Uitgangspunten voor de selectie van Nederlandse bosprojecten

 

Nieuw bos

Trees for All heeft als doelstelling om meer bos aan te leggen.

Afgewaardeerde grond

Grondeigenaren krijgen een bijdrage voor specifiek de aanschaf, aanleg en het beheer van bosplantsoen. Trees for All vergoedt niet de waardevermindering van de grond die verandering naar een natuurbestemming met zich mee brengt. De vergoeding bestaat puur uit de kosten voor bosaanleg en beheer.

Natuurbestemming

Het gebied heeft of krijgt bij voorkeur een natuurbestemming. Dit garandeert wettelijk dat de locatie die groen wordt, ook groen blijft. Deze bestemming is vastgelegd in het bestemmingsplan van de betreffende gemeente en maakt ook onderdeel uit van het provinciale (streek)plan. Indien het gebied geen natuurbestemming heeft of krijgt, dan is het noodzakelijk om een andere (contractuele/wettelijke) garantie te geven waardoor de locatie groen blijft (ofwel ‘eeuwigheidswaarde’ heeft).

Beplanten met inheemse plantensoorten

Trees for All streeft naar een zo natuurlijk mogelijke situatie. Bij de aanleg van nieuw bos worden inheemse plantensoorten gebruikt, waardoor uiteindelijk een kansrijk ecosysteem ontstaat voor zowel flora als fauna.

Openbaar toegankelijk 

De locatie is openbaar toegankelijk. We dragen bij aan nieuwe bossen voor iedereen. Donateurs krijgen de mogelijkheid aangeboden om op eigen gelegenheid de locatie te bezoeken wanneer ze maar willen. De grondeigenaar is bereid om voor (grote) donateurs één of meer boomplantdagen te faciliteren.

Additionaliteit

De grondeigenaar heeft alle andere financieringsmogelijkheden verkend voor bosaanleg. Zonder de financiële bijdrage van Trees for All zou het bos er niet komen. Met andere woorden: donateurs van Trees for All leveren dus een noodzakelijke bijdrage aan een duurzaam bosproject.

 

Indienen projectvoorstel

Om te kunnen beoordelen of een samenwerking tot de mogelijkheden behoort, ontvangen wij graag een projectvoorstel. De volgende punten zijn hierbij van belang:

  • Kaart van de locatie (1:50.000 en 1:5000)
  • Beschrijving van de huidige situatie

Bodemsoort, vegetatie, huidig landgebruik, bestemming van de grond, eigenaarschap

  • Beschrijving van het gebied.

Maakt het gebied onderdeel uit van een grotere groenstructuur of niet? Welke plannen zijn er in de gemeente, provincie etc.?

  • Het gewenste toekomstbeeld met toelichting
  • Een beplantingsplan

Welke soorten worden aangeplant, hoeveel van welke soort, inclusief kaart

  • Projectkosten

Wat zijn de kosten voor het project en welke specifieke kosten worden gemaakt voor bomen/bos aanplant?

  • Financiering

Wat is de hoogte van het bedrag dat aan Trees for All wordt gevraagd en waarom is de bijdrage van Trees for All noodzakelijk? Hoe ziet het dekkingsplan eruit?

  • Tijdspad

Wanneer start (en eindigt) het project en wanneer moeten de bomen worden aangeplant?

 

editicon twitter twitter linkedin linkedin facebook facebook instagram icon_add icon_arrow-button icon_calculator icon_check icon_close icon_delete icon_download icon_faq-close icon_faq-open icon_info icon_input-select icon_marker-googlemaps icon_marker icon_phone icon_play-button icon_search icon_tree logo_footer logo_menu TON-CO2 arrow-left-carousel arrow-right-carousel