Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Leersum

Samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds planten we 24.000 bomen in Leersum. Zo maken we Nederland nóg groener! Plant je mee?

Status: Actueel project

Nieuw bos in de provincie Utrecht

Tijdens de winter van 2022-2023 planten we samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland. In totaal gaat het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Dat betekent dat er bijna 21 voetbalvelden aan bos bij komen!

Eén van de locaties waar we bomen gaan planten, is het dorp Leersum in de provincie Utrecht. Hier gaan in totaal 24.000 bomen de grond in op voormalige graslanden. Deze nu nog kale velden maken de komende jaren plaats voor een robuust bos boordevol bomen, struiken, planten en dieren. Bovendien slaat het nieuwe bos CO2 op en zorgen de bomen onder andere voor schone lucht, zuurstof en water voor ons allemaal.

Daar draag je toch graag een boompje aan bij?

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-hectare-bos

0

hectare

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

De wereld heeft meer bos nodig. En Nederland ook. De Rijksoverheid wil vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos aanleggen in Nederland. Het doel van deze Bossenstrategie? De kwaliteit van onze bestaande bossen verbeteren en de hoeveelheid bos in Nederland verder uitbreiden. Daar dragen we vanuit Trees for All graag aan bij.

In Leersum planten we bomen op plekken die de overgang vormen tussen de zanderige Utrechtse Heuvelrug en het kleiige polder- en rivierenlandschap. Hier groeiden van oudsher veel boomsoorten die het goed doen op vochtige gronden. Denk aan wilgen en elzen. Helaas zijn veel boom- en struiksoorten de afgelopen eeuw verdwenen, door onder andere de uitbreiding van steden, de aanleg van meer infrastructuur en de schaalvergroting van de landbouw.

Met het verdwijnen van al dat groen zijn allerlei planten en dieren hun leefgebied kwijtgeraakt. Ook de unieke landschappen zijn hiermee verloren gegaan. Met de aanplant van nieuwe bomen brengen wij hier verandering in.

vliegend-hert
specht
boommarter
vuursalamander
bosuil
ree

Voorbeelden van dieren die baat hebben bij meer bos zijn (van links naar rechts) het vliegend hert, eekhoorns, spechten, boommarters, vuursalamanders, bosuilen en reeën.

Wat gaan we doen in Leersum?

We planten in totaal 24.000 bomen en struiken in Leersum. Daarmee leggen we 6 hectare nieuw bos aan, wat neerkomt op bijna 9 voetbalvelden!

We planten verschillende inheemse boom- en struiksoorten, zodat er een gevarieerd bos ontstaat. Een gevarieerd bos is namelijk beter bestand tegen droogte, ziektes of plagen dan een bos met één of enkele boomsoorten. Krijgt één soort het zwaar in een gevarieerd bos? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden.

Bovendien trekt een divers bos veel verschillende soorten planten en dieren aan. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels. Maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen.

In Leersum planten we onder andere zwarte els, zachte berk, gladde iep, schietwilg, sleedoorn en meidoorn. Dit zijn soorten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. Zo ontstaat een sterk en gezond bos dat ook in de toekomst tegen een stootje kan.

zachte-berk-blad
sleedoorn
gladde-iep
zwarte-els

Van links naar rechts: zachte berk, meidoorn, katwilg, sleedoorn, gladde iep, zwarte els.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen op voormalige graslanden in Leersum, in de provincie Utrecht. Leersum ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug. Met dit project versterken we dus ook de omliggende natuur in deze prachtige omgeving.   

Onze doelen

  • Het versterken en uitbreiden van bossen in Nederland

  • Het aanleggen van sterke natuur die bestand is tegen (de gevolgen van) klimaatverandering

  • Het behouden, versterken én uitbreiden van de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren)

  • Het versterken van de Nederlandse landschappen

Onze samenwerkingspartners

We pakken dit project op samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds (de steunstichting van Staatsbosbeheer). Samen met deze projectpartners planten we in de winter van 2022-2023 op nog drie locaties in Nederland nieuw bos. We doen dit in Reutum (Overijssel), Dalerpeel (Drenthe) en Groote Peel (Noord-Brabant). Alle donaties zijn dus welkom om een groot succes te maken van de bosaanplant!

staatsbosbeheer
logo-buitenfonds