Project Ghana
Alle projecten

Ghana

Met ons project in Ghana dragen we door middel van herbebossing en agroforestry bij aan het bestrijden van armoede en zorgen we voor een weerbaar, toekomstbestendig ecosysteem.

Doneer

Herbebossing in het Bongo District

Het Bongo District is één van de droogste gebieden in de regio. Als gevolg van de verwoestijning vindt er langs de rivieroevers ontbossing en daarmee erosie plaats. Met het bos dat we aanplanten wordt de landdegradatie teruggedraaid, worden er banen gecreëerd voor boeren en gaan we klimaatverandering tegen door de vastlegging van CO2 in onze bomen.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

Het Bongo District is één van de negen districten in de Upper East regio van Ghana en strekt zich uit over bijna 500 km2 savanne. De Baobab boom voelt zich thuis in dit landschap en af en toe worden er olifanten of leeuwen gespot in het nabijgelegen nationaal park. Het Bongo District beschikt over een belangrijke waterbron: het reservoir van de VEA Dam, waar de Yarigatanga Rivier in uitkomt. Boeren zijn afhankelijk van de dam voor het irrigeren van hun land en het is de drinkwatervoorziening van de omliggende dorpen.

Met slechts 70 regendagen in het jaar en een arme bodem ligt verwoestijning op de loer. Boeren voelen zich genoodzaakt steeds verder richting de rivieroevers op te schuiven. De ontbossing van de rivieroevers heeft erosie tot gevolg, waardoor de rivier en ook het VEA waterreservoir dichtslibben. Op den duur zorgt dit ervoor dat de boeren niet meer kunnen irrigeren.

Status
  • Actueel

Wat gaan we doen

Om het tij te keren in het stroomgebied van de Yarigatanga Rivier zet Trees for All zich in voor de aanplant van 220.000 bomen, de aanleg van 150 hectare agroforestry en het verstevigen van de oevers. Lokaal zijn er 20 dorpen rond de rivier betrokken en worden er 1600 boeren getraind in duurzaam landgebruik. Daarnaast werken we samen met Blue Deal. Zij hebben als doelstelling om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water in 2030.

Foto’s (C) Rowan Griffiths – Daily Mirror

Impact

Dit herbebossingsproject zal de degradatie van het land terugdraaien, de socio-ecologische functies van de rivieren versterken en banen creëren voor boeren. In het bijzonder voor vrouwen en voor jonge, startende boeren. Hiermee dragen we bij aan het bestrijden van armoede in de regio en het beschermen van het milieu.

Agroforestry

Voor de boeren is het vaak moeilijk om rond te komen van de opbrengsten van hun land. Ruim twee derde van de bevolking in het district leeft dan ook onder de armoedegrens. Agroforestry kan een belangrijk verschil maken voor de boeren. De bomen en landbouwgewassen worden in mengvorm aangeplant. Op deze manier is het land permanent begroeid met gewassen die zorgen voor bodemherstel. De boeren kunnen jaarrond oogsten van verschillende gewassen en lopen minder risico op het mislukken van de oogst.

Bongo District, Ghana

Zo kun je bijdragen

Door bomen te doneren kun je bijdragen aan het herstel van dit prachtige gebied. Hiermee bescherm je het leefgebied van de vele diersoorten, help je de lokale bevolking en draag je bij aan een groene en gezonde aarde.

In Ghana zeggen ze ‘Water is life’. Het vasthouden van water is cruciaal en bomen spelen daar een heel belangrijke rol bij.

Jaap Bos, coördinator Blue Deal Noord-Ghana

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel