Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Groote Peel

Samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds planten we ruim 9.000 bomen vlakbij De Groote Peel, een natuurgebied in Noord-Brabant. Plant ook mee voor een groene en gezonde leefomgeving!

Status: Actueel project

Nieuwe natuur in Brabant

De wereld heeft meer bos nodig. En Nederland ook! Daarom planten we tijdens de winter van 2022-2023 samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland. In totaal gaat het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Dat betekent dat er bijna 21 voetbalvelden aan bos bij komen!

Een deel van deze bomen planten we in Noord-Brabant, op een voormalige maïsakker vlakbij natuurgebied De Groote Peel. Hier gaan in totaal 9.027 bomen de grond in. We planten verschillende soorten bomen en struiken, aangezien een gevarieerd bos goed bestand is tegen klimaatverandering. Bovendien trekken gevarieerde bossen allerlei planten en dieren aan, waardoor de biodiversiteit een boost krijgt!

Plant je een boompje mee voor een bosrijker Nederland?

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-hectare-bos

0

hectare

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

De Rijksoverheid wil vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos aanleggen in Nederland. Het doel van deze Bossenstrategie is de kwaliteit van onze bestaande bossen verbeteren én de hoeveelheid bos in Nederland verder uitbreiden. Daar dragen we vanuit Trees for All graag aan bij.

In de Groote Peel breiden we bestaande bossen aan de rand van hoogveengebieden uit. Hoogveen bestaat uit onverteerde, dode plantenresten. Die zijn cruciaal voor allerlei (zeldzame) plant- en diersoorten die in de hoogveengebieden leven. Denk aan kraanvogels, heikikkers, ringslangen, reeën of zeldzame vlinders als het veenhooibeestje en het bonte dikkopje.

Door nieuw bos te planten, zorgen we ervoor dat regenwater beter in de bodem kan zakken. Zo heeft de natuur een goede buffer tijdens drogere periodes. Maar dat niet alleen: zo’n vochtige bodem draagt ook bij aan het behouden van de laatste resten hoogveen. En dat is weer goed voor alle bewoners van het hoogveengebied.

Daarnaast hebben de bomen nog veel meer voordelen. Ze nemen CO2 op en vangen stikstof en fijnstof af. Ook zorgen ze voor water, schone lucht, zuurstof en voedsel. Kortom: met dit project zorgen we voor een groene en gezonde leefomgeving voor mens én dier!

ree
vliegend-hert
bosuil
vuursalamander
specht
boommarter

Voorbeelden van dieren die baat hebben bij meer bos zijn (van links naar rechts) het reeën, het vliegend hert, bosuilen vuursalamanders, spechten, boommarters en eekhoorns.

Wat gaan we doen in De Groote Peel?

In totaal planten we 9.027 nieuwe bomen en struiken. Daarmee leggen we 2,2 hectare nieuw bos aan, wat neerkomt op ruim 3 voetbalvelden.

We planten verschillende inheemse boom- en struiksoorten, zodat er een gevarieerd bos ontstaat. Een gevarieerd bos is namelijk beter bestand tegen droogte, ziektes of plagen dan een bos met één of enkele boomsoorten. Krijgt één soort het zwaar in een gevarieerd bos? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden. Bovendien trekt een divers bos veel verschillende soorten planten en dieren aan. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels. Maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen.

In De Groote Peel planten we onder andere wintereik, haagbeuk, winterlinde, boswilg en Spaanse aak. Qua struiken kun je denken aan wilde kardinaalsmuts, wilde liguster en de gewone vogelkers. Samen vormen zij straks een sterk en gezond bos, dat nu en in de toekomst tegen een stootje kan!

wilde-liguster-distelvlinder
winterlinde
blad-haagbeuk
boswilg

Van links naar rechts: liguster, winterlinde, haagbeuk, boswilg.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen op een voormalige maïsakker, vlakbij Nationaal Park De Groote Peel. Dit prachtige natuurgebied ligt op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Een paradijs voor elke natuurliefhebber, met prachtige veenmoerassen, uitgestrekte vlaktes, vennen en zandruggen.   

Onze doelen

  • Het versterken en uitbreiden van bossen in Nederland

  • Het aanleggen van sterke natuur die bestand is tegen (de gevolgen van) klimaatverandering

  • Het behouden, versterken én uitbreiden van de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren)

  • Het versterken van de Nederlandse landschappen

Onze samenwerkingspartners

We pakken dit project op samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds (de steunstichting van Staatsbosbeheer). Samen met deze projectpartners planten we in de winter van 2022-2023 op nog drie locaties in Nederland nieuw bos. We doen dit in Reutum (Overijssel), Dalerpeel (Drenthe) en Leersum (Utrecht). Alle donaties zijn dus welkom om een groot succes te maken van de bosaanplant!

staatsbosbeheer
logo-buitenfonds