Lutterzand en Reutum

Trees for All gaat samen met Staatsbosbeheer in totaal ruim 6 hectare bos planten in de provincie Overijssel.

Status: Actueel project

Nieuwe bossen in Overijssel

We gaan aan de slag om de provincie Overijssel te vergroenen in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het gaat over 7 percelen die verspreid liggen in de natuurgebieden Lutterzand en Vechtdal. Bij elkaar opgeteld gaat het over ruim 5 hectare nieuw bos.

Waarom is dit project nodig?

Op verschillende plekken in Overijssel gaat Trees for All dit jaar in totaal 10.516 bomen planten. Het gaat om het aanleggen van bossen aansluitend op bestaande beplantingen. Negatieve randinvloeden worden zo minder en er ontstaan meer robuuste bossen die tegen een stootje kunnen.


Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen

icon-hectare-bos

0

hectare bos

icon-boomsoorten

0

boom- en struiksoorten

Wat gaan we hieraan doen

De nieuwe bossen worden aangelegd in de gemeenten Hardenberg en Tubbergen. De 7 percelen bestaan nu uit voormalige landbouwgronden en open stukken in bestaand bos. Er worden 12 verschillende soorten geplant worden om de biodiversiteit te vergroten. Het gevarieerde bos levert zo gedurende het hele jaar voedsel en dekking voor veel diersoorten. Door het met elkaar verbinden van bestaande bosgebieden kunnen de dieren zich bovendien veilig verplaatsen. Daarnaast is het vastleggen van CO2 ook een doel van deze bossen.

Boomsoorten

In de nieuwe bossen worden bomen en struiken aangeplant. Boomsoorten die van nature thuishoren in deze omgeving zijn onder andere zwarte els, zachte berk, populier, zomereik, haagbeuk en zoete kers. Typische struiksoorten zijn vooral tweestijlige meidoorn, inlandse vogelkers, hondsroos, gelderse roos, sleedoorn en katwilg. De soortensamenstelling laat een afwisseling zien tussen drogere en meer vochtige standplaatsen. Op enkele percelen worden grotere boommaten gebruikt om nog sneller bos te ontwikkelen.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

3. Good health and well-being
6. Clean water and sanitation
13. Climate action
15. Life on land

Waar gaan we planten?

De nieuwe bossen worden aangelegd in de gemeenten Hardenberg en Tubbergen.

Onze partners

In dit project werken we samen met Staatsbosbeheer, de grootste bos- en natuurbeheerder in Nederland. In totaal beschermt Staatsbosbeheer 273.000 ha natuur.