Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
aanplant-limburg-2023

Ruim 36 voetbalvelden aan nieuw bos in Limburg: resultaten 2022-2023 

10 september 2023

Trees for All zet zich samen met stichting Het Limburgs Landschap in voor meer bos in de provincie Limburg. In de periode 2020-2024 planten we in totaal 251.410 bomen verspreid over de provincie. Dankzij de steun van onze donateurs konden we afgelopen winter bijna 94.000 bomen planten! Hoe gaat het daar nu mee? 

Bijna 94.000 bomen en struiken geplant

Tijdens de winter van 2022-2023 hebben we samen met Het Limburgs Landschap op 23 verschillende locaties nieuw bos geplant in de provincie Limburg. Maar liefst 93.950 bomen en struiken gingen de grond in! Deze locaties beslaan samen een oppervlakte van 22,16 hectare. Dat betekent dat Limburg bijna 37 voetbalvelden bos rijker is. Een prachtig resultaat als je het ons vraagt! 

bomen-planten-trees-for-all-limburg
bomen-planten-trees-for-all-limburg
bomen-planten-trees-for-all-limburg

Tijdens de plantdag in december 2022

Nieuw bos

Een deel van de bomen hebben we geplant in de buurt van of tegen bestaande bossen aan. Op deze manier kunnen we bestaande bosgebieden verder uitbreiden. De bomen en struiken hebben een plek gekregen op voormalige landbouwgronden, die weinig meerwaarde hadden voor de biodiversiteit. Door de aanplant van nieuw bos hebben we grote, aaneengesloten leefgebieden gecreëerd. Hier zullen in de toekomst allerlei planten, vogels, insecten en kleine zoogdieren op afkomen. 

 

Bosherstel

De overige bomen hebben we geplant op locaties waar eerst fijnsparbossen stonden. Deze bossen zijn de afgelopen jaren steeds verder afgestorven. Ze bleken niet goed bestand tegen droge zomers in combinatie met het knaagwerk van de letterzetter, een kevertje dat zich in grote getale op de bomen heeft gestort. 

Dit laat zien waarom het zo belangrijk is om gevarieerde bossen te planten, zoals Trees for All doet. Een bos dat uit verschillende soorten bomen en struiken bestaat, is veel beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes en plagen. Krijgt één soort het zwaar? Dan houden de overige soorten het bos in stand. Een gevarieerd bos heeft bovendien veel meer waarde voor de biodiversiteit. Hoe meer soorten bomen en struiken, hoe meer soorten planten en dieren het bos aantrekt!   

Hoe gaat het met de bomen en struiken?

We hebben in Limburg inheemse bomen en struiken geplant die daar van nature thuishoren. Het gaat om ruim 30 verschillende inheemse soorten, zoals ruwe berk, mispel, haagbeuk, wilde appel, wintereik en zoete kers. En ze groeien goed!  

Op de onderstaande foto’s zie je de boompjes op verschillende locaties in Limburg tussen het graan uitpiepen. Limburgs Landschap heeft dit graan vóór de aanplant gezaaid om de bomen te beschermen tegen uitdroging. Het graan zorgt voor schaduw en voor een extra beschermlaag op de bodem. Bovendien belemmert het graan de groei van ruigtekruiden zoals bramen en distels, die de groei van jonge bomen in de weg staan.  

bomen-planten-trees-for-all-limburg
Het perceel in de winter van 2022
plantlocatie-limburg-zomer-2023
Het perceel in de zomer van 2023

Overlevingspercentage

Bij het planten van nieuw bos is het normaal dat niet alle bomen overleven. Daarom maken we van tevoren afspraken met onze projectpartners over het percentage uitval dat we binnen een project toestaan. Dit percentage ligt meestal tussen de 5 en 15%, wat betekent dat minimaal 85% van de aanplant moet aanslaan. Is de uitval door onvoorziene omstandigheden hoger? Dan worden er in een volgend plantseizoen nieuwe bomen geplant. Dit wordt ook wel inboeten genoemd. Zo zorgen we voor een goede start van het bos!

Droogte en bijsturen

Op sommige locaties heeft een aantal bomen en struiken wat last (gehad) van droogte en van vraat door dieren. Dat hoeft niet te betekenen dat deze bomen allemaal zullen afsterven. In de loop van de zomer is er immers veel regen gevallen. Bovendien zijn bomen vaak weerbarstiger dan we denken. Een boompje dat afgestorven lijkt, kan van onderen gewoon weer uitlopen! 

Daarom neemt Limburgs Landschap één tot twee jaar de tijd om te kijken hoe de bomen zich ontwikkelen. Mochten veel bomen niet overleven, dan worden deze opnieuw geplant. Tegelijkertijd is een klein percentage uitval helemaal geen probleem. De meerderheid aan bomen en struiken die het wél hebben gered, zullen de vrije ruimte dan innemen

aanplant-limburg-2023
aanplant-limburg-2023
aanplant-limburg-2023

Diverse beelden van de aanplant in mei en juni 2023. Op de laatste twee foto’s zie je duidelijk hoe de boompjes tussen het graan groeien.

Beheer en monitoring

De projecten die we steunen, monitoren en evalueren we met zorg. Daarom zijn we minimaal tien jaar betrokken bij een project. Zo kunnen we onze projectpartners ondersteunen bij de monitoring van de bossen en advies geven waar nodig. Ondertussen houden onze projectpartners ons op de hoogte met rapportages. En we monitoren de aanplant zelf ook met (meerdere) veldbezoeken.

Risico’s zoals droogte, verruiging of vraat door dieren proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. Daarover lees je meer in onze blog Uitdagingen bij het planten van een bos. Niet elke situatie hebben we volledig in de hand. Maar door nauw betrokken te zijn, kunnen we samen met onze partners op tijd inspringen en maatregelen treffen waar nodig.

monitoring-en-evaluatie

Allerlei planten en dieren gespot!

De komende jaren zullen de plantlocaties zich ontwikkelen tot jonge bossen. In de loop der jaren zal de biodiversiteit hier meer en meer toenemen. En zelfs op dit moment is de meerwaarde van de aanplant al te zien.  

Limburgs Landschap heeft op de diverse plantlocaties verschillende soorten planten en dieren waargenomen. Voorbeelden zijn de avondkoekoeksbloem, het vlasbekje, het zwartpootsoldaatje en de scherpe boterbloem. Ook is de zwarte els spontaan in het gebied opgekomen. Maar de leukste waarneming is toch wel de boomkikker die op een van de plantlocaties is gezien! 

zwartpootsoldaatje
Zwartpootsoldaatje
boomkikker
Boomkikker
scherpe-boterbloem
Scherpe boterbloem
avondkoekoeksbloem
Avondkoekoeksbloem
vlasbekje
Vlasbekje
zwarte-els
Zwarte els

De ontwikkeling van een bos

Wil je meer lezen over de ontwikkeling van een bos en de bijbehorende biodiversiteit? Lees dan verder op onze pagina Hoe groeit een bos.

hoe-groeit-een-bos

Bezoek de plantlocatie 

Wist je dat je een van onze plantlocaties in Limburg zelf kunt bezoeken? Zo kun je met eigen ogen zien hoe ‘ons’ bos zich ontwikkelt! Op de locatie Zwart Water staat een fotopaal, waarmee je met je smartphone een foto kunt maken van de aanplant. Upload je foto via onze website en zie op de tijdlijn hoe het bos zich al ontwikkeld heeft. Dankzij jouw foto kunnen we de groei van dit bos nog beter monitoren. Bekijk de route naar de plantlocatie Zwart Water.  

Dankjewel!

Dit project in Limburg hadden we nooit waar kunnen maken dankzij de steun van al onze donateurs. Daar willen we je enorm voor bedanken. Samen hebben we Nederland weer een beetje groener gemaakt. Wil je dat we in de toekomst meer van dit soort projecten kunnen steunen? Plant dan met ons mee.

Plant een boom