Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
hotels-for-trees-3

Trees for All werkt deze winter aan het herstel van de bossen van Landgoed Zuylestein in Leersum. We doen dit samen met onze bedrijfspartner Hotels for Trees. Op het landgoed is een groot deel van het monumentale bos beschadigd door heftig noodweer in 2021. Bosherstel is hier dus hard nodig! Afgelopen vrijdag hebben we hier een begin mee gemaakt en met bijna veertig hotelpartners van Hotels for Trees de eerste 500 bomen geplant.

Noodweer

Misschien kun je het je nog herinneren: op 18 juni 2021 trok er zwaar noodweer over Nederland. De gevolgen daarvan zijn op Landgoed Zuylestein in Leersum nog altijd zichtbaar. Tijdens een onweersbui ontstond boven Leersum een zogenaamde valwind. Een enorme hoeveelheid koude lucht stortte uit een intensieve buienwolk omlaag.

Zware windstoten en extreme neerslag veranderden grote delen van het bos op Landgoed Zuylestein in een ravage. Een groot deel van de bomen is omgewaaid, ontworteld of afgebroken. De bomen die nog overeind stonden, zijn gescheurd of zwaar beschadigd. De situatie was zo onveilig, dat de provincie Utrecht per direct een kapvergunning voor een aantal percelen heeft verleend.

Ruim 11.500 nieuwe bomen

Ondertussen is de tijd aangebroken om het monumentale bos te herstellen. Daar leveren we vanuit Trees for All graag een bijdrage aan. Dat doen we door ruim 11.500 bomen te planten, verspreid over het landgoed.

Zo gaan we de bomenlanen van het sterrenbos op het landgoed herstellen. Een sterrenbos is een bos waarbij verschillende lanen vanuit één middelpunt naar de uiteinden lopen en zo een ster vormen. We herstellen de kenmerkende lanen door 814 nieuwe beuken te planten. Deze bomenlanen zijn straks niet alleen de basis van het sterrenbos, maar ook een belangrijke plek voor allerlei planten en dieren, zoals vleermuizen, holenbroeders, paddenstoelen en mossen. Met het herstel van de bomenlanen zal dus ook de biodiversiteit verder tot leven komen.

Links een oude bomenlaan, rechts de locatie waar we een van de bomenlanen gaan herstellen.

Sterk en gevarieerd bos

Naast de bomenlanen herstellen we verschillende bosvakken die verloren zijn gegaan door de valwind. We planten nieuwe bomen terug en kiezen daarbij specifiek voor soorten die in deze omgeving thuishoren. Denk aan beuk, gewone esdoorn, fladderiep, winterlinde, zomereik, hazelaar, tamme kastanje, haagbeuk, lijsterbes en Europese vogelkers.

Door te kiezen voor inheemse en streekeigen soorten zorgen we ervoor dat de bomen maximale positieve impact hebben op de lokale natuur en biodiversiteit. Allerlei planten en dieren zullen zich thuis voelen in deze bossen, zoals vossen, reeën en dassen.

Duurzaam hakhoutbos

Tot slot herstellen we het hakhoutbos dat typerend is voor Landgoed Zuylestein. Een hakhoutbos is een vorm van bosbeheer die eeuwenlang is gebruikt om hout te oogsten. Het oogsten van takken kan van meerwaarde zijn voor een bos, mits dit op de juiste manier gebeurt. Naarmate bossen ouder worden, worden ze steeds schaduwrijker. Door takhout te oogsten, ontstaan er open plekken. Hierdoor komt er meer licht in het bos en kunnen de onderste boslagen zich verder ontwikkelen.

Bij hakhoutbossen wordt het takhout eens in de vijf tot vijftien jaar geoogst, afhankelijk van de boomsoort. De bomen worden dicht bij de grond afgezaagd, zodat een boom niet afsterft maar er vanuit de stam nieuwe takken (uitlopers) groeien. Ook gebeurt de oogst in fases, waardoor er altijd een deel van het bos blijft staan. Het hakhout krijgt vervolgens een duurzame bestemming. In dit geval wordt het gebruikt als hekwerk of palen voor in de moestuin van het landgoed. 

In een hakhoutbos worden bomen dicht bij de grond afgezaagd, zodat een boom niet afsterft maar er vanuit de stam nieuwe takken (uitlopers) groeien.

Essentaksterfte

Het hakhoutbos dat we op Landgoed Zuylestein herstellen, bestond vooral uit essen. Die bleken niet goed bestand tegen de essentaksterfte. Daarom planten we nu meerdere verschillende soorten aan, zoals vuilboom, lijsterbes, wintereik, winterlinde en hazelaar. Zo zorgen we niet alleen voor meer biodiversiteit, maar ook voor een sterker bos. Mocht één boomsoort het moeilijk krijgen, houden de overige soorten het bos in stand. Daarnaast kiezen we voor soorten die rijke en goed verteerbare bladeren laten vallen. Zo dragen de bomen bij aan een gezonde bodem, die regenwater goed vasthoudt.  

Hotels for Trees

Dankzij onze partner Hotels for Trees kunnen we het herstel van de bossen van Landgoed Zuylestein mogelijk maken. Hotels for Trees is een stichting die samenwerkt met meer dan 140 hotels in twintig landen. Gasten van deze hotels kunnen ervoor kiezen de tussentijdse schoonmaak van de kamer over te slaan en in plaats daarvan een boom te doneren. Hiermee heeft Hotels for Trees de afgelopen jaren al aan zestien verschillende projecten van Trees for All in Nederland en het buitenland bijgedragen. Sterker nog: ze hebben inmiddels al meer dan 100.000 bomen met ons geplant! En daar zal het niet bij blijven, want steeds meer hotels sluiten zich aan om samen te werken aan een bosrijke wereld. Geweldig!