Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Status: Afgerond project

Nieuw bos in de provincie Utrecht

Tijdens de winter van 2022-2023 hebben we samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland geplant. In totaal ging het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Dat betekent dat er bijna 21 voetbalvelden aan bos bij zijn gekomen!

Eén van de locaties waar we bomen hebben geplant, is het dorp Leersum in de provincie Utrecht. Hier gingen in totaal 24.000 bomen de grond in op voormalige graslanden. Deze nu nog kale velden maken de komende jaren plaats voor een robuust bos boordevol bomen, struiken, planten en dieren. Bovendien slaat het nieuwe bos CO2 op en zorgen de bomen onder andere voor schone lucht, zuurstof en water voor ons allemaal.

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

bomen en struiken

0

hectare

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom hebben we dit project gesteund?

De wereld heeft meer bos nodig. En Nederland ook. De Rijksoverheid wil vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos aanleggen in Nederland. Het doel van deze Bossenstrategie? De kwaliteit van onze bestaande bossen verbeteren en de hoeveelheid bos in Nederland verder uitbreiden. Daar dragen we vanuit Trees for All graag aan bij.

In Leersum hebben we bomen geplant op plekken die de overgang vormen tussen de zanderige Utrechtse Heuvelrug en het kleiige polder- en rivierenlandschap. Hier groeiden van oudsher veel boomsoorten die het goed doen op vochtige gronden. Denk aan wilgen en elzen. Helaas zijn veel boom- en struiksoorten de afgelopen eeuw verdwenen, door onder andere de uitbreiding van steden, de aanleg van meer infrastructuur en de schaalvergroting van de landbouw.

Met het verdwijnen van al dat groen zijn allerlei planten en dieren hun leefgebied kwijtgeraakt. Ook de unieke landschappen zijn hiermee verloren gegaan. Met de aanplant van nieuw bos hebben we een deel van de natuur hersteld.

vliegend-hert
Eekhoorn
specht
boommarter
vuursalamander
bosuil
ree

Voorbeelden van dieren die baat hebben bij meer bos zijn (van links naar rechts) het vliegend hert, eekhoorns, spechten, boommarters, vuursalamanders, bosuilen en reeën.

Wat hebben we gedaan in Leersum?

We hebben in totaal 24.000 bomen en struiken in Leersum geplant. Daarmee is 6 hectare nieuw bos aangelegd, wat neerkomt op bijna 9 voetbalvelden!

We hebben verschillende inheemse boom- en struiksoorten geplant, zodat er een gevarieerd bos ontstaat. Een gevarieerd bos is namelijk beter bestand tegen droogte, ziektes of plagen dan een bos met één of enkele boomsoorten. Krijgt één soort het zwaar in een gevarieerd bos? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden.

Bovendien trekt een divers bos veel verschillende soorten planten en dieren aan. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels. Maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen.

In Leersum hebben we onder andere zwarte els, zachte berk, gladde iep, schietwilg, sleedoorn en meidoorn geplant. Dit zijn soorten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Zo ontstaat een sterk en gezond bos dat ook in de toekomst tegen een stootje kan.

zachte-berk-blad
sleedoorn
gladde-iep
zwarte-els

Van links naar rechts: zachte berk, meidoorn, katwilg, sleedoorn, gladde iep, zwarte els.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De bomen gingen de grond in op voormalige graslanden in Leersum, in de provincie Utrecht. Leersum ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug. Met dit project hebben we dus ook bijgedragen aan het versterken van de omliggende natuur.

Doelen van dit project

  • Het versterken en uitbreiden van bossen in Nederland

  • Het aanleggen van sterke natuur die bestand is tegen (de gevolgen van) klimaatverandering

  • Het behouden, versterken én uitbreiden van de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren)

  • Het versterken van de Nederlandse landschappen

Onze samenwerkingspartners

We hebben dit project uitgevoerd samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds (de steunstichting van Staatsbosbeheer).

staatsbosbeheer
logo-buitenfonds