Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.

Status: Actueel project

Samenwerken aan een natuurrijker Brabant

De wereld vergroenen doe je niet alleen, maar sámen! Daarom steunen we een bijzonder project van Brabants Landschap. Samen met lokale vrijwilligers planten we bomen en heggen op het Brabantse platteland.

Dat is nodig, want de afgelopen decennia zijn veel bomen en heggen in het landelijk gebied verdwenen. Deze landschapselementen hebben plaatsgemaakt voor de uitbreiding van steden en landbouw. Het gevolg? Allerlei planten en dieren zijn hun leefgebied kwijtgeraakt. Er zijn minder bomen en struiken die CO2 opnemen en die voor zuurstof, water en schone lucht zorgen. En ook de unieke, karakteristieke landschappen zijn verloren gegaan.

Daarom gaan we samen met Brabants Landschap en haar vrijwilligers 40.000 nieuwe bomen en struiken planten. Help je ons op weg met een donatie?

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

bomen en struiken

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

De afgelopen decennia zijn veel bomen en heggen op het platteland verdwenen. Heggen bijvoorbeeld, werden vroeger gebruikt om percelen van elkaar te scheiden of het vee in de wei te houden. Vandaag de dag zijn ze vervangen door prikkeldraad of verdwenen door de uitbreiding van steden en schaalvergroting van de landbouw. In de afgelopen eeuw is alleen al 225 miljoen meter aan heggen verloren gegaan!

Het verdwijnen van al dat groen heeft grote gevolgen voor de planten en dieren op het platteland. De afgelopen 50 jaar is het aantal soorten insecten met 70% gedaald. En ook de vogels, zoogdieren en vissen in het landelijk gebied staan onder grote druk.

Milieuvriendelijke landbouw

Ook voor mensen is de impact groot. Bomen en struiken nemen CO2 op en gaan daarmee opwarming van de aarde tegen. Ze zorgen voor zuurstof, schone lucht, water en voedsel, maar ook voor een vruchtbare bodem. Wist je trouwens dat bepaalde dieren plagen en ziektes op een natuurlijke manier bestrijden? Vleermuizen, vogels of sluipwespen bijvoorbeeld, eten de eikenprocessierups. Zo dragen landschapselementen een steentje bij aan milieuvriendelijke landbouw.

Kortom, wat ons betreft is het de hoogste tijd om het platteland weer groen te maken!

Wat gaan we doen in Brabant?

We planten 40.000 bomen en struiken, samen met Brabants Landschap en de vrijwilligers van deze stichting. De vrijwilligersgroepen spelen een belangrijke rol in dit project. Zij maken de afspraken met de terreineigenaren over de aanplant en beheer van de bomen en struiken. Dit kan een gemeente zijn, maar ook een particuliere grondeigenaar.

Vervolgens beoordeelt Brabants Landschap deze locaties. Passen de landschapselementen op deze plek? Kan de eigenaar voldoende nazorg leveren en de aanplant in stand houden? Na akkoord kan de vrijwilligersgroep het plantmateriaal ophalen tijdens een speciale ophaaldag en kunnen de bomen en struiken de grond in.

Lokale betrokkenheid

Het aanplanten van landschapselementen via lokale vrijwilligersgroepen zorgt voor veel draagvlak en enthousiasme. Veel vrijwilligers planten zelf een boompje mee en voelen zich langjarig betrokken bij de locatie. Ook blijkt dat de vrijwilligers hun lokale netwerk zo goed inzetten, dat zij aanplantlocaties weten te vinden die anders nooit gevonden waren. Zo maken we Nederland zo groen mogelijk!

Brabants Landschap heeft in 2020 en 2021 een vergelijkbare actie georganiseerd. En met succes! In twee jaar tijd zijn er 80.000 bomen en struiken geplant door 44 vrijwilligersgroepen op 90 locaties. Vanuit Trees for All geven we de vrijwilligers graag een steuntje in de rug om er dit jaar een minstens zo groot succes van te maken.

rode-kornoelje
slak-hazelaar
gelderse-roos
haagbeuk
hondsroos
merel-zwarte-els

1) rode kornoelje 2) hazelaar, 3) Gelderse roos, 4) haagbeuk, 5) hondsroos, 6) zwarte els

Welke bomen en struiken planten we?

We planten bomen en heggen aan op verschillende locaties in de provincie Noord-Brabant. Op basis van de locatie kiest een vrijwilligersgroep zelf welke landschapselementen hier goed passen en welke bomen en struiken er de grond in gaan. Dit kan bijvoorbeeld een houtsingel zijn (van minstens 100 vierkante meter), een struweelhaag (van minstens 50 meter lang) of een vogelbosje (minimaal 100 vierkante meter).

De inheemse boom- en struiksoorten die we planten, zijn bijvoorbeeld zwarte els, haagbeuk, zomereik, hazelaar, meidoorn, inlandse vogelkers, vuilboom, hondsroos, lijsterbes, zoete kers, rode kornoelje en Gelderse roos. Allemaal soorten die van nature thuishoren in het Brabantse landschap.

houtsingels
heggenlandschap

Voorbeelden van landschapselementen, zoals 1) houtsingels en 2) heggen (door Marcel Post)

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten bomen en heggen aan in het landelijk gebied, op de grond van gemeenten en particuliere eigenaren. We doen dit op verschillende locaties in de provincie Noord-Brabant.

Onze partners

Binnen dit project werken we samen met Brabants Landschap en de vrijwilligers van deze stichting. In totaal zijn er ruim 2000 vrijwilligers actief bij Brabants Landschap, verdeeld over allerlei werkgroepen. Een deel van deze groepen is betrokken bij dit project.

Daarnaast werken we samen met de grondeigenaren, zoals gemeenten en particulieren. Zij krijgen van ons ondersteuning voor het behoud en beheer van de landschapselementen. Tot slot wordt een deel van de projectkosten gefinancierd door de Postcode Loterij (Plan Boom).  

logo-brabants-landschap

“Mede dankzij Trees For All kunnen we in januari 2023 weer vele bomen en struiken planten in het buitengebied van Brabant. Verschillende vrijwilligersgroepen zullen houtwallen, houtsingels en vogelbosjes aanleggen bij particulieren en agrariërs in het buitengebied. Zo wordt het landschap groener, frisser en gezonder en het levert belangrijke winst op voor de biodiversiteit.”

Mark Benders, projectleider landschapsbeheer Brabants Landschap