Overijssel

Trees for All gaat samen met Stichting IJssellandschap een klimaatbestendig loofbos in Overijssel aanleggen. Hiermee herstellen we in totaal ruim 13 ha fijnsparrenbos.

Status: Actueel project

Aanplanten gemengd loofbos

In de eerste maanden van 2021 hebben we een aangetast fijnsparrenbos op landgoed Oostermaet omgevormd naar een klimaatbestendig loofbos. In totaal is 2,5 ha ingeplant met inheemse boomsoorten. In de regio Deventer zullen we aankomend jaar nog eens bijna 11 ha aangetast bos herstellen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een bosecosysteem dat zowel huidige als toekomstige uitdagingen aankan.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

Waarom is dit project nodig?

Een groot deel van de fijnsparrenbossen in de omgeving van Deventer is zwaar aangetast door de letterzetter: een soort schorskever. De letterzetter legt zijn eitjes onder de bast waarna de larven het hout op beginnen te eten. De boom sterft zo uiteindelijk af. Daarom vormen we samen met het IJssellandschap dit voormalige naaldbos om naar een gevarieerder, klimaatbestendig loofbos.

icon-moederboom

0

bomen

icon-hectare-bos

0

hectare bos

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Wat gaan we hieraan doen

Het voornaamste doel van dit nieuwe natuurbos is het in stand houden en ontwikkelen van natuurwaarden en natuurlijke processen in het bos. Stichting IJssellandschap heeft daarom ruim 13 hectare aangewezen voor de aanplant van gemengd loofbos. In totaal zijn 30.550 bomen en struiken geplant, verdeeld over 8 percelen.

Om de biodiversiteit en vitaliteit van het bos te verhogen is het belangrijk om inheemse boomsoorten te planten met een rijk insectenleven (bijv. zomereik) en rijke bloei (bijv. lijsterbes, linde, vuilboom). Ook zijn bomen geplant, die de bosbodem verrijken (bijv. haagbeuk) en soorten die zich uitstekend lenen als thuis voor (roof)vogels en zoogdieren (bijv. grove den). Op deze manier is de basis gelegd voor een levendig en veerkrachtig bos waar mens en natuur baat bij hebben. Een bos voor de toekomst dus.

Onze doelen

  • Vervangen van zieke fijnsparren
  • Omvorming naar natuurbos met loofboomsoorten
  • Verhogen van de biodiversiteit door een gevarieerde aanplant met loofbomen
  • Het ontwikkelen van een duurzame bosstructuur en soortenrijke bosranden

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

15. Life on land
17. Partnership for the goals
3. Good health and well-being
6. Clean water and sanitation
13. Climate action

Waar gaan we planten?

Het fijnsparrenbos ligt in de gemeente Deventer en Raalte. In de deelgebieden Wechelerveld, Kranenkamp, De Hoek Ankersmit, Wesselink, De Hoek Oostermaet en bossen Heeten hebben we nieuwe bomen geplant.

Onze partners

Stichting IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Door de eeuwen heen zijn we met zorg en respect omgegaan met het land, de natuur, de mensen die er wonen en de mensen die er willen recreëren. Volgens goed rentmeesterschap hebben we de bezittingen in de loop der tijd laten groeien en ontwikkeld ten behoeve van de inwoners van stad én land. Het IJssellandschap van nu is onlosmakelijk verbonden met het verleden. Een verleden dat tevens de inspiratiebron is voor de toekomst, waarin we ruimte creëren voor innovatie, gericht op natuur, duurzame landbouw, ondernemerschap en recreatie.

Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel
Overijssel-luchtfoto-2
Overijssel-luchtfoto-1