Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
landschapselementen-utrecht

Groene Erven Utrecht

We gaan het platteland rondom Utrecht vergroenen! We planten ruim 16.000 bomen en struiken op de gronden van boeren en particulieren. Zo werken we aan een groene en gezonde provincie voor mens én dier.

Status: Afgerond project

Gefinancierd

Vergroening van het landelijk gebied in de provincie Utrecht

We gaan het buitengebied van Utrecht vergroenen! Dat doen we samen met groenadviesbureau Orbis en de bewoners van dit gebied. In totaal planten we 16.100 bomen en struiken op erven van boeren en particulieren. Zo brengen we de natuur op het platteland tot leven en versterken we de unieke landschappen die de provincie Utrecht rijk is.

De bomen en struiken die we planten, hebben de functie van landschapselementen. Dat zijn structuren in een landschap, zoals heggen, bomenrijen of kleine bosjes. Deze landschapselementen hebben veel waarde voor het landelijk gebied. Ze vormen de leefomgeving van talloze planten en dieren en dragen bij aan een uniek en kwalitatief sterk landschap. Zo maken we Nederland steeds groener!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Je wordt op de hoogte gehouden van jouw bomen met Track & Trees.
  • Je ontvangt een uitnodiging om je eigen bomen in de grond te zetten tijdens de boomplantdag. Hoeft niet, mag wel!
  • Je krijgt (optioneel) een brievenbusboompje thuisgestuurd. Wij krijgen bomen van jou, jij krijgt een boom van ons!
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-boeren

0 0

grondeigenaren doen mee

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project in Utrecht nodig?

De provincie Utrecht wil maar liefst 600.000 nieuwe bomen planten. En daar helpen we vanuit Trees for All graag bij. We planten 16.100 bomen en struiken op de erven van 25 à 50 boeren en particulieren, die in de buitengebieden van de provincie Utrecht wonen. Want juist op deze plekken liggen veel kansen om de natuur uit te breiden en te versterken!

Op het platteland komen van oudsher veel landschapselementen voor, zoals heggen, knotwilgen, elzensingels en houtwallen. Maar de afgelopen decennia zijn veel van deze elementen verdwenen. Dit komt onder andere door de schaalvergroting van de landbouw. Zonde, want landschapselementen zijn het leefgebied van talloze planten en dieren en daarmee belangrijk voor de biodiversiteit.

Daarnaast versterken de bomen en struiken de kwaliteit van het landschap. Ze zorgen voor een gezonde bodem en nemen CO2 op. Ook dragen ze bij aan milieuvriendelijke landbouw: landschapselementen trekken allerlei insecten aan, die plagen op een natuurlijke manier bestrijden. Denk aan sluipwespen die de eikenprocessierups eten. Tot slot geven de bomen en struiken het landschap een uniek karakter. De kenmerkende knotwilgen en elzensingels bijvoorbeeld, gaan wij terugplanten!

merel-zwarte-els
Merel in zwarte els
wilg
groene-erven

1) zwarte els, 2) rij knotwilgen, 3) bomenrij van de gewone es, 4) Utrechts landschap, 5) roodborstje

Wat gaan we doen in Utrecht?

We planten in totaal 16.100 bomen en struiken op erven van boeren in de provincie Utrecht. Voorbeelden van soorten die we planten zijn inheemse, streekeigen soorten, die thuishoren in deze omgeving. Denk daarbij aan de veldesdoorn, haagbeuk, zwarte els, meidoorn en schietwilg.

We doen dit in nauwe samenwerking met de grondeigenaren en Orbis. Dit bureau helpt de boeren en particulieren bij het opstellen van een beplantingsplan en bij het beheer van de aanplant. Want een boom of struik planten is niet zo moeilijk, maar ze goed onderhouden is een heel ander verhaal. Daarom vinden we het belangrijk om de grondeigenaren hier goed bij te helpen.

veldesdoorn
meidoorn
haagbeuk

1) veldesdoorn, 2) meidoorn, 3) haagbeuk, 4) hondsroos

Waarom herstellen we landschapselementen?

  • De bomen en struiken zijn het leefgebied van talloze planten en dieren. Zij vinden hier beschutte plekjes, voedsel en een plek om zich voort te planten. Maar ze gebruiken de landschapselementen ook om zich van het ene naar het andere gebied te verplaatsen.

  • Landschapselementen dragen bij aan milieuvriendelijke landbouw. Ze trekken namelijk roofsoorten aan: dieren die plagen op een natuurlijke manier bestrijden. Denk daarbij aan vleermuizen, vogels of sluipwespen die de eikenprocessierups eten. Dankzij roofsoorten zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Beter voor de portemonnee van de boer en voor het klimaat!

  • Landschapselementen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. De bomen en struiken slaan CO2 op en vangen stikstof en fijnstof af. Ook houden ze water vast en zorgen ze voor zuurstof, schone lucht en voedsel.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De landschapselementen krijgen een plek rond boerenerven of op de grenzen van percelen. We doen dit op verschillende locaties in de provincie Utrecht.

Onze partners

Binnen dit project werken we samen met de Provincie Utrecht, groenadviesbureau Orbis en de grondeigenaren (de boeren). De provincie Utrecht is de opdrachtgever. Orbis vertaalt het beleid en de ambitie rondom natuur, landschap en klimaatadaptatie naar concrete projecten. En de boeren tot slot, zijn de eigenaren van de grond. Zij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bomen en struiken, waarbij ze ondersteuning krijgen van Orbis.

Ben of ken je een agrariër of particulier die nog een stuk grond beschikbaar heeft voor de aanplant van bomen en struiken? Neem dan contact met ons op!

logo-provincie-utrecht
logo-orbis

“De kansen om te vergroenen liggen overal, het is tijd voor actie!”

Koen van Hout, directeur-eigenaar Orbis
landschapselementen-utrecht