Landgoed Oostermaet
Alle projecten

Overijssel

Trees for All gaat samen met Stichting IJssellandschap een klimaatbestendig loofbos in Overijssel aanleggen. Hiervoor herstellen we in totaal 2,5 ha fijnsparrenbos.

Doneer

Aanplanten gemengd loofbos

In de eerste maanden van 2021 zal een deels aangetast fijnsparrenbos worden omgevormd naar een klimaatbestendig loofbos. Om dit herstel mogelijk te maken zal er een gebied van 2,5 ha worden ingeplant met inheemse boomsoorten. Op deze manier wordt bijgedragen aan een bosecosysteem dat zowel huidige als toekomstige uitdagingen aankan.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

Landgoed Oostermaet is één van de landgoederen die wordt beheerd, ontwikkeld en beschermd door Stichting IJssellandschap. De fijnsparbomen in dit gebied zijn grotendeels aangetast door de letterzetter: een soort schorskever. IJssellandschap vormt dit voormalige naaldbos om naar een klimaatbestendig loofbos.

Het voornaamste doel van dit nieuwe natuurbos is het in stand houden en ontwikkelen van natuurwaarden en natuurlijke processen in het bos. IJssellandschap heeft daarom 2,5 hectare aangewezen voor de aanplant van een gemengd loofbos. In het eerste kwartaal van 2020 zullen 5.500 bomen en struiken worden aangeplant.

Er worden loofboomsoorten aangeplant die een rijk insectenleven hebben en er worden soorten gebruikt om structuurvariatie aan te brengen. Naast de soorten die geplant worden zal ook spontaan verjonging optreden. Dit zijn met name de pionierssoorten zoals berk en grove den.

Status
  • Actueel

Doelstellingen

  •  Vervangen van zieke fijnsparren
  • Omvorming naar natuurbos met loofboomsoorten
  • Verhogen van de biodiversiteit door aanplant variatie loofbomen
  • Het ontwikkelen van een duurzame bosstructuur & natuurlijke bosranden

Landgoed Oostermaet, Oostermaatsdijk, Lettele, Nederland

Recreatie

Het gebied maakt onderdeel uit van het natuurnetwerk en is opengesteld voor publiek en toegankelijk middels wandel- en fietspaden. Vanwege het recreatieve gebruik zijn de dode fijnsparren begin dit jaar geveld om onveilige situaties te voorkomen.

Vrijwilligers

IJssellandschap werkt met vrijwilligersgroepen vanuit de omgeving, hierdoor is de betrokkenheid groot en zijn de communicatielijnen kort. Ook wordt veel aandacht besteed aan omgevingsmanagement, zoals het organiseren van bewonersavonden, excursies in het gebied en houden van inspraakrondes.

Het doel is om een klimaatslimbos aan te leggen.

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel