Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Overijssel

Overijssel

Trees for All gaat samen met Stichting IJssellandschap een klimaatbestendig loofbos in Overijssel aanleggen. Hiermee herstellen we in totaal ruim 13 ha fijnsparrenbos.

Status: Afgerond project

Van monotone bossen naar gemengde loofbossen

In de eerste maanden van 2021 hebben we een aangetast fijnsparrenbos op landgoed Oostermaet omgevormd naar een klimaatbestendig loofbos. In totaal hebben we 2,5 hectare beplant met inheemse boomsoorten. En daar is in 2022 nog eens ruim 11 hectare bijgekomen! Al met al hebben we 32.920 bomen geplant, wat neerkomt op zo’n 20 voedbalvelden aan bos!

De nieuwe loofbossen die we hebben geplant, zijn een stuk beter bestand tegen (de gevolgen van) klimaatverandering. Bovendien zijn ze het thuis van talloze planten en dieren, waardoor de natuur in het gebied weer tot leven komt. Kortom, met dit project zorgen we voor een gezond bosecosysteem dat nu en in de toekomst tegen een stootje kan.

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen

icon-hectare-bos

0

hectare bos

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

Een groot deel van de fijnsparrenbossen in de omgeving van Deventer is zwaar aangetast door de letterzetter: een kevertje. De letterzetter legt zijn eitjes onder de bast, waarna de larven het hout opeten. Hierdoor zijn vele fijnsparren afgestorven. Daarom vormen we samen met Stichting IJssellandschap het voormalige naaldbos om naar een gevarieerd bos met verschillende soorten loofbomen. Een gevarieerd bos is namelijk veel beter bestand tegen ziektes en plagen dan een bos dat maar uit een of enkele boomsoorten bestaat.

Hieronder vind je een aantal foto’s van de plantlocaties waar we aan de slag gaan:

Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel-luchtfoto-2
Overijssel-luchtfoto-1
Overijssel

Wat gaan we hieraan doen?

Met dit nieuwe bos willen we de natuurwaarden en de natuurlijke processen van het bos in stand houden. Daarom heeft Stichting IJssellandschap ruim 13 hectare aangewezen voor de aanplant van nieuw, gemengd loofbos. Tussen 2020 en 2022 hebben we in totaal 32.920 bomen en struiken geplant, verdeeld over 8 percelen.

Daarbij hebben we gekozen voor inheemse boomsoorten, omdat die zorgen voor een vitaal bos met veel verschillende soorten planten en dieren. Denk aan de zomereik die allerlei insecten aantrekt. Of bomen zoals de lijsterbes, linde en vuilboom die relatief snel in bloei staan en een magneet zijn voor vogels en insecten. Ook hebben we soorten geplant die de bosbodem verrijken, zoals de haagbeuk. En dan zijn er nog de bomen die zich uitstekend lenen als een thuis voor (roof)vogels en zoogdieren. De grove den, bijvoorbeeld.

Zo hebben we de basis gelegd voor een levendig en veerkrachtig bos, waar mensen, dieren én de natuur van profiteren. Met andere woorden: een bos voor de toekomst!

Onze doelen

  • Vervangen van zieke fijnsparren

  • Omvorming naar natuurbos met loofboomsoorten

  • Verhogen van de biodiversiteit door een gevarieerde aanplant met loofbomen

  • Het ontwikkelen van een duurzame bosstructuur en soortenrijke bosranden

Hoe gaat het nu met de bomen en struiken?

In juni 2022 kregen we van Stichting IJssellandschap een update over hoe het met de geplante bomen en struiken gaat. Ondanks de droge en warme zomer die we achter de rug hebben, groeien de jonge bomen goed! De onderstaande foto’s geven een indruk:

Aanplant Overijssel
Aanplant Overijssel
Aanplant Overijssel
Aanplant Overijssel
Landgoed Oostermaet
Lees de complete update

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals
3. Good health and well-being
6. Clean water and sanitation

Waar gaan we planten?

Het fijnsparrenbos ligt in de gemeenten Deventer en Raalte. In de deelgebieden Wechelerveld, Kranenkamp, De Hoek Ankersmit, Wesselink, De Hoek Oostermaet en Heeten hebben we nieuwe bomen geplant.

Onze partners

Stichting IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad én land. Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte creëren voor innovatie, gericht op natuur, duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.