Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
bos-zonlicht

Integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt, geef dat dan aan ons door. Onze integriteitsfunctionaris beoordeelt jouw melding.

Ons integriteitsbeleid

Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan alle belanghebbenden. In ons geval zijn dat medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, donateurs, projectpartners en overige relaties. Trees for All heeft een integriteitsbeleid opgesteld conform de eisen die het CBF stelt aan haar erkenning.

Wij willen integriteitsschendingen voorkomen en betrokkenen de mogelijkheid bieden om vermoedens van misstanden en schendingen eenvoudig te melden.

Wanneer spreken we van een integriteitsschending?

We onderscheiden een aantal soorten schendingen:

  • Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, gebruik/ misbruik van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
  • Financiële schendingen: fraude, diefstal, zelfverrijking, misbruik en verspilling van eigendommen;
  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld;
  • Strafbare misdragingen buiten werktijd.

Meldpunt Integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer, bestuurder of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef dat dan door. Onze integriteitsfunctionaris beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats.

Geef hier je melding door: integriteitsfunctionaris@treesforall.nl

Je kunt ook, voordat je een melding doet, overleggen met onze externe en onafhankelijke vertrouwenspersoon: Eveline Tjabbes – info@evelinetjabbes.nl.