natuurgebied De Pan
Alle projecten

Natuurgebied De Pan

In het bosgebied De Pan is een akker omgevormd naar natuurbos.

Doneer

Omvormen akker naar natuurbos

De Pan is een gevarieerd natuurgebied in Noord-Brabant. Je vindt hier bos, heide, weilanden, akkers en natte gebieden. Trees for All heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer een akker van ruim 6,5 hectare omgevormd naar natuurbos.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

In het bosgebied De Pan heeft Trees for All in totaal zo’n 32.800 bomen geplant op akkergrond. De voormalige akker is hiermee omgevormd tot een gemengd bos. Er zijn verschillende boomsoorten aangeplant, zoals beuken, wintereiken, zomereiken, berken, winterlindes, zoete kersen, esdoorn en tamme kastanjes. Ook struiken als hulst en vuilboom zijn geplant. Hiermee is de biodiversiteit van het gebied flink vergroot. Diersoorten zoals egels, hazen en reeën en ook vogelsoorten waaronder de buizerd, wielewaal en boomklever profiteren hiervan.

Status
  • Afgerond

Nederland heeft meer bos nodig

Nederland is al een mooi en groen land. Toch wil Trees for All nog veel meer bos realiseren en werkt hiervoor nauw samen met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. Meer bos is cruciaal in onze strijd om de klimaatdoelen te halen. De bomen zorgen niet alleen voor de benodigde opslag van CO2, ook is het goed voor de biodiversiteit in Nederland en draagt het bij aan recreatie en natuurbeleving. Door bomen te doneren help je ons om Nederland groener en gezonder te maken. Voor de selectie van onze Nederlandse bosprojecten hanteren we diverse kwaliteitscriteria. Meer weten? Bekijk onze uitgangspunten.

Goed bosbeheer in Nederland zorgt voor een gevarieerd en gezond bos wat goed is voor biodiversiteit, recreatie en de vastlegging van CO2.

Panweg, 6026 Maarheeze, Nederland

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel