Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Status: Afgerond project

Van kale akker naar gevarieerd bos in Drenthe

Tijdens de winter van 2022-2023 hebben we samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds nieuw bos in Nederland geplant. In totaal ging het om 60.493 bomen, verspreid over ruim 14 hectare grond. Dat betekent dat er bijna 21 voetbalvelden aan bos bij zijn gekomen!

Een deel van deze bomen hebben we geplant in Dalerpeel in Drenthe. Op een voormalige akker gingen in totaal 11.733 bomen de grond in. Zo komt de natuur op deze kale locatie weer tot leven. Het nieuwe bos is de ontbrekende schakel tussen twee bestaande bosgebieden. Hierdoor kunnen planten en dieren zich in de toekomst een stuk veiliger verplaatsen en zich makkelijker voortplanten. Bovendien slaan de bomen CO2 op én versterken ze de omliggende natuur in Drenthe. Win-win-win!

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in

icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-hectare-bos

0

hectare

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom steunden we dit project?

De wereld heeft meer bos nodig. En Nederland ook! De Rijksoverheid wil vóór 2030 in totaal 37.000 hectare nieuw bos aanleggen in Nederland. Het doel van deze Bossenstrategie is de kwaliteit van onze bestaande bossen verbeteren én de hoeveelheid bos in Nederland verder uitbreiden. Daar dragen we vanuit Trees for All graag aan bij!

De voordelen van bomen zijn eindeloos. Ze nemen CO2 op en vangen stikstof en fijnstof af. Ook zorgen ze voor water, schone lucht, zuurstof en voedsel. En ze zijn het leefgebied van talloze planten en dieren. Door meer bos te planten, neemt de biodiversiteit dus toe. Zo zorgen bomen voor een groene en gezonde leefomgeving voor iedereen.

Voorbeelden van dieren die baat hebben bij meer bos zijn (van links naar rechts) eekhoorns, bosuilen, reeën, boommarters, het vliegend hert, vuursalamanders en spechten:

bosuil
ree
boommarter
vliegend-hert
vuursalamander
specht

Wat hebben we in Dalerpeel gedaan?

We hebben in totaal 11.733 bomen en struiken geplant. Daarmee is 2,6 hectare nieuw bos aangeplant, wat neerkomt op bijna 4 voetbalvelden!

Het ging om verschillende inheemse boom- en struiksoorten, zodat er een gevarieerd bos ontstaat. Een gevarieerd bos is namelijk beter bestand tegen droogte, ziektes of plagen dan een bos met één of enkele boomsoorten. Krijgt één soort het zwaar in een gevarieerd bos? Dan zullen de overige bomen het bos in stand houden.

Bovendien trekt een divers bos veel verschillende soorten planten en dieren aan. Denk aan vogels, zoogdieren of schimmels. Maar ook aan insecten, zoals bijen en vlinders. En die hebben we weer nodig voor de bestuiving van onze planten en bloemen.

Welke bomen hebben we geplant?

In Dalerpeel hebben we bomen geplant zoals zachte berk, zoete kers, zwarte els, winterlinde en zomereik. Ook struiksoorten kregen een plek in het nieuwe bos, zoals hazelaar, meidoorn en vuilboom. Dit zijn allemaal soorten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen en die goed in deze omgeving passen. Zo ontstaat een sterk en gezond bos dat tegen een stootje kan!

slak-hazelaar
winterlinde
zwarte-els
zachte-berk-blad

Van links naar rechts: hazelaar, winterlinde, meidoorn, zwarte els en zachte berk.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De bomen staan op een voormalige akker in Dalerpeel in Drenthe. Deze locatie ligt vlakbij natuurgebied het Dalerpeel. Een prachtige plek waarmee we de Drentse natuur verder hebben versterkt en uitgebreid!  

Doelen van dit project

  • Het versterken en uitbreiden van bossen in Nederland

  • Het aanleggen van sterke natuur die bestand is tegen (de gevolgen van) klimaatverandering

  • Het behouden, versterken én uitbreiden van de biodiversiteit (de hoeveelheid verschillende soorten planten en dieren)

  • Het versterken van de Nederlandse landschappen

Onze samenwerkingspartners

Binnen dit project werkten we samen met Staatsbosbeheer en het Buitenfonds (de steunstichting van Staatsbosbeheer).

staatsbosbeheer
logo-buitenfonds