Het Groene Woud
Alle projecten

Het Groene Woud

Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling gaat Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk maken.

Doneer

Nieuw Leembos

In de Brabantse bossen van het Groene Woud komen veel soorten planten en dieren voor. Met name de zogenoemde leembossen hebben een hoge biodiversiteit. Dit hangt samen met de relatief vochtige bodems waarop ze ontstaan zijn. Leembossen zijn zeldzaam en vanuit (inter)nationaal optiek is uitbreiding en bescherming hard nodig.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Samen met stichting ARK Natuurontwikkeling gaat Trees for All de aanleg van nieuwe leembossen in het Groene Woud mogelijk maken. ARK heeft een inrichtings- en beheerplan geschreven voor de versterking van leembossen in het Groene Woud (Savendonk en omgeving). Het totale project bestaat uit vier deelgebieden die dicht bij elkaar liggen en in totaal 46 hectare beslaan. Trees for All maakt de aanleg van 23 hectare mogelijk en zal hiervoor fondsen werven. De overige helft wordt bijgedragen door het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Op voormalig agrarische gronden worden inheemse boomsoorten aangeplant die kenmerkend zijn voor leembossen, zoals de haagbeuk, winterlinde, zomerlinde en de fladderiep. Naast de aanleg van nieuw bos worden ook de bestaande leembossen qua vitaliteit en natuurkwaliteit versterkt. Het project heeft als doel om de biodiversiteit zowel kwantitatief als kwalitatief te versterken. Denk hierbij aan zeldzame vlinders als bont dikkopje, kleine ijsvogelvlinder en dieren zoals de boomkikker, de grauwe klauwier, de wilde kat, otter en zwarte ooievaar.

Status
  • Actueel

Doelstellingen

  • Versterken en uitbreiden van de leembossen
  • Verbinden van ecologische waardevolle natuurgebieden
  • Realiseren van robuuste klimaatbestendige natuur
  • Behoud, versterking en uitbreiding van totale biodiversiteit
  • Herstel van de grondwaterstand waar ook natuurgebieden in de omgeving van profiteren

De biodiversiteit krijgt een grote impuls en het bos wordt klimaatbestendig gemaakt.

Kasteren, Nederland

De percelen tussen De Geelders en de Dommel, vlakbij Kasteren, zijn strategisch gelegen en bieden een unieke kans om de verloren gegane samenhang van bestaande bos- en natuurgebieden te herstellen, te versterken en uit te breiden. Samen met de bestaande natuurgebieden vormen deze percelen een essentiële uitbreiding voor de bestaande waardevolle bossen van De Geelders. ARK werkt samen met gebiedspartijen zoals de provincie, gemeenten, agrariërs, waterschap, terreinbeheerders en lokale netwerken. Het projectgebied maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant (NNB) waardoor lange termijn beheer en de duurzaamheid van het project geborgd is.

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel