Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
bomen-planten-de-groene-stelling-2

Melkveehouders planten bomen voor een groener en klimaatrobuuster landschap

28 februari 2024

Het eerste project van De Groene Stelling is van start! Op 24 februari zijn zestien melkveehouders in Amstelland, het landelijk gebied net ten zuiden van Amsterdam, gestart met het planten van bomen op en rond hun erf. Zo dragen ze bij aan de lokale biodiversiteit en een klimaatrobuuster landschap.

Versterking van het groene landschap rond de stad

Het project maakt onderdeel uit van De Groene Stelling – een samenwerking van maatschappelijke partijen, boeren, ondernemers en bewoners die inzet op een groener, biodiverser en toegankelijker landschap in de omgeving van Amsterdam. Trees for All is vorig jaar trotse partner geworden van dit initiatief.

Op het erf van boerderij Vredebest van de familie Timmer in de Ronde Hoep plantten we zo’n 250 inheemse bomen en struiken. Vredebest en de andere melkveehouderijbedrijven zijn aangesloten bij het lokale zuivelbedrijf Boeren van Amstel. Het landschap rond Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel en Amsterdam wordt hierdoor klimaatbestendiger en aantrekkelijker voor de fietsers en wandelaars uit de buurt.

Groen cruciaal voor de biodiversiteit

Ook draagt de erfbeplanting bij aan de verbetering van de lokale biodiversiteit. Zo zijn verschillende soorten vogels afhankelijk van boerenerven, zoals de boerenzwaluw, steenuil en kerkuil. Veel van deze soorten staan op de Rode Lijst van bedreigde soorten. Dit komt voornamelijk doordat erven steeds ‘netter’ en grootschaliger worden, waardoor vogels geen voedsel of broedplek meer weten te vinden. Ook vlinders, egels en amfibieën profiteren van meer groen.

Bovendien wordt er alleen geplant op plekken waar het geen negatieve invloed heeft op weidevogels – want die houden van een open landschap. Elk beplantingsplan is daarom samen met het Agrarisch Collectief Noord-Holland Zuid gemaakt, één van de projectpartners.

Samen voor een groener en klimaatrobuuster landschap

Naast een beplantingsplan op maat – passend bij hun boerenerf – ontvangen alle deelnemende boeren het juiste plantmateriaal via Trees for All met dank aan een donatie van het Marcus Fonds. Ook de gemeente Amstelveen draagt financieel bij aan het project.

Nadat de bomen en struiken zijn geplant, worden de boeren voorzien van adviezen voor langdurig beheer en onderhoud van de aanplant voor minimaal tien jaar. Zo brengen we het agrarische landschap en de natuur dichter bij elkaar in de regio Amsterdam.

De Groene Stelling: doe je mee?

Met dit project geeft De Groene Stelling het startschot voor verdere vergroening van het landschap binnen de Metropoolregio Amsterdam. Als Trees for All willen we de komende jaren verschillende projecten steunen binnen het gebied, waarmee we meer bos en landschapselementen planten.

De Groene Stelling

De Groene Stelling

Trees for All is trotse partner geworden van De Groene Stelling. Dit is een initiatief van dertien partijen om een groen en biodivers landschap te ontwikkelen in de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om een gebied van maar liefst 25.000 hectare, rondom steden zoals Haarlem, Amsterdam en Purmerend. Trees for All…

Lees het verhaal