16 maart 2021

Klimaatbestendig loofbos in Overijssel aangeplant

Nieuwsoverzicht
Bomen planten

Op dinsdag 16 maart zijn op Landgoed de Oostermaet door IJssellandschap en Trees for All samen met een tweetal kinderen van basisschool Sancta Maria de laatste bomen geplant van in totaal 2,5 ha klimaatbestendig loofbos. Ook is er een bord onthuld om de wandelaars te informeren over de natuur en de samenwerking tussen beide organisaties te markeren.

De Oostermaet kenmerkt zich door de vele fijnsparbossen. Door toedoen van klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande droogte, zijn veel bomen de laatste jaren verzwakt. Hierdoor worden ze op grote schaal aangetast door de zogenaamde letterzetter, een kevertje die de bast van de bomen opeet, waardoor de sapstroom van de boom kapot gaat en de boom sterft.

Na de kap van deze aangetaste bomen, zijn ruim 5.500 bomen en struiken opnieuw aangeplant samen met vrijwilligers, medewerkers van IJssellandschap, buurtbewoners en statushouders. Trees for All heeft de aanplant mede mogelijk gemaakt. Er zijn met name diverse soorten loofbomen zoals zomereik, linde, vuilboom en haagbeuk geplant. Deze soorten zijn goed voor de biodiversiteit en zijn beter bestand tegen langere perioden van droogte en warmte. Hiermee is de Oostermaet een toekomstbestendig bosgebied.

> Lees hier meer over het project.

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel