Ghana

Met ons project in Ghana dragen we door middel van herbebossing en agroforestry bij aan het bestrijden van armoede en zorgen we voor een weerbaar, toekomstbestendig ecosysteem.

Status: Actueel project

Agroforestry en aanleg van rivierbos in de Sahel

Het Bongo District in Ghana is één van de droogste gebieden in de regio. Als gevolg van verwoestijning vinden op de oevers van de VEA Dam erosie en verzilting plaats. Trees for All slaat de handen ineen om het oorspronkelijke rivierbos te herstellen en met aanplant van waardevolle bomen de kleinschalige landbouw robuuster te maken.

Waarom is dit project in Ghana nodig?

Het Bongo District ligt in de Sahel en twee derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het projectgebied beschikt over het waterreservoir van de VEA Dam. Boeren zijn afhankelijk van de dam voor het irrigeren van hun land en het is de drinkwatervoorziening van de omliggende dorpen. Grootschalige kap van de natuurlijke begroeiing in combinatie met de effecten van klimaatverandering hebben hun weerslag gehad op het stuwmeer. Het water is troebel en de oevers en de aangrenzende akkers zijn aan sterke erosie onderhevig.

Plant mee in onze bosprojecten

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-boom-6

0

bomen geplant

icon-boeren

0

hectare agroforestry

icon-hectare-bos

0

hectare aanplant voor oeverherstel

icon-huishoudens

0

dorpen betrokken

icon-training

0

boeren getraind in duurzaam landgebruik

Wat gaan we hieraan doen

Om de vicieuze cirkel te doorbreken zet Trees for All zich in voor de aanplant van 215.000 bomen als agroforestry en herbebossing van de oevers. Twintig dorpen zijn bij het project betrokken en 1.600 boeren worden getraind in duurzaam landgebruik en de verzorging van de bomen. Naast waardevolle soorten als cashew en shea, worden ook andere, lokale soorten aangeplant. Zo levert de Dawa dawa boom peulen die een marktwaarde hebben.

Het doel van het Bongo project is om de degradatie van het land terug te draaien, de beschermende functies van de rivieren te versterken en banen te creëren voor boeren. In het bijzonder voor vrouwen en voor jonge, startende boeren. Hiermee dragen we bij aan het bestrijden van armoede in de regio en het beschermen van het milieu.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

1. No Poverty
6. Clean water and sanitation
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De aanplant vindt plaats in het gebied rondom de Vea Dam.

Onze partners

Onze partner Tree Aid voert het project uit. Zij hebben veel ervaring met duurzaam landgebruik en beheer van natuurlijke bestaansbronnen in de regio. Tree Aid heeft een ervaren en toegewijd team ter plekke voor het coördineren van de activiteiten. De teamleden komen allen uit het Bongo District waardoor ze de lokale taal spreken. Dit is naast hun kennis heel belangrijk om het vertrouwen van de dorpsgemeenschappen te winnen.

Daarnaast werken we samen met Blue Deal, een programma van het Nederlandse ministerie en de Waterschappen met als doel om 20 miljoen mensen wereldwijd toegang te geven tot voldoende, schoon en veilig water in 2030. Met het Bongo project dragen we actief bij aan deze doelstelling.

Jaap-Bos-Blue-Deal

“In Ghana zeggen ze ‘Water is life’. Het vasthouden van water is cruciaal en bomen spelen daar een heel belangrijke rol bij.”

— Jaap Bos, Coördinator Blue Deal Noord-Ghana

Ghana
gedegradeerd-land-ghana
Nursery-Ghana
Ghana-bomenstekjes
Ghana-bevolking-stekjes
Ghana-boompjes-planten
Ghana-boompje-planten-1