Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
fladderiep

Status: Actueel project

Gefinancierd

Herstel van monotoon bos

Trees for All werkt in het Limburgse Peel en Maas aan bosherstel. Het gaat om het herstel van monotone bossen, die uit slechts één of enkele boomsoorten bestaan. Deze bossen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes en plagen.

Gelukkig kunnen we hier iets aan doen. Samen met de gemeente Peel en Maas, de Vereniging Bosbeheer Peel en Maas en bosadviesbureau Van Nierop vormen we de monotone bossen om naar gevarieerde bossen. We planten 4.725 bomen en struiken, waarvan 19 verschillende soorten. Zulke gevarieerde bossen zijn een stuk klimaatbestendiger én een bron van biodiversiteit. Zo komt de natuur in Peel en Maas weer tot leven!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

icon-boomsoorten

0

verschillende soorten bomen en struiken

Waarom is dit project nodig?

In de regio Peel en Maas komen verschillende monotone bossen voor. Deze zijn in het verleden aangeplant voor bijvoorbeeld houtoogst. Hierdoor bestaan de bossen vooral uit bomen die daarvoor geschikt zijn, zoals fijnsparren en grove dennen. Het nadeel is dat zulke eentonige bossen erg kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Krijgt één soort het zwaar, dan heeft het hele bos daar last van.

Dat is ook in Peel en Maas het geval. De fijnsparren zijn de laatste jaren steeds zwakker geworden door de droge zomers en het knaagwerk van letterzetters. Dit zijn kevertjes die onder de bast kruipen en de bomen van binnenuit kapot knagen. Hierdoor sterven de fijnsparren uiteindelijk af.

Een ander nadeel is dat er in deze bossen weinig variatie voorkomt. Er groeien weinig verschillende soorten bomen en struiken, met in het bijzonder weinig loofbomen. Door het gebrek aan variatie is het bos geen aantrekkelijke plek voor planten en dieren: zij hebben juist baat bij een bos met veel verschillende boomsoorten en structuren. Kortom, de biodiversiteit in monotone bossen is laag, terwijl het alleen maar belangrijker wordt om de biodiversiteit in heel Nederland te versterken. En dat is wat we gaan doen!

Een van de dennenbossen die we gaan omvormen naar een gevarieerd bos.

Wat gaan we doen in Peel en Maas?

Dankzij de donaties die we ontvangen, kunnen we helpen bij het herstel van de fijnspar- en dennenbossen. Dat doen we door 19 verschillende soorten bomen en struiken te planten. Denk daarbij aan zomereik, wintereik, tamme kastanje, ratelpopulier, beuk, gewone esdoorn, zoete kers, ruwe berk, haagbeuk, lijsterbes, vlier, fladderiep, meidoorn en Gelderse roos. In totaal gaan er 4.725 bomen de grond in.

Al deze boom- en struiksoorten zijn inheems en streekeigen. Dat betekent dat ze van nature in deze omgeving voorkomen of al jarenlang bewijzen dat ze hier goed gedijen. Het voordeel is dat deze soorten allerlei planten en dieren aantrekken die óók in deze regio thuishoren. Daarbij kun je denken aan vogels, vlinders, bijen, eekhoorns, vuursalamanders, uilen of het vliegend hert. Zo komt de natuur in het bos weer tot leven!

Het aanplanten van al die bomen heeft nog een ander voordeel. De afgelopen jaren is gebleken dat veel loofbomen niet meer van nature in de monotone bossen groeien. Door ze terug te planten, zorgen we voor nieuwe zaadbronnen in het bos. In de toekomst zullen de aangeplante bomen hun zaden verspreiden, waardoor er nieuwe bomen kunnen groeien en het bos zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen.

fladderiep
haagbeuk
Lijsterbes
vlier
meidoorn

Een aantal voorbeelden van boomsoorten die we planten zijn van links naar rechts: fladderiep, haagbeuk, lijsterbes, vlier en meidoorn.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De helft van de bomen krijgen een plek op gronden van de gemeente Peel en Maas. De andere helft planten we op percelen van leden van de Vereniging Bosbeheer Peel en Maas.

Onze samenwerkingspartners

Binnen dit project werken we allereerst samen met de Vereniging Bosbeheer Peel en Maas. Bij deze vereniging zijn ruim 300 particuliere boseigenaren aangesloten, die samen 750 hectare bos bezitten. Ook een aantal bedrijven, stichtingen en de gemeente Peel en Maas is lid. Zij bezitten samen nog eens ruim 100 hectare bos. Vervolgens wordt het bosbeheer uitgevoerd door Bureau van Nierop. Dit is een erkend bosadviesbureau, dat gespecialiseerd is in bosbouw, ecologie en planologie. Bureau van Nierop zal de bomen planten en de bomen monitoren op de lange termijn.