Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
eikelmuis-dier-levend-wesley-overman-17

Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg herstellen we het leefgebied van een bijzonder diertje: de bedreigde eikelmuis. Samen met OmniVerde planten we 20.000 bomen en struiken om twee bossen met elkaar te verbinden waar de laatste eikelmuizen leven.

Status: Actueel project

Herstel leefgebied van de bedreigde eikelmuis

Het is het meest bedreigde zoogdier van Nederland: de eikelmuis. Het diertje komt alleen voor in Zuid-Limburg waar er nog maar enkele honderden over zijn. Dit komt omdat er steeds meer bos, heggen en fruitgaarden uit het landschap zijn verdwenen. Om de eikelmuis te beschermen, herstellen we in dit project zijn leefgebied.

Samen met OmniVerde gaan we 20.000 bomen en struiken planten tussen het Savelsbos en de Bemelerberg. Zo verbinden we de natuurgebieden waar de laatste twee populaties eikelmuizen wonen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Plant je mee voor de eikelmuis?

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Je wordt op de hoogte gehouden van jouw bomen met Track & Trees.
  • Je ontvangt een uitnodiging om je eigen bomen in de grond te zetten tijdens de boomplantdag. Hoeft niet, mag wel!
  • Je krijgt (optioneel) een brievenbusboompje thuisgestuurd. Wij krijgen bomen van jou, jij krijgt een boom van ons!
icon-moederboom

0

nieuwe bomen en struiken

icon-boomsoorten

0

aantal soorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom steunen we dit project?

Het gaat niet goed met de eikelmuis. In Nederland zijn er nog maar twee populaties over: op de Bemelerberg en in het Savelsbos in Zuid-Limburg. En nog steeds nemen de aantallen af. Daarom staat de eikelmuis sinds 2006 als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst.

Dat komt omdat het landschap van nu een steeds minder geschikte leefplek is voor de eikelmuis dan vroeger. In de afgelopen jaren zijn er veel struiken, heggen en fruitboomgaarden uit het Zuid-Limburgse landschap verdwenen.

Juist via deze heggen en hagen kan het diertje zich verplaatsen tussen gebieden en zich verschuilen voor roofdieren. Ook vindt de eikelmuis hier voedsel zoals insecten, bessen en noten. Nu zijn er bijvoorbeeld veel heggen vervangen door prikkeldraad. En in fruitboomgaarden, die er steeds minder zijn, snoept de eikelmuis graag van het fruit.

De eikelmuizen raken steeds verder geïsoleerd en kunnen elkaar niet meer bereiken. Door bomen en struiken te planten, herstellen we de ‘groene verbindingen’ in het landschap en zorgen we voor meer voedsel.

Dit is niet alleen goed voor de eikelmuis, maar ook voor veel andere soorten die in het gebied leven. Bijvoorbeeld de vleermuis, wilde kat, geelbuikvuurpad, spotvogel, grauwe klauwier en vlinders als de spaanse vlag en sleedoornpage profiteren van dit project.

Wat gaan we in dit project precies doen?

In totaal gaan er 20.000 bomen en struiken de grond in. We planten deze in de vorm van landschapselementen, met name op het boerenland van particulieren en agrariërs. Er komt ruim vier kilometer aan nieuwe heggen en hagen bij. Daarnaast planten we ongeveer één hectare aan nieuwe hoogstamboomgaard.

Met het dichte struikgewas creëren we een soort ‘snelweg’ tussen de twee natuurgebieden van het Savelsbos en de Bemelerberg. Ook zorgt de aanplant voor genoeg rust- en nestelplekken. Zo kunnen de laatste twee eikelmuizenpopulaties straks elkaar vinden en zich voortplanten.

Alle boom- en struiksoorten die we planten zijn 100% inheems en passen op deze locatie. Denk aan de veldesdoorn, haagbeuk, rode kornoelje, hazelaar, meidoorn, zoete kers en vlier. Ook zijn deze soorten met hun bessen en noten een belangrijke voedselbron voor de eikelmuis.

Zo brengen we het oorspronkelijke Zuid-Limburgse cultuurlandschap in oude glorie terug: een gevarieerd landschap met bosranden, heggen, boomgaarden en graften, waar de eikelmuis dol op is.

Plant mee

Video: Zoogdiervereniging/ Erik den Boer/ Bram Sturm

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen en struiken tussen de Bemelerberg en het Savelsbos in gemeente Eijsden-Margraten, Zuid-Limburg, op het land van particulieren en boeren. Zo creëren we een ‘groene corridor’, waarmee we de twee leefgebieden van de laatste eikelmuizen in Nederland met elkaar verbinden.

Onze samenwerkingspartner: OmniVerde

In dit projecten we samen met OmniVerde, een adviesbureau dat werkt aan waardevol groen in natuur, landschap en de groene ruimte. Het bureau realiseert groene plannen voor zowel het landelijk gebied als in en om de stad.

Het project is onderdeel van het Beschermingsplan Eikelmuis. Dit plan is opgesteld door Provincie Limburg en wordt uitgevoerd door Staatsbosbeheer, Het Limburgs Landschap, Gemeente Eijsden-Margraten, Zoogdiervereniging en GaiaZOO om de eikelmuis te beschermen. OmniVerde coördineert de uitvoering van het plan.

Wil je ook meehelpen? Met een donatie aan Trees for All draag je bij aan het planten van de bomen en struiken voor de eikelmuis.

Plant een boom voor een bosrijke wereld

Vind je het belangrijk dat Trees for All dit soort projecten kan blijven steunen? Dan kun je ons steunen met een donatie. Voor elke boom in Nederland, planten we er ook één in het buitenland.

Plant een boom