Jonge bomen in Hollandse Hout
Alle projecten

Hollandse Hout

Een langgerekt stuk landbouwgrond van bijna 80 hectare wordt omgevormd tot een nieuw bos met prachtige inheemse boomsoorten.

Doneer

Nieuw bos in de Flevopolder

Het Hollandse Hout is een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. In 2018 zijn er door Trees for All 48.000 bomen geplant. Het gebied wordt de komende jaren mede dankzij de bijdrage van Trees for All aantrekkelijk gemaakt voor mens en dier.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

Het Hollandse Hout is een natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland. Een deel van het Hollands Hout, een langgerekte stuk landbouwgrond van bijna 80 hectare, is niet meer in gebruik en zal worden omgevormd tot een aantrekkelijk bos. Het nieuwe bos wordt voor lange tijd duurzaam beheerd door Staatsbosbeheer.

Op 30 november 2018 heeft Trees for All samen met bedrijven en donateurs de eerste bomen geplant van de 12 hectare bos die zij gezamenlijk hebben gedoneerd. In totaal zijn dit 48.000 bomen! De dag is mede mogelijk gemaakt door Proincie Flevoland, Staatsbosbeheer en een bijdrage uit de klimaatenveloppe van het ministerie van LNV. De plantdag vormde het startsein van de Plantkaravaan van Trees for All.

 

 

Status
  • Afgerond

Kraamkamer voor meer Nederlands bos

Het Hollandse Hout is bedoeld als een kraamkamer voor meer Nederlands bos. Staatsbosbeheer ziet het als een genenbank die zorgt dat inheems plantmateriaal dat bestand is tegen ziektes en klimaatverandering in Nederland behouden blijft. Het gebied wordt de komende jaren aantrekkelijk gemaakt voor libellen, ijsvogels en watervogels. Voor vlinders, zangvogels en kleine zoogdieren worden bosranden aangelegd die voedsel en beschutting geven. Ook komen er een aantal uitkijktorens en wandelpaden. Mensen zullen er kunnen genieten van prachtige inheemse boomsoorten zoals walnoot, zoete kers, wintereik en linde.

Een bijzonder natuurgebied tussen Lelystad en de Oostvaardersplassen in Flevoland.

Hollandse Hout, Lelystad, Nederland

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel