Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Holwerd Friesland

Friesland

Samen met de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland maken we het prachtige Fryslân nog groener. We herstellen en versterken de unieke Friese landschappen met 92.000 nieuwe bomen en struiken!

Status: Afgerond project

Versterking en herstel van Friese landschappen

Trees for All plant tussen 2022 en 2024 maar liefst 92.000 bomen en struiken in Friesland. We doen dit samen met de Friese Milieufederatie en Landschapsbeheer Friesland. De bomen krijgen een plek op het land van particuliere grondeigenaren, verspreid over 48 dorpen en steden in de provincie Friesland.

De aanplant van nieuwe bomen en struiken is belangrijk om de unieke Friese landschappen te behouden en te versterken. En daarmee ook het leefgebied van talloze planten en dieren! Met dit project dragen we bovendien een boompje bij aan een groener agrarisch gebied én aan milieuvriendelijke landbouw. Zo maken we letterlijk onze naam waar: bomen voor iedereen. Of op z’n Fries gezegd: Beammen foar Elkenien!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Je wordt op de hoogte gehouden van jouw bomen met Track & Trees.
  • Je ontvangt een uitnodiging om je eigen bomen in de grond te zetten tijdens de boomplantdag. Hoeft niet, mag wel!
  • Je krijgt (optioneel) een brievenbusboompje thuisgestuurd. Wij krijgen bomen van jou, jij krijgt een boom van ons!
icon-moederboom

0

bomen en struiken

0

hectare groen

icon-boeren

0

grondeigenaren

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project in Friesland nodig?

Je hebt misschien weleens gehoord van de Bossenstrategie. Dit zijn de plannen van het Rijk en alle Nederlandse provincies om in tien jaar tijd 37.000 hectare bos te planten in Nederland. In de provincie Friesland ligt de focus op het herstellen en aanleggen van landschapselementen. Dit zijn de structuren in een landschap, zoals bomenrijen, elzensingels, boomgaarden, heggen of bosjes.

Trees for All helpt bij de aanplant van deze landschapselementen. Dat is hard nodig, want de afgelopen jaren zijn dit soort landschapselementen steeds meer uit beeld verdwenen. Hierdoor verdwijnen de unieke en streekeigen landschappen die Nederland rijk is. Ook verliezen talloze planten en dieren hun leefgebied, waardoor de biodiversiteit hard achteruit gaat. Bovendien kunnen landschapselementen bijdragen aan milieuvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Genoeg redenen dus om ze weer aan te planten!

boomplantdag-friesland
boomplantdag-friesland
boomplantdag-friesland
boomplantdag-friesland
boomplantdag-friesland

Beelden van de plantdag in Friesland in het voorjaar van 2023.

Wat gaan we doen in Friesland?

Samen met de Friese Milieufederatie, Landschapsbeheer Friesland en grondeigenaren gaan we landschapselementen aanleggen en herstellen. Denk daarbij aan boomgaarden, heggen, struiken, kleine bosjes of windsingels. De landschapselementen krijgen een plek rondom boerenerven of op de grenzen van percelen, verspreid over de hele provincie Friesland.

Er zijn twee plantseizoenen: een in de herfst en winter van 2022-2023 en een in de herfst en winter van 2023-2024. We planten dan 100% inheemse boom- en struiksoorten, zoals de lijsterbes, wilg, zwarte els, meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, liguster, esdoorn, hazelaar, iep, berk, eik en kornoelje. Deze soorten zijn afgestemd op de plantlocatie, het landschap en de bodem. Welke soorten we precies planten, verschilt dan ook per locatie.

Vergroening van het Friese platteland: resultaten 2022-2023

Vergroening van het Friese platteland: resultaten 2022-2023

Afgelopen jaar heeft Trees for All zich ingezet voor de aanplant van landschapselementen op het Friese platteland. Hoe gaat het nu met de bomen en struiken die tijdens de winter van 2022-2023 zijn geplant? Wat doen we ook alweer in Friesland? Landschapselementen zijn bomen en heggen die onze landschappen vormgeven.

Lees het verhaal
Hoogleraar Louise Vet: “Landschapselementen geven de biodiversiteit een enorme boost”

Hoogleraar Louise Vet: “Landschapselementen geven de biodiversiteit een enorme boost”

Onze ambassadeur Louise Vet is hoogleraar ecologie en expert op het gebied van biodiversiteit. In dit interview vertelt ze waarom landschapselementen zoals bomen en heggen onmisbaar zijn om de biodiversiteit in Nederland te herstellen en te vergroten. Biodiversiteit onder druk Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Alleen…

Lees het verhaal

Waarom het zo belangrijk is om landschapselementen te herstellen

  • De bomen en struiken zijn het leefgebied van talloze planten en dieren, zoals ringmussen, boerenzwaluwen, kerkuilen, vleermuizen en insecten. Zij vinden hier beschutte plekjes, voedsel en een plek om zich voort te planten. Bovendien gebruiken dieren de landschapselementen om van het ene naar het andere gebied te trekken.
  • Landschapselementen dragen bij aan milieuvriendelijke landbouw. Ze trekken roofsoorten aan: dieren die plagen op een natuurlijke manier bestrijden. Denk daarbij aan vleermuizen, vogels of sluipwespen die de eikenprocessierups eten. Dankzij roofsoorten zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Beter voor de portemonnee van de boer en voor het klimaat!
  • Landschapselementen dragen bij aan een gezonde leefomgeving. De bomen en struiken slaan CO2 op en vangen stikstof en fijnstof af. Ook houden ze water vast en zorgen ze voor zuurstof, schone lucht en voedsel.
Meer voordelen van landschapselementen
Holwerd Friesland
boerderij Friesland
knotwilgen
luchtfoto-friesland
bomenrij-landschapselementen

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De landschapselementen krijgen een plek rondom boerenerven of op de grenzen van percelen. We doen dit in verschillende gemeenten in de provincie Friesland. Om precies te zijn in de volgende 48 dorpen en steden:

Appelscha, Beetsterzwaag, Blauwhuis, Boijl, De Westereen, Donkerbroek, Drachtstercompanie, Dronryp, Elsloo, Franeker, Friesche Palen, Giekerk, Grou, Haule, Hitzum, Houtigehage, Jirnsum, Jorwert, Katlijk, Leeuwarden, Marrum, Menaam, Metslawier, Minnertsga, Nes, Nijeberkoop, Nijemirdum, Oentsjerk, Olderberkoop, Oosterwolde, Oostrom, Opeinde, Oudebiltzijl, Pietersbierum, Rohel, Rotsterhaule, Skingen, Sneek, Spannum, St. Nicolaasga, Sumar, Surhuisterveen, Tijnje, Warten, Wijnjewoude, Wjelsryp, Workum en Ysbrechtum.

Onze partners

Binnen dit project werken we samen met de Stichting Friese Milieufederatie (FMF) voor de planvorming en coördinatie van het project. Daarnaast geeft Landschapsbeheer Friesland (LBF) de grondeigenaren advies over het maken van het beplantingsplan, het planten zelf en het verzorgen van de bomen en struiken. Ook de Provincie Friesland en het Iepen Mienskipsfûns zijn betrokken. Tot slot hebben de deelnemende gemeenten, dorpen en steden een cruciale rol bij het planten en het beheer van de bomen en struiken.

Friese Milieufederatie
Logo landschapsbeheer Friesland

Wij werken al meer dan 45 jaar aan een mooie en duurzame provincie. We slaan bruggen tussen onze aangesloten organisaties, Friese overheden, bedrijven en de Friese burger. Dit project is een tastbare manier om bij te dragen aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en het behoud van onze prachtige landschappen.”

– Friese Milieu Federatie

Collega's Trees for All
Holwerd Friesland
boom-planten-schop