Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
gronings-landschap

Groningen

Trees for All brengt het groen terug op en rondom boerenerven in Groningen. Samen met Landschapsbeheer Groningen en de erfbewoners planten we 21.731 bomen en struiken.

Status: Afgerond project

Gefinancierd

Vergroening van erven in Groningen

Op en rondom boerenerven in Nederland vind je van oudsher allerlei landschapselementen. Denk aan boomgaarden, heggen of bomenrijen. Deze bomen en struiken hadden een praktische functie: ze hielden het vee in de wei of beschermden een boomgaard tegen de wind. Maar ze bepaalden ook in sterke mate hoe het landschap eruitzag.

Ondertussen zijn steeds meer landschapselementen op het platteland verdwenen. Ook in Groningen. Daarom komt Trees for All in actie. Samen met bewoners uit Zuid- en Oost Groningen en Landschapsbeheer Groningen gaan we de landschapselementen op en rond erven herstellen.

We planten in totaal 21.731 bomen en struiken op zeker 100 erven. Daarbij zijn minstens 50 verschillende deelnemers betrokken. Zo werken we samen aan een groener Groningen!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-boeren

0

deelnemers (minimaal)

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project in Groningen nodig?

De laatste tientallen jaren zijn veel landschapselementen op Nederlandse erven verdwenen. Door schaalvergroting van de landbouw en de uitbreiding van steden, moest het groen steeds vaker plaatsmaken voor bijvoorbeeld prikkeldraad of stenen.  

Voor de biodiversiteit

De biodiversiteit heeft hierdoor een flinke knauw gekregen. Allerlei vogels, vlinders en andere insecten missen hun leefgebied en hebben het zwaar. Maar landschapselementen hebben ook een cultuurhistorische waarde. De erven en hun beplanting zijn immers aangelegd door mensen. Hiermee vertellen ze het unieke verhaal van de boerderij en het landschap.

Voor gezonde leefomstandigheden

Ook zorgen landschapselementen voor gezonde leefomstandigheden, zoals zuurstof, frisse lucht, water en voedsel. Landschappen met veel bomen en struiken zijn een stuk beter bestand tegen klimaatverandering. Bomen nemen CO2 op, waardoor ze verdere opwarming van de aarde tegengaan. En ze zorgen voor schaduw: prettig voor mens én dier.

Kortom, meer dan genoeg redenen om de landschapselementen te herstellen!

gronings-landschap
houtwal
vogels
Erf
Erf

Wat gaan we hieraan doen?

We planten 21.731 bomen en struiken op en rondom minstens 100 erven in Zuid en Oost Groningen. Daarbij zijn minstens 50 verschillende bewoners van erven betrokken. Zij planten de landschapselementen zelf op hun erf. Daarbij krijgen ze hulp van Landschapsbeheer Groningen en Trees for All. Deelnemers ontvangen bijvoorbeeld historische kaarten van de omgeving en het erf. Ook werken we met een landschappelijke quickscan. Deze scan vertelt iets over de identiteit van het landschap en over de beplanting die daar thuishoort.

Inheemse en streekeigen soorten bomen en struiken

De deelnemers bepalen zelf welke landschapselementen ze willen aanplanten. Denk aan fruitbomen, bomenlanen of hagen. Daarbij kunnen ze kiezen uit een lijst met inheemse, streekeigen bomen en struiken: soorten die in deze omgeving thuishoren. Denk aan aalbes, meidoorn, fladderiep, framboos, veldesdoorn, lijsterbes, gewone vogelkers, liguster, haagbeuk, hazelaar, hondsroos, hulst, sleedoorn, peer, klimop, wilg, winterlinde, zomerlinde of zomereik. Zo heeft de aanplant maximale impact op de lokale natuur en de biodiversiteit.

Door samen te werken met de Groningers zelf, zorgen we voor veel draagvlak en enthousiasme. We weten uit ervaring dat deelnemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving en daardoor extra gemotiveerd zijn om goed voor de bomen en struiken te zorgen.

wilde-liguster-distelvlinder
hondsroos
slak-hazelaar
haagbeuk
blad-vogelkers
sleedoorn
Zomereik

Voorbeelden van soorten die we planten zijn 1) wilde liguster, 2) hondsroos, 3) hazelaar, 4) haagbeuk, 5) vogelkers, 6) sleedoorn en 7) zomereik

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen en heggen aan op en rondom erven in het zuidelijke en oostelijke deel van de provincie Groningen. Voorbeelden van gemeenten waar we planten zijn Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam, Groningen, Midden-Groningen.

Alle erfbewoners kunnen meedoen met dit project. Ook de kleinere erven in de dorpen zien we als onderdeel van het landelijk gebied. De bomen en struiken planten we bijvoorbeeld op de grenzen van kavels of langs wegen, paden en sloten.

“Met jouw donatie vergroenen we erven en versterken we de natuurwaarden in Zuid- en Oost-Groningen. Met oog voor de rijke cultuurhistorie en voor meer biodiversiteit.”

– Marjolein Tulp, projectmedewerker Landschapsbeheer Groningen

marjolein-tulp

Onze partners

De belangrijkste samenwerkingspartners in dit project zijn de deelnemers: de eigenaren van de grond. Zij stellen immers hun erf beschikbaar voor het aanplanten van bomen en struiken. Daarnaast is Landschapsbeheer Groningen nauw betrokken. Deze stichting zet zich in voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van het streekeigen cultuurlandschap van Groningen.

landschapsbeheer-groningen