Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Twente

We gaan meer dan 20.000 bomen planten in Twente samen met Landschap Overijssel! De bomen gaan de grond in op voormalige agrarische gronden. Zo breiden we de bossen uit én versterken we de bestaande natuur in Twente.

Status: Actueel project

Versterking van de natuur in Twente

Twente staat bekend om haar prachtige afwisselende landschap en de verschillende soorten planten en dieren die hier voorkomen. Maar op verschillende plekken in Twente zijn de landschappen en de biodiversiteit aangetast. Daarom komen wij in actie, samen met Landschap Overijssel.

We gaan op tien verschillende locaties in Twente bomen planten op voormalige landbouwgrond. Daarnaast herstellen we bossen en landschapselementen, zoals heggen en bomenrijen. In totaal komen er meer dan 20.000 nieuwe bomen en struiken bij! Draag je ook een boompje bij?

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen worden geplant

icon-hectare-bos

0

hectare nieuw bos

icon-bos-2

0

boom- en struiksoorten

Waarom is dit project in Twente nodig?

Op verschillende plekken en Twente zijn de landschappen en biodiversiteit aangetast. Daarom planten we samen met Landschap Overijssel nieuw bos. Met de aanplant van nieuwe bomen breiden we de bestaande bossen uit. Bovendien zal het nieuwe bos de bestaande natuur versterken! Zo ontstaat er meer leefgebied voor planten en dieren, zoals de kleine ijsvogelvlinder, de geelgors en de das.

Maar ook wij mensen hebben baat bij de aanleg van dit nieuwe bos. Bomen zorgen immers voor zuurstof, schone lucht, water en voedsel. Bovendien slaan bomen CO2 op en dragen ze een steentje bij aan het tegengaan van klimaatverandering. En alsof dat nog niet genoeg voordelen zijn, zijn bossen ook nog een prachtige plek om vrije tijd door te brengen.

Kortom, met dit project dragen we bij aan een groen en gezond Nederland voor mens, dier én natuur!

kleine-ijsvogel-vlinder

De das, ijsvogelvlinder en geelgors (van links naar rechts) zijn voorbeelden van dieren die profiteren van dit nieuwe bos. In de bossen vinden zij voedsel, plekken om te schuilen en de ruimte om zich voort te planten.

Wat gaan we in Twente doen?

Op 10 verschillende locaties in Twente gaan we bomen planten op voormalige agrarische gronden en bossen en landschapselementen herstellen. In totaal komt er 5 hectare aan bos bij, verspreid over 8 hectare grond. We planten de percelen niet helemaal vol: juist de afwisseling tussen bos en open landschap is waardevol de natuur. Sommige plant- en diersoorten gedijen beter op beschutte plekken, terwijl andere soorten vooral leven op open, zonnige plekken in de natuur.

Inheemse soorten

Op de locaties planten we verschillende soorten inheemse loofbomen, zoals hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, fladderiep, es, zomerlinde en zomereik. Allemaal soorten die thuis horen in deze omgeving en goed aansluiten bij de omliggende bossen.

Daarnaast herstellen we ruim 3 hectare aan bos, bosranden en landschapselementen. Denk hierbij aan bospercelen waar voornamelijk één boomsoort stond, zoals de Japanse lariks of fijnspar. Deze bospercelen zijn aangetast door droogte en het knaagwerk van de letterzetter (een kever). Wij vervangen deze soorten door inheemse loofhoutsoorten, die een stuk beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Verder zijn er in Twente houtwallen te vinden met uitheemse soorten. Ook deze soorten gaan we vervangen door inheemse struiken, die goed passen bij het landschap en de biodiversiteit. Daarnaast planten we twee lanen aan met eiken en lindes.

nieuw-bos-twente

Op de foto’s hierboven zie je de percelen waar we bomen gaan planten. Het is nu nog bijna niet voor te stellen dat hier over een aantal jaren een jong bos groeit, dat zich steeds verder zal ontwikkelen tot een volwassen bos waar allerlei bomen, planten, dieren, schimmels en micro-organismen met elkaar samenleven!

Onze doelen

  • Het versterken en uitbreiden van de Twentse bossen
  • Het aanleggen van robuuste natuur die bestand is tegen klimaatverandering
  • Het behouden, versterken en uitbreiden van de hoeveelheid verschillende planten en dieren (biodiversiteit)
  • Het versterken van het prachtige Twentse landschap

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten de bomen op vier verschillende percelen ten westen van Enschede.

Onze partners

In dit project werken we samen met Landschap Overijssel. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming, ontwikkeling en het beheer van het Overijsselse landschap: een landschap met bijzondere natuur en een streekeigen historie, met veel waarde voor mensen, planten én dieren.

“Met jouw donatie maken we een prachtige stap in het versterken van het Twentse landschap en de natuur!”

– Hans Pohlmann, Manager Natuur bij Landschap Overijssel
landschap-overijssel