Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
bomenlaan

Nieuw Leeuwenhorst

Trees for All gaat samen met het Zuid-Hollands Landschap de bomenlanen herstellen op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst. In dit bijzondere project in Noordwijkerhout planten we totaal 100 grote laanbomen. Plant je mee?

Status: Actueel project

Herstel van boomlanen op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst

Het 17e-eeuwse Landgoed Nieuw Leeuwenhorst heeft een bewogen geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de eeuwenoude bomen op het landgoed gekapt om plaats te maken voor een tankgracht. Ook zijn er bomen door ouderdom komen te vervallen. In dit project gaan we samen met het Zuid-Hollands Landschap op een aantal plekken van het landgoed de statige boomlanen weer herstellen. En we gaan een nieuwe laan toevoegen!

Plant mee in dit project

Wil je bijdragen aan het herstel van de allure en natuurbeleving op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst?

Plant een laanboom
icon-moederboom

0

forse laanbomen worden geplant

icon-bos-2

0

verschillende boomsoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Over het project

Het Landgoed Nieuw Leeuwenhorst ligt direct naast de bollenvelden in Noordwijk en is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse duinen. Het terrein van ongeveer 40 hectare bestaat uit gevarieerd bos met statige lanen, weides en vijvers. Er komen zo’n 40 soorten broedvogels voor. Ook voor de mens is een plek van rust en recreatie.

Na de bouw in de 17e eeuw trad er een langzaam voortschrijdend verval van het landgoed in. Wisselende eigenaren, brand en oorlog lieten hun sporen na in het gebied. Deze sporen kun je nog steeds in het bos terugvinden.

Veel historische elementen hebben nu een nieuwe bestemming gekregen. De bunkers uit de tweede wereldoorlog dienen nu als rustplek voor vleermuizen. En de oude tankgracht, die dwars door het noordoostelijk gedeelte van het landgoed liep, is nu vergraven tot de grote vijver. Helaas zijn er ook grote delen bos gekapt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor zijn eeuwenoude bomen verdwenen.

Stichting het Zuid-Hollands Landschap koestert Nieuw Leeuwenhorst. Het landgoed heeft zowel een cultuurhistorische als natuurfunctie en daarom is er een herstelplan opgesteld. Het laatste onderdeel om het landgoed in volle glorie te herstellen is dit project: het herstel van de laanbomen. En daar hebben we jouw hulp bij nodig!

Bomenlaan-herfst
specht-boom
Bieslandse-bos-vlinder

Waarom zijn de laanbomen nodig?

Eén blik op zo’n monumentale bomenlaan en je begrijpt direct dat zo’n massa aan bladeren en takken de lucht zuiveren, zuurstof afgeven, regenwater bufferen en heerlijk koelte geven in de zomer. Tijdens de groei over vele decennia zijn ze in staat om CO2 op te nemen.

Daarnaast vormen de lanen het geraamte van het landgoed Nieuw Leeuwenhorst. Het zijn zichtlijnen, wandelroutes en leefgebied ineen. Het Zuid-Hollands Landschap en Trees for All vinden het herstel en beheer van deze groene structuren belangrijk.

Laanbomen worden als landschappelijk cultuurelement meer gekoesterd dan andere bomen en worden op lange termijn daarom beter beschermd. En dat is belangrijk, want hoe langer de laanbomen blijven staan, hoe waardevoller ze zijn voor de omgeving als ‘huis’ voor biodiversiteit. De bomen vormen namelijk een klein biotoop op zichzelf, voor mossen, insecten, vlinders, kleine zoogdieren en bosvogels.

Bijvoorbeeld de specht, boomklever en vleermuis gebruiken de bomen en lanen echt als leefgebied. Naarmate de bomen ouder worden trekken ze steeds meer leven aan. Door het herstellen van deze statige lanen creëren we een oase voor flora en fauna.

Kortom, de laanbomen zijn belangrijk voor:

  • Het verbeteren van natuurwaarden en behoud cultuurhistorie
  • De beleving van cultuurhistorische en natuurlijke waarden
  • De verbinding van het landgoed met de omgeving

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Welke laanbomen planten we?

De bomen die we planten hebben al een grote maat: de stamomtrek is zo’n 25 tot 30 cm. Daardoor is het laankarakter vanaf de aanleg al direct zichtbaar.

We kiezen voor verschillende boomsoorten, zoals de beuk en zomereik. En dat maakt de laan minder gevoelig voor ziekten en plagen. Als één boomsoort het lastig krijgt, valt dus niet de gehele laan weg.

De gebruikte soorten zijn bovendien bestand tegen de omstandigheden zo dicht bij de zee en de plaatselijke grondsoort. De aanplant van eiken en beuken hebben op lange termijn meer te bieden aan biodiversiteit in vergelijking met alternatieven.

Naast het herstel van bestaande lanen, voegen we ook een nieuwe laan toe voor extra structuur, passend bij het ontwerpprincipe.

Waar gaan we planten?

De 100 bomen worden verspreid over het landgoed Nieuw Leeuwenhorst aangeplant met zo’n 10 meter afstand van elkaar. Zo krijgen de bomen een goede start en kunnen de lanen snel karakter en omvang ontwikkelen. Door de bomen in laanverband te planten, worden ze onderdeel van het omliggende bos.

Onze partner

Het Zuid-Hollands Landschap is een stichting die zich al bijna 90 jaar inzet voor de bescherming en ontwikkeling van natuur en erfgoed in Zuid-Holland. In navolging van natuurbeleid en een eigen missie wil het Zuid-Hollands Landschap in de komende jaren nog veel meer bomen planten. Trees for All zet zich graag in om deze ambitie samen te realiseren.

Met het Zuid-Hollands Landschap is dit project op landgoed Nieuw-Leeuwenhorst de tweede samenwerking. In de nabije toekomst willen we samen nog meer bossen en bomen aanplanten in Zuid-Holland. 

michiel

Dankzij jouw donatie kunnen we op een duurzame manier laanbomen aanplanten op een uniek landgoed in de in de bollenstreek. Dit versterkt de biodiversiteit in het gebied. En het draagt bij aan de bescherming van het landschap en het welzijn van de inwoners van deze regio”.

Michiel Houtzagers, Directeur Stichting Het Zuid-Hollands Landschap

logo-zuid-hollands-landschap
icon-moederboom

Wil je bijdragen aan het herstel van de boomlanen op Landgoed Nieuw Leeuwenhorst?

Jouw (bedrijfs)naam komt op het bord bij de ingang van het Landgoed te staan. Met een stip op de kaart is de locatie van jouw laanboom zichtbaar. Neem contact met ons op om mee te planten!

Plant een laanboom