Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
knotwilgen

In 2022 zijn we begonnen met de aanplant van landschapselementen: bomen en heggen die onze Nederlandse landschappen vormgeven. Onze collega Frans van Zijderveld, Manager Nederlandse projecten, zet zich hier met veel passie voor in. Waarom is het herstel van landschapselementen zo hard nodig volgens hem?

1. Waarom moeten we meer landschapselementen planten?

“Zo’n zestig procent van de landschapselementen is de afgelopen decennia verdwenen. Oorzaken zijn onder andere de schaalvergroting van de landbouw, de aanleg van infrastructuur en de bouw van woningen en bedrijven. Dat heeft grote gevolgen, want landschapselementen hebben allerlei belangrijke functies. Ze nemen CO2 op, zorgen voor meer biodiversiteit, verbeteren de waterhuishouding, verbinden bestaande natuur met elkaar en zorgen voor een aantrekkelijk landschap. Daarom willen we landschapselementen in rap tempo terugbrengen in het landelijk gebied in Nederland.”

frans-van-zijderveld
Frans van Zijderveld, Manager Nederlandse projecten bij Trees for All

2. Hoe doet Trees for All dat?

“Wij koppelen de steun van onze donateurs aan grondeigenaren die bomen en heggen op hun grond willen planten. Samen met landschapsorganisaties zorgen we voor een beplantingsplan dat past bij de grond en omgeving. Ook leveren we het plantmateriaal aan. Zo maken we het voor boeren en particuliere grondeigenaren laagdrempelig en concreet om mee te doen. En het mooie is dat er al relatief snel resultaat te zien is. Na een jaar na de aanplant van landschapselementen zie je de biodiversiteit al toenemen: een vogel die op een takje zit, een zoemende bij of een muisje dat wegschiet tussen de struiken.”

3. Waarom vind je het zo belangrijk je hiervoor in te zetten?

“Ik ben een groot natuurliefhebber en weet hoe onze landschappen er tientallen jaren geleden uitzagen. Het is confronterend om te zien hoeveel bomen en heggen zijn verdwenen. Een landschap beleef je in het groot door er doorheen te fietsen of te lopen. Maar ook in het klein is het vaak genieten: een bloem van een hondsroos die uitkomt, de werklust van een naar nectar zoekende hommel of een zingende vogel. Al die natuur beschermen en verder ontwikkelen is voor mij een belangrijke drive.”

Wat zijn landschapselementen?

Landschapselementen zijn de structuren in een landschap. Denk aan bomenrijen, kleine bosjes en knotwilgen (de groene elementen) of aan poelen, sloten en vennen (de blauwe elementen). Samen geven zij onze landschappen vorm.

Lees meer
bomenrij-landschapselementen
bomenrijen-houtsingels
heggenlandschap
houtsingels

4. Hoe gaat het met de eerste projecten waarbij landschapselementen worden geplant?

“Het animo om landschapselementen te planten is groot. Het aantal projecten en projectpartners groeit, waardoor het hele landschap in Nederland langzaam vorm krijgt. Wel is het noodzakelijk dat boeren of particulieren vanuit de maatschappij een langjarige vergoeding krijgen voor hun grond en het beheer ervan. Dat is soms nog een uitdaging. Daar proberen wij met onze partners stappen in te zetten door partijen en budgetten bij elkaar te brengen.”

5. Wat zijn de plannen voor 2023?

“In 2023 gaan we verder met de aanplant van landschapselementen op nieuwe plekken, zoals Drenthe. Ondertussen kunnen we de resultaten van de eerste projecten monitoren en die informatie delen met onze projectpartners en donateurs. We zijn nog lang niet klaar!”

Steun de aanplant van landschapselementen

Wil jij ook bijdragen aan de aanplant van landschapselementen in Nederland? Plant mee. Voor elke boom in Nederland planten we er ook één in het buitenland.

Plant een boom