Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Opmeer-ghana-tree-aid

Een interview met Jaap Bos, Afdelingshoofd Waterplannen en Besturing bij Waternet

Trees for All is vorig jaar een nieuw project gestart met Tree Aid in Ghana. Deze samenwerking is tot stand gekomen dankzij bemiddeling van Jaap Bos. Hij is voormalig bestuursvoorzitter van Trees for All en werkzaam voor Waternet. Zijn organisatie zet zich actief in voor de zogenaamde Blue Deal: een internationaal programma van de 21 Nederlandse Waterschappen in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Blue Deal is actief in 14 landen, waaronder Ghana.

Water en bomen

Jaap Bos vertelt: “Vanuit Blue Deal ben ik coördinator van Noord-Ghana. Dit is een van de droogste gebieden in Afrika. Wij ondersteunen de Water Resources Commission, een soort waterschap in Ghana, bij het opzetten van een duurzaam beheerd watersysteem.”

Ontbossing heeft veel problemen veroorzaakt. “De grond erodeert, rivieroevers kalven af, irrigatiekanalen raken verstopt en het grondwaterpeil daalt”, somt Jaap op. “Voor een duurzaam watersysteem is het herstellen van het ecosysteem topprioriteit. En daarvoor is herbebossing cruciaal. Vanuit die behoefte heb ik contact gezocht met Trees for All. Door het combineren van de waterbeheerplannen met het herbebossingstraject, wordt het project optimaal ondersteund en gedragen.”

Project Ghana

Langjarig partnerschap

Het Blue Deal programma heeft zich gecommitteerd aan langjarige partnerschappen tot aan 2030. Deze meerjarige betrokkenheid ziet de Blue Deal als een belangrijke randvoorwaarde om duurzame veranderingen tot stand te brengen bij de waterschappen in Ghana. Hetzelfde geldt voor Trees for All. Door samen op te trekken, kunnen we echt impact maken.

Jaap: “Wat ik vanuit mijn bril als waterschapper als belangrijke opbrengst van dit project zie? Dat herbebossing een stevige pijler is onder het creëren van een duurzaam watersysteem in een zeer droge regio. Een regio waar waterschaarste een van de grootste problemen is en ondervoeding, werkloosheid en migratie veroorzaakt. Door juist in dit gebied nieuw bos te planten, is de cirkel rond. En kan het evenwicht worden hersteld.”

Lokale betrokkenheid als succesfactor

Een bosaanplantproject kan alleen succesvol zijn met steun van de lokale bevolking. Dat is een visie die Trees for All en de Blue Deal delen. “Herbebossing is in mijn optiek veel meer dan het planten van bomen”, vertelt Jaap. “Het gaat niet alleen om het vastleggen van CO2, maar ook om de bijdrage van bomen aan het herstel van het ecosysteem, de biodiversiteit en het verbeteren van het watersysteem.  En zeker ook om het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking.”

Het herbebossingsproject Bongo voldoet daar helemaal aan, volgens Jaap. “Tree Aid, die het project ter plaatse uitvoert, is een ervaren organisatie met een sterk lokaal netwerk. Zij gaan 400 boeren trainen in duurzaam bosbeheer. Die trainen vervolgens weer 1.200 andere boeren. Zo wordt het herbebossingproject een project van én voor de lokale bevolking.”