesloten stukken natuur, waar allerlei planten en dieren op af komen. En de graslanden die wél kruidenrijk zijn of de potentie hebben om dat te worden? Die laten we zo. Zij vormen een mooie aanvulling op de bossen in Nederland!

Voorbeelden van de locaties in Noord-Brabant waar we bomen planten. De locaties liggen vlakbij of dicht tegen bestaand bos aan. Met de aanplant van nieuw bos zorgen we voor grote, aaneengesloten stukken natuur.

Wat gaan we doen in Noord-Brabant?

Tussen 2021 en 2023 hebben we al 95.570 bomen en struiken geplant. De komende jaren willen we nog eens 119.010 bomen planten. Het gaat daarbij om verschillende soorten bomen en struiken die nu nog weinig (of zelfs helemaal niet) in de omgeving voorkomen. Denk aan lijsterbes, veldesdoorn, haagbeuk, zoete kers, hazelaar, meidoorn, gagel, hondsroos, zomereik, winterlinde, vlier, zachte berk, hulst, vogelkers, Gelderse roos, liguster, wilde appel, zwarte els en wilg.

Door veel verschillende soorten te planten, creëren we diverse bossen. Zulke gevarieerde bossen zijn een stuk klimaatbestendiger dan dan bossen die maar uit één of enkele boomsoorten bestaan. Krijgt één soort het zwaar? Dan zullen de overige boomsoorten het bos in stand houden.

En nog een voordeel: als de bomen volwassen zijn, zorgen ze voor nieuwe zaadbronnen. Zo kunnen er in de toekomst van nature nieuwe bomen en struiken in dit gebied groeien. Zij zullen hun zaden weer in de omliggende bossen verspreiden. En zo komt de natuur steeds meer tot leven!

slak-hazelaar
winterlinde
zwarte-els
Zomereik
zachte-berk-blad
meidoorn-bloesem

We planten verschillende soorten bomen en struiken om zo voor gevarieerde bossen te zorgen. Van links naar rechts: hazelaar, meidoorn, winterlinde, zwarte els, zomereik, zachte berk.

De eerste bomen staan in de grond!

Tussen 2021 en 2023 hebben we al 95.570 bomen en struiken in Noord-Brabant geplant. Zo hebben we bomen geplant naast moerasgebied de Zeezuiper, vlakbij Bergen op Zoom. Met de aanplant hebben we de waterhuishouding in dit gebied verbeterd. Door de bomen kan de bodem volop regenwater opnemen en wordt de grondwaterstand hoger. Dit helpt bij het herstel van het deels verdroogde moerasgebied.

Daarnaast hebben we tijdens Green Friday 2022 een start gemaakt met de aanplant van bomen op voormalige landbouwgrond in Steenbergen, in het zogenaamde Green Friday Forest. Dit willen we de komende jaren op nog meer locaties doen. Help je ons dit mogelijk maken?

Plant mee

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

De plantlocaties

We planten de bomen en struiken op verschillende locaties in de provincie Noord-Brabant.

Onze samenwerkingspartner

Binnen dit project werken samen met Brabants Landschap. Deze stichting zet zich al 90 jaar in voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en erfgoed in Noord-Brabant. Door samen te werken kunnen we samen nog meer impact maken voor een bosrijker Nederland. Zo werken we met elkaar aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving!

logo-brabants-landschap

“Door de samenwerking met Trees for All kunnen we sneller en meer bos aanplanten. Dat is belangrijk om bestaande bossen robuuster te maken en met elkaar te verbinden. We planten veel verschillende soorten. Dit maakt de nieuwe bossen klimaatbestendiger en waardevol voor planten en dieren. Ook de bezoekers van onze natuurgebieden zullen deze variatie waarderen!”

– Rob Vriends, projectleider Brabants Landschap

rob-vriends