Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
das

Status: Afgerond project

Versterking van de natuur in Twente

Twente staat bekend om haar prachtige afwisselende landschap en de verschillende soorten planten en dieren die hier voorkomen. Maar op verschillende plekken in Twente zijn de landschappen en de biodiversiteit aangetast. Daarom hebben wij actie ondernomen, samen met Landschap Overijssel.

Op tien verschillende locaties in Twente hebben we bomen geplant op voormalige landbouwgronden. Daarnaast hebben we een deel van de bossen en landschapselementen hersteld, zoals heggen en bomenrijen. In totaal is Twente meer dan 20.000 nieuwe bomen en struiken rijker.

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen worden geplant

0

hectare nieuw bos

icon-bos-2

0

boom- en struiksoorten

Waarom hebben we dit project gesteund?

Op verschillende plekken en Twente zijn de landschappen en biodiversiteit aangetast. Daarom hebben we samen met Landschap Overijssel nieuw bos geplant. Met de aanplant van nieuwe bomen hebben we bestaande bossen verder uitgebreid. Bovendien zal het nieuwe bos de bestaande natuur versterken! Zo ontstaat er meer leefgebied voor planten en dieren, zoals de kleine ijsvogelvlinder, de geelgors en de das.

Ook wij mensen hebben baat bij dit nieuwe bos. Bomen zorgen immers voor zuurstof, schone lucht, water en voedsel. Bovendien slaan bomen CO2 op en dragen ze een steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering. En alsof dat nog niet genoeg voordelen zijn, zijn bossen ook nog een prachtige plek om vrije tijd door te brengen. Met dit project hebben we dus bijgedragen aan een groen en gezond Nederland voor mens, dier én natuur!

Foto: Vincent van Zalinge
kleine-ijsvogel-vlinder

De das, ijsvogelvlinder en geelgors (van links naar rechts) zijn voorbeelden van dieren die profiteren van dit nieuwe bos. In de bossen vinden zij voedsel, plekken om te schuilen en de ruimte om zich voort te planten.

Wat hebben we in Twente gedaan?

Op 10 verschillende locaties in Twente hebben we bomen geplant op voormalige agrarische gronden. Deze percelen hebben we bewust niet helemaal vol geplant: juist de afwisseling tussen bos en open landschap is waardevol de natuur. Sommige plant- en diersoorten gedijen beter op beschutte plekken, terwijl andere soorten vooral leven op open, zonnige plekken in de natuur. We hebben verschillende soorten inheemse loofbomen geplant, zoals hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, fladderiep, es, zomerlinde en zomereik. Allemaal soorten die thuis horen in deze omgeving en goed aansluiten bij de omliggende bossen!

Daarnaast hebben we ruim 3 hectare aan bos, bosranden en landschapselementen hersteld. Denk hierbij aan bospercelen waar voornamelijk één boomsoort stond, zoals de Japanse lariks of fijnspar. Deze bospercelen waren aangetast door droogte en het knaagwerk van de letterzetter (een kever). Wij hebben deze soorten vervangen door inheemse loofhoutsoorten, die een stuk beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Verder zijn er in Twente houtwallen te vinden met uitheemse struiksoorten. Ook deze soorten hebben we vervangen door inheemse struiken, die goed passen bij het landschap en de biodiversiteit. Daarnaast hebben we twee bomenlanen met eiken en lindes aangeplant.

Al met al is er 5 hectare aan bos bijgekomen, verspreid over 8 hectare grond!

nieuw-bos-twente

Nieuws uit Twente

Versterking van bossen en natuur in Twente: resultaten 2022-2023

Versterking van bossen en natuur in Twente: resultaten 2022-2023

De regio Twente staat bekend om haar prachtige, afwisselende landschappen. Maar op verschillende locaties zijn de landschappen en de biodiversiteit de afgelopen jaren aangetast. Daarom steunt Trees for All een project van Landschap Overijssel om de Twentse natuur te herstellen en te versterken. Hoe gaat het met de bomen en…

Lees het verhaal
Hoe groeit een bos?

Hoe groeit een bos?

De verschillende groeifases van een bos Een bos is niet van de ene op de andere dag een bos. Het groeit in fases. Na de aanplant duurt het nog tientallen jaren voor een bos volwassen is. En pas nog veel later kun je spreken van een volgroeid bos, waarin bomen,…

Lees het verhaal

Doelen van dit project

  • Het versterken en uitbreiden van de Twentse bossen
  • Het aanleggen van robuuste natuur die bestand is tegen klimaatverandering
  • Het behouden, versterken en uitbreiden van de hoeveelheid verschillende planten en dieren (biodiversiteit)
  • Het versterken van het prachtige Twentse landschap

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten de bomen op vier verschillende percelen ten westen van Enschede.

Onze samenwerkingspartner

Binnen dit project hebben we samengewerkt met Landschap Overijssel. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming, ontwikkeling en het beheer van het Overijsselse landschap: een landschap met bijzondere natuur en een streekeigen historie, met veel waarde voor mensen, planten én dieren.

landschap-overijssel