Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
bergen-op-zoom

Gemeente Bergen op Zoom

Trees for All steunt de gemeente Bergen op Zoom bij de aanplant van nieuw bos, het herstel van ziek bos en de aanleg van landschapselementen. Samen gaan we voor een groene gemeente!

Status: Afgerond project

Nieuw bos, bosherstel en landschapselementen

Mooi nieuws: samen met de gemeente Bergen op Zoom hebben we bijna 15.000 bomen geplant, verspreid over de gemeente. We hebben nieuw bos geplant en bestaand bos hersteld op plekken waar bomen lijden onder de essentaksterfte. Daarnaast hebben we landschapselementen geplant, zoals heggen.

Op deze manier hebben we de hoeveelheid bos en natuur in Bergen op Zoom verder uitgebreid. De bomen zorgen voor verbinding met bestaande bossen en natuur. Zo ontstaan er grote natuurgebieden, die allerlei planten en dieren zullen aantrekken. Dankzij de aanplant krijgt de biodiversiteit hier dus een flinke boost!

De bomen zijn in het voorjaar van 2023 geplant. Het was een mooie samenwerking met de gemeente, die we in de toekomst graag voortzetten in andere projecten.

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

nieuwe bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

icon-boomsoorten

0

aantal soorten

Waarom heeft Bergen op Zoom meer bos nodig?

In de gemeente Bergen op Zoom lijden verschillende bossen aan essentaksterfte. Deze schimmelziekte heeft een groot deel van de essen in Nederland aangetast. Het probleem hierbij is dat er in het verleden veel bossen zijn aangeplant die maar uit één of enkele boomsoorten bestaan, zoals de es. Zulke monoculturen zijn extra gevoelig voor ziektes. Raakt één boom besmet, dan zal deze al snel het hele bos ‘aansteken’.

Bij Trees for All vinden we het daarom heel belangrijk om gemengde bossen te planten, met verschillende bomen en struiken. Zulke gevarieerde bossen zijn een stuk beter bestand tegen ziektes en plagen. Bovendien is een gevarieerd bos veel beter voor de biodiversiteit: allerlei verschillende soorten planten en dieren zullen zich hier thuis voelen. Denk aan uilen, spechten, boommarters en eekhoorns.

Daarom helpen we de gemeente Bergen op Zoom bij de aanplant van nieuw bos en het herstel van zieke bossen. Zo breiden we samen de hoeveelheid bomen in Nederland uit en verbinden we bestaande natuur met elkaar. Met als resultaat: een beter klimaat, meer biodiversiteit en een groene en gezonde gemeente!

bomen-planten-bergen-op-zoom
bomen-planten-bergen-op-zoom

Wat gaan we doen in Bergen op Zoom?

We gaan verschillende soorten bomen en struiken planten in (nieuwe) bosgebieden, zoals zomerlinde, winterlinde, veldesdoorn, haagbeuk en zoete kers. Dit zijn inheemse soorten die thuishoren in deze omgeving en daarmee veel meerwaarde hebben voor de biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de struiken die we planten, zoals gewone vogelkers, meidoorn en vuilboom.

Naast de aanplant van bos, planten we ook landschapselementen in Bergen op Zoom. Dit zijn bomen en heggen die van nature veel in ons land voorkomen, maar steeds meer uit beeld zijn verdwenen. De landschapselementen hebben veel waarde voor de lokale biodiversiteit. Bovendien zorgen ze voor een aantrekkelijk en groen landschap. Daarom planten we binnen de bebouwde kom van Bergen op Zoom extra heggen en kleine bosjes.

Daarnaast gaan we aan de slag met de beplanting langs wegen. Dat doen we door bomenlanen te planten, met winterlinde en gewone esdoorn. Het gaat daarbij deels om nieuwe bomenlanen en deels om het herstel van bestaande lanen waarin gaten zijn gevallen. Deze lanen zijn belangrijk voor de kwaliteit van het landschap en zeker ook voor de biodiversiteit.

aanplant-juni-2023
laanbomen-bergen-op-zoom
aanplant-bergen-op-zoom

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten de bomen binnen en buiten de bebouwde kom van de gemeente Bergen op Zoom. Buiten de bebouwde kom planten we nieuw bos, bomenlanen en herstellen we ziek bos. Binnen de bebouwde kom krijgen landschapselementen als heggen en kleine bosjes een plek.

Onze samenwerkingspartner

Binnen dit project werken we samen met de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente is de eigenaar van de grond waar we de bomen planten.

“2023 is voor de gemeente Bergen op Zoom het jaar van de bomen. De steun van Trees for All sluit dus naadloos aan bij ons doel: het creëren van een groenere en duurzame gemeente.”

– Hans Peter Verroen, wethouder Gemeente Bergen op Zoom

logo-gemeente-bergen-op-zoom