Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
haag-landschapselement-Groningen

Landschapselementen Gorecht

In Groningen werken we aan het herstel en de uitbreiding van landschapselementen. Samen met Landschapsbeheer Groningen planten we 5.000 bomen en struiken op het platteland.

Status: Actueel project

Gefinancierd

Vergroening van het Groningse platteland

Trees for All werkt in heel Nederland aan de aanplant van landschapselementen. Dit zijn bomen en heggen die van nature veel op het platteland voorkomen, maar de laatste decennia steeds meer uit beeld zijn verdwenen.

In Groningen herstellen we landschapselementen samen met Landschapsbeheer Groningen, die voor de regio Gorecht een speciaal plan heeft gemaakt om de hoeveelheid landschapselementen uit te breiden. Daarbij ligt de focus op houtsingels, houtwallen, heggen en hagen: elementen die kenmerkend zijn voor de Groningse landschappen.

Met dit project herstellen we karakteristieke landschappen, breiden we de natuur uit, en zorgen we voor meer biodiversiteit in Nederland. Help je ons met een donatie zodat we dit mogelijk kunnen maken?  

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is het nodig om landschapselementen te planten in Groningen?

Landschapselementen zoals houtsingels, heggen en houtwallen horen helemaal thuis in het Groningse landschap. Vroeger werden ze bijvoorbeeld gebruikt om vee in de wei te houden, maar door de komst van prikkeldraad zijn veel landschapselementen verdwenen. En daarmee de identiteit en eigenheid van het landschap ook.

Met dit project brengen we een deel van die identiteit en historie weer tot leven. En dat niet alleen: landschapselementen hebben ook een positieve invloed op de biodiversiteit. Ze zijn een aantrekkelijke leefomgeving voor allerlei dieren, zoals vogels en insecten die hier hun voedsel of een schuilplek vinden.

Ook zorgt de toevoeging van landschapselementen zorgt voor meer verbindingen tussen natuurgebieden, waardoor dieren zich gemakkelijker kunnen verplaatsen en hun leefgebied groter wordt. Bovendien draagt al dat groen bij aan een gezonde en prettige leefomgeving voor ons allemaal!

haag-landschapselement-Groningen
herstel-houtwal-groningen
aanplant
heg-landschapselement

Hoe gaat Trees for All dat doen?

Landschapsbeheer Groningen wil vier kilometer landschapselementen herstellen en aanleggen in de periode 2023-2026. Het gaat daarbij om 15.000 bomen en struiken.

Trees for All helpt tijdens het plantseizoen van 2023-2024 met de aanplant van 5.000 bomen en struiken. Deze krijgen een plek op gronden van particuliere boeren en grondeigenaren. Landschapsbeheer Groningen werft deze deelnemers. De stichting kijkt of er op het terrein een historische basis is voor de aanleg van landschapselementen en of het groen een waardevolle toevoeging is op bestaande beplanting.

Houtsingels, houtwallen en hagen: wat zijn dat?

Houtsingels zijn brede stroken met bomen en struiken, die bijvoorbeeld weilanden en akkers van elkaar scheiden.

Houtwallen zijn rijen met bomen en struiken. In tegenstelling tot houtsingels zijn ze geplant op een aarden wal (ophopingen van aarde of zand).

Heggen en hagen zijn lijnvormige afscheidingen met bomen en struiken die dicht naast elkaar staan. Een heg is strak geknipt of gevlochten en wordt jaarlijks wordt onderhouden. Een haag is hoger en breder en wordt maar eens in de zes jaar onderhouden. Daardoor zien hagen er wat ‘ruiger’ uit.

houtsingels
herstel-houtwal-groningen
heggenlandschap

Van links naar rechts: 1) houtsingels, 2) herstel van een houtwal, 3) heggenlandschap door Marcel Post

Inheemse bomen en struiken planten

De deelnemers krijgen een beplantingsplan op maat en mogen zij de bomen en struiken zelf planten. Trees for All en Landschapsbeheer Groningen geven daarbij advies voor de aanplant en het beheer ervan. Ook blijven we minimaal tien jaar betrokken om de aanplant te monitoren.

De deelnemers planten inheemse bomen en struiken, die passen bij de locatie. Voorbeelden zijn eik, beuk, els, hazelaar, meidoorn, veldesdoorn, berk, kardinaalsmuts en lijsterbes.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we de bomen planten?

De bomen krijgen een plek op het terrein van particuliere grondeigenaren en boeren in de streek Gorecht, ten zuiden van Groningen.

Onze samenwerkingspartners

Binnen dit project werken we samen met Landschapsbeheer Groningen. Deze stichting zet zich sinds 1982 in voor het herstel, het behoud en de ontwikkeling van het cultuurlandschap in de provincie Groningen. Met de aanplant en het beheer van landschapselementen heeft Landschapsbeheer Groningen al jaren ervaring. Daarnaast werken we binnen dit project samen met particuliere grondeigenaren en boeren die hun terrein beschikbaar stellen voor de aanplant. Zo werken we écht samen aan een groener Nederland!