Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
bomenrij-landschapselementen

Trees for All is trotse partner geworden van De Groene Stelling. Dit is een initiatief van dertien partijen om een groen en biodivers landschap te ontwikkelen in de Metropoolregio Amsterdam. Het gaat om een gebied van maar liefst 25.000 hectare, rondom steden zoals Haarlem, Amsterdam en Purmerend. Trees for All wil hier de komende jaren bomen planten voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en een groene leefomgeving.

Wat is De Groene Stelling?

De Groene Stelling is een gebied en een beweging in één. Het initiatief speelt zich af in het gebied rondom de historische Stelling van Amsterdam: een verdedigingsring van 149 kilometer rondom de stad Amsterdam. De Groene Stelling is het groene, landelijke gebied tussen Purmerend, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Hoofddorp, Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam. Dit is het westelijke deel van de Metropoolregio Amsterdam.

In dit gebied wil De Groene Stelling de komende 25 jaar een biodivers, productief en toegankelijk landschap realiseren. Oftewel: een landschap waar boeren ondernemen en voedsel produceren. Waar maatschappelijke opgaven worden opgelost en kinderen in een gezonde omgeving kunnen opgroeien. En een landschap waar bewoners recreëren en de natuur volop kan bloeien.

de-groene-stelling
Het gebied De Groene Stelling

Samenwerken voor een groene toekomst

De plannen van De Groene Stelling zijn belangrijk, aangezien de regio voor grote opgaven staat. Het klimaat verandert en de natuur- en waterkwaliteit hollen achteruit. Er zijn meer woningen nodig en tegelijkertijd vraagt de landelijke Bossenstrategie om meer bos. Ondertussen worstelen boeren met hun verdienvermogen en hebben bewoners behoefte aan recreatieruimte.

Daarom komt De Groene Stelling in actie, samen met een beweging van bewoners, bedrijven, boeren en maatschappelijke organisaties. Dertien partijen hebben de handen al ineengeslagen, waaronder Trees for All. Stuk voor stuk zullen wij acties ondernemen om het groene en biodiverse landschap binnen De Groene Stelling daadwerkelijk te realiseren.

acties-groene-stelling
Acties van De Groene Stelling

Waarom we partner zijn van De Groene Stelling

Vanuit Trees for All gaan we een bijdrage leveren door bomen te planten. Bomen dragen immers bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. Allemaal waarden die goed aansluiten bij de doelen van De Groene Stelling. De komende jaren willen we verschillende projecten steunen binnen het gebied van De Groene Stelling, waarmee we meer bos en landschapselementen planten.

Op dit moment zijn we nog bezig met alle voorbereidingen om deze plantprojecten mogelijk maken. We hopen dat we je snel kunnen laten weten wanneer je als bedrijf of individu kunt bijdragen aan een van deze projecten. Want dat we jouw hulp goed kunnen gebruiken staat als een paal boven water: alleen samen werken we aan een groene en gezonde toekomst!

partners-de-groene-stelling

De andere samenwerkingspartners

Naast Trees for All zijn er nog twaalf organisaties die zich hebben aangesloten bij De Groene Stelling: Wilder Land, Urgenda, Boeren van Amstel, Agrarische Collectief Noord-Holland Zuid, Anna’s Hoeve, Fortwachter Penningsveer, Local2Local, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Pakhuis de Zwijger, Rabobank en ANWB. Stuk voor stuk leveren zij een eigen bijdrage aan De Groene Stelling. Zo zal ANWB nieuwe wandel- en fietspaden aanleggen en zetten de Boeren van Amstel zich in voor lokale zuivelproductie.

Meer weten? Kijk dan op de website van De Groene Stelling.

 

Samen voor een bosrijke wereld

Trees for All zet zich in voor een bosrijke wereld. We planten bomen in Nederland en in het buitenland via verschillende projecten. Alvast een bijdrage leveren? Bekijk wat je kunt doen.

Doe mee