Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
Natuurbegraafplaats-Koolwijk

Nieuwe natuur in Nederland

Trees for All heeft samen met de Stichting Nieuwe Natuur 0,65 hectare bos aangelegd.

Status: Afgerond project

Bossen aanleggen bij begraafplaatsen in de natuur

Waarom is dit project nodig?

De aanleg van nieuw bos op voormalige landbouwgrond zal zorgen voor een geleidelijke overgang van het bestaande bos naar het omliggende open landschap. Het bestaande bos ligt op relatief arme grond waardoor er met name zomereik, grove den en berk voorkomen. De aanplant zal de biodiversiteit in het gebied verhogen.

Het gebied wordt een loofbos met soorten die passen bij de zandige en vochtige bodem, zoals zomereik, haagbeuk, winterlinde, gladde iep en hazelaar. Het bos gaat geleidelijk over naar een open, schraal grasland via een mooie struweelrand met soorten als de hazelaar, brem, wilde lijsterbes en sleedoorn. Deze afwisseling zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijker landschap voor de mens.

icon-moederboom

0

bomen geplant

0

hectare bos hersteld

icon-bos-2

0

boom- en struiksoorten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar hebben we geplant?

Het nieuwe bos is gerealiseerd nabij de natuurbegraafplaats Maashorst, in de Osse deelgemeente Koolwijk in Noord-Brabant. Voorheen werd er op het perceel landbouw (mais en prei) bedreven. Het perceel grenst aan natuurgebied Herperduin en maakt onderdeel uit van Natuurnetwerk Brabant.

Onze partners

Trees for All is een samenwerking aangegaan met Stichting Nieuwe Natuur om nieuwe bossen aan te leggen in de omgeving van haar natuurbegraafplaatsen. Stichting Nieuwe Natuur is een gezamenlijk initiatief van Natuurbegraven Nederland en Natuurmonumenten. Deze stichting wil, net zoals Trees for All, meer kwalitatief hoogwaardige natuur realiseren in Nederland. Dit doen ze door verwerving van gronden die aansluiten bij bestaande natuurgebieden in de omgeving van natuurbegraafplaatsen. Deze locaties richten ze in, beheren en behouden ze voor de generaties na ons.

Het project ‘Natuurontwikkeling Koolwijk’ is een samenwerking van natuurbegraafplaats Maashorst, Groenontwikkelfonds Brabant, Provincie Brabant, Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Trees for All.

Foto’s: (C) Natuur Begraven Nederland

De afwisseling van natuurgebieden zorgt voor een hogere diversiteit aan natuurwaarden en een aantrekkelijker landschap voor de mens.

Natuurbegraafplaats-Koolwijk