Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
mexico-caro-carvajal-0

Mexico (Los Tuxtlas)

Samen met onze partner SENDAS en de lokale bevolking gaan we het boslandschap van reservaat Los Tuxtlas in Mexico herstellen. Ons doel: 100.300 bomen planten op gronden van veeboeren en rond waterbronnen. Zo pakken we het watertekort in de regio aan en versterken we de biodiversiteit! Help je mee?

Status: Actueel project

Herstel van boslandschap en aanpak van watertekorten

Het reservaat Los Tuxtlas is een van de meest biodiverse gebieden van Mexico. Er leven honderden dieren en planten, zoals de poema, agoeti, vliegende honden (vleermuizen) en kolibries. Maar de afgelopen decennia is het reservaat sterk ontbost voor veeteelt. Die ontbossing levert grote problemen op: er valt steeds minder regen en de grond droogt uit. Hierdoor zijn belangrijke waterbronnen opgedroogd, die de lokale gemeenschappen juist moeten voorzien van drinkwater. 

Daarom willen we maar liefst 100.300 bomen planten om de gedegradeerde bodem en waterbronnen te herstellen. We doen dit samen met onze partner SENDAS en de lokale bevolking. In 2023 hebben we de eerste 50.300 bomen geplant. Dit jaar willen we er nog eens 50.000 planten. Het uiteindelijke doel? Het hele gebied, van de vulkaantop San Martin tot aan de kustlijn, versterken met de aanplant van bomen. Met jouw donatie help je ons dit mogelijk maken!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

Onze doelen:

icon-boom-6

0

bomen planten

0 hectare

bos herstellen

icon-training

0

veeboeren trainen

icon-huishoudens

0

families die profiteren van het project

icon-bos-2

0

verschillende inheemse boomsoorten

Waarom is dit project Mexico nodig?

In de Mexicaanse staat Veracruz ligt het indrukwekkende reservaat Los Tuxtlas. En daar barst het van het leven! Je vindt er duizenden soorten planten, amfibieën, reptielen, zoogdieren en vlinders. Maar de afgelopen 40 jaar is zo’n 90% van de bomen en planten in het reservaat verdwenen. De oorzaak? Grote delen van het bos en de mangrove hebben plaats moeten maken voor veeteelt.

Het gevolg van deze ontbossing is dat er steeds minder regen valt, met grote droogte als gevolg. Hierdoor komen natuurlijke waterbronnen leeg te staan die de mensen uit de omgeving hard nodig hebben. Ook zorgt het watertekort voor bodemerosie, waarbij vruchtbare bodem wegspoelt of wegwaait. En door het verlies van zoveel bos hebben dieren steeds minder leefgebied. De biodiversiteit is hierdoor sterk afgenomen. Met dit project gaan we die vicieuze cirkel doorbreken.

Een voorbeeld van een veeweide, waarvoor het bos heeft moeten wijken
Een voorbeeld van een veeweide, waarvoor het bos heeft moeten wijken

Foto’s: Caro Carvajal

Wat gaan we in Mexico doen?

Samen met veeboeren gaan we delen van hun land herbebossen. Daarnaast planten we bomen rond waterbronnen met de oorspronkelijke bewoners: de inheemse groepen Nahuas en Popolucas.

Ons doel is om 100.300 bomen te planten. Een deel van die bomen planten we op ruim 400 hectare land van lokale veeboeren (ranchos). Dit heeft allerlei voordelen: de bomen geven schaduw en de bladeren en takken dienen als veevoer. Ook worden de bodem en de beschikbaarheid van water sterk verbeterd. 

De overige bomen planten we rond waterbronnen. Zo’n 12.870 families zijn afhankelijk van deze bronnen voor hun drinkwater en het bewateren van gewassen. Door bomen te planten, wordt het water beter vastgehouden in de grond en zal de waterspiegel in de bronnen stijgen. Daarnaast planten we een aantal boomsoorten waaraan voedsel groeit, zoals fruit en noten. Zo leveren de bomen ook op korte termijn voordelen op voor de mensen.

Een integrale aanpak

De bovenstaande aanpak is het nog maar het begin. Dit project heeft namelijk een integrale aanpak. Dat betekent dat we de boomaanplant de komende jaren verder uitbreiden in het reservaat: van het gedegradeerde bos rond de vulkaan San Martin tot de kustlijn. Dit zorgt voor minder bodemerosie en de uitspoeling van chemische bestrijdingsmiddelen. En daar profiteren de koraalriffen en het zeeleven weer van! Zo krijgen bijvoorbeeld ernstig bedreigde zeeschildpadden weer een kans. 

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals
6. Clean water and sanitation
8. Decent work and economic growth

Onze projectpartners

Dit project voeren we samen met onze partner SENDAS uit. Dit is een Mexicaanse NGO, die zich sinds 1999 inzet voor natuurbehoud in Los Tuxtlas. SENDAS wil de lokale bevolking ondersteunen om aangetaste ecosystemen te herstellen en te behouden, en de lokale flora en fauna te beschermen. Samen met SENDAS herstellen we ook de mangrovebossen  in de Sontecomapan Lagoon.

SENDAS werkt nauw samen met het Parkbeheer van Los Tuxtlas, het Netwerk van Duurzame Veeboeren (ReGaSo) en de universiteit (UNAM) om voorlichting, training en monitoring mogelijk te maken. Het Parkbeheer levert ook rangers voor toezicht. Daarnaast dragen de lokale autoriteiten hun steentje bij en stelt het Ministerie van Milieu van Veracruz haar kwekerijen ter beschikking voor de productie van de zaailingen. 

“Door veeteelt zijn in Los Tuxtlas veel bossen verdwenen en waterbronnen opgedroogd. Met alle gevolgen van dien. Nu is de tijd aangebroken de natuur te herstellen.”

– Ismael Parada Domiguez, medewerker kwekerijen van SENDAS

Waar planten we bomen?

Het project vindt plaats in het oostelijk deel van het biosfeerreservaat Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. De aanplantlocatie ligt in een waterretentiegebied. Het loopt vanaf de vulkaan tot aan de kust waar de riviertjes uitmonden.