Twente

Samen met Landschap Overijssel maakt Trees for All de aanplant van nieuwe bossen in Twente mogelijk. Op voormalige agrarische gronden worden er totaal 20.000 nieuwe bomen geplant!

Status: Actueel project

Versterking van de natuur in Twente

Het afwisselende landschap van Twente heeft een grote biodiversiteit, een hoge landschappelijke waarde en de beleving daarvan. Dat is echter niet in heel Twente meer zo. Om dit landschap en de natuur weer te versterken, gaan we samen met Landschap Overijssel op vijf locaties in Twente nieuwe bossen realiseren. Er komen ruim 20.000 nieuwe bomen erbij!

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen worden geplant

icon-hectare-bos

0

hectare nieuw bos

icon-bos-2

0

boomsoorten

icon-co2-compenseren

0 ton vastgelegde CO2

in 50 jaar

Waarom is dit project in Twente nodig?

Op veel plaatsen is het landschap van Twente en de biodiversiteit aangetast. Landschap Overijssel werkt aan de versterking van juist deze waarden. Met de aanplant van nieuwe bomen versterken we de daar nog aanwezige bossen. Er ontstaat een meer robuust, aaneengesloten natuurgebied met een breed palet aan inheemse bomensoorten, soorten die hier van nature thuishoren. Het aangelegde bos zorgt vervolgens voor meer leefgebied voor andere (dier)soorten, zoals de kleine ijsvogelvlinder, de geelgors en de das. En ook wij als mens hebben baat bij de aanleg van deze bossen.

nieuw-bos-twente
kleine-ijsvogel-vlinder

Wat gaan we hier doen?

Op vijf verschillende locaties in Twente gaan we bos aanplanten op voormalige agrarische gronden. In totaal wordt op een oppervlakte van circa 11 hectare ruim 7,5 hectare bos geplant. We planten de percelen niet helemaal vol, omdat juist de afwisseling van bos en open landschap op deze locaties waardevol is voor de dieren en de natuur.

Op vier locaties gaan we gemengd, inheems loofbos planten. Daarin komen soorten als de hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, fladderiep, es, zomerlinde en zomereik. Dit sluit goed aan bij de omliggende bossen en draagt dan ook bij aan de versterking daarvan.

De laatste locatie is bedoeld voor de aanplant van besdragende soorten, zoals de meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos en lijsterbes. Deze bomen worden aangeplant om het dal van de aangelegde beek, de Doorbraak, te versterken. De aanplant van deze soorten zorgt voor een verrijking van het soortenpalet en zal daarmee dienst doen als voedselbron voor veel vogelsoorten.

Onze doelen

  • Het versterken en uitbreiden van de Twentse bossen
  • De versterking van het prachtige Twentse landschap
  • Het realiseren van robuuste, klimaatbestendige natuur
  • Behoud, versterking en uitbreiding van de biodiversiteit

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

Op vijf verschillende percelen rondom Enschede gaan we nieuwe bossen plaatsen.

Onze partners

In dit project werken wij samen met Landschap Overijsssel. Deze daadkrachtige organisatie beschermt, ontwikkelt en beheert het Overijsselse landschap met zijn bijzondere natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven.

“Met jouw donatie maken we een prachtige stap in het versterken van het Twentse landschap en de natuur!”

– Hans Pohlmann, Manager Natuur bij Landschap Overijssel
landschap-overijssel