Waalse bos luchtfoto
Alle projecten

Bieslandse en Waalse bos

Trees for All werkt samen met Staatsbosbeheer aan het duurzame herstel van het Bieslandse bos en Waalse bos.

Doneer

Herstel van Nederlands bos na essentaksterfte

Het Bieslandse bos ligt tussen Delft en Zoetermeer en is een belangrijke groene oase in het stedelijke gebied. Het Waalse bos is een dorpsbos in het landelijke gebied van Houten (Utrecht). Een groot deel van de bossen is aangetast door de essentakziekte waardoor veel bomen zijn afgestorven.

Soort donatie?

Hoeveel bomen wil jij laten planten?

Natuurlijk gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Wil je weten hoe we dit doen? Bekijk onze privacyverklaring.

Het project

De essentakziekte in Nederland heeft ervoor gezorgd dat veel bomen zijn gestorven en gekapt. Om onveilige situaties te voorkomen, worden deze bomen gekapt. Trees for All werkt samen met Staatsbosbeheer aan het duurzame herstel van deze bossen door het aanplanten van nieuwe percelen met gemengd bos. Gekozen wordt voor streekeigen boomsoorten zoals els, zomereik, lindes, wilg, hazelaar en zoete kers. Door veel verschillende boomsoorten te planten, ontstaat extra voedselaanbod voor dieren, zoals besjes, zaden en noten. Trees for All en Staatsbosbeheer herstellen in totaal ruim 23 hectare ziek bos in het Bieslandse bos en het Waalse bos en vormen ze om naar natuurgebieden met gezond en afwisselend bos dat aantrekkelijk is voor zowel plant, dier als recreant. Lees meer over de essentaksterfte in het dossier Bos en hout van Staatsbosbeheer.

 

 

Status
  • Afgerond
Partners
  • Staatsbosbeheer

Nederland heeft meer bos nodig

Nederland is al een mooi en groen land. Toch wil Trees for All nog veel meer bos realiseren en werkt hiervoor nauw samen met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren. Meer bos is cruciaal in onze strijd om de klimaatdoelen te halen. De bomen zorgen niet alleen voor de benodigde opslag van CO2, ook is het goed voor de biodiversiteit in Nederland en draagt het bij aan recreatie en natuurbeleving. Door bomen te doneren help je ons om Nederland groener en gezonder te maken. Voor de selectie van onze Nederlandse bosprojecten hanteren we diverse kwaliteitscriteria. Meer weten? Bekijk onze uitgangspunten.

 

Goed bosbeheer in Nederland zorgt voor een gevarieerd en gezond bos wat goed is voor biodiversiteit, recreatie en de vastlegging van CO2.

 

Bieslandse Bos, Delfgauw, Nederland

De projecten van Trees for All dragen bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel