Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
boommarter

Ketliker Skar

In Friesland planten we nieuw bos in natuurgebied Ketliker Skar. Samen met onze partner It Fryske Gea planten we in totaal 15.984 bomen. Zo zorgen we voor een toekomstbestendig bos en dragen we bij aan meer biodiversiteit in de Friese natuur.

Status: Actueel project

Toekomstbestendig bos in Friesland

In natuurgebied het Ketliker Skar in Friesland vind je bossen afgewisseld met heide, grasland en water. Dankzij deze variatie aan natuur voelen allerlei dieren en planten zich hier thuis. Denk aan de wielewaal, zwarte specht, goudhaan, boommarters, dassen, bosuilen en verschillende vleermuizen.

Samen met It Fryske Gea gaan we het prachtige natuurgebied verder uitbreiden met 6,5 hectare nieuw bos. In totaal planten we 15.984 bomen en struiken met 25 verschillende soorten.

Zo creëren we een gevarieerd, klimaatbestendig bos: een bron van biodiversiteit! Plant je mee om de Friese natuur een handje te helpen?

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
icon-moederboom

0

nieuwe bomen en struiken

icon-boomsoorten

0

aantal soorten

0

hectare

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom planten we bomen in Friesland?

Eind 19e eeuw zijn er in het Ketliker Skar beuken- en eikenlanen, hakhoutbosjes en sparren geplant. Veel van deze sparrenbomen waren bedoeld voor houtproductie. Ook werd er vroeger in het gebied gejaagd op damherten.

Nu is het Ketliker Skar een rustig wandelgebied. De oude, eentonige productiebossen zijn door It Fryske Gea omgezet naar meer natuurlijk bos met een grote diversiteit. Dit is nodig omdat monotone bossen erg kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes of plagen.

In dit project helpen we om het bos verder uit te breiden. Dat doen we door veel verschillende boomsoorten te planten. Een gemengd bos is een stuk klimaatbestendiger dan bossen die maar uit één of enkele soorten bestaan. Krijgt één soort het zwaar? Dan zullen de overige boomsoorten het bos in stand houden.

Ook is het gemengde loofbos minder gevoelig voor bosbranden, het houdt (grond)water beter vast en verrijkt de bodem.

Zo versterken we de bestaande natuur in het Ketliker Skar en zorgen we voor meer leefgebied voor typische bosbewoners als de raaf, wolf, das en de bosuil.

Veel fijnsparren en andere boomsoorten in het Ketliker Skar waren aangetast door de letterzetter, een kleine kever. Deze kevertjes kruipen onder de bast en knagen de bomen van binnenuit kapot. Hierdoor sterven de bomen uiteindelijk af.
Voormalig houtproductiebos in het Ketliker Skar
Voormalig hakhoutbos in het Ketliker Skar
Zo gaat het worden: gemengd bos in het Ketliker Skar

Wat gaan we in dit project doen?

Grenzend aan het Ketliker Skar planten we 6,5 hectare nieuw bos aan op voormalige landbouwgrond. Daarnaast vormen we drie graslandjes binnen het bestaande natuurgebied om tot bos. Dat zijn bijna 10 voetbalvelden aan nieuw bos!

In totaal planten we 15.984 bomen en struiken. Hierbij kiezen we voor ruim 25 verschillende soorten die hier goed passen: van zwarte els, haagbeuk, winterlinde en zoete kers tot sleedoorn, sporkehout, hulst en wilde appel.

Aangezien er geen ander bos in de omgeving is, komen er maar moeilijk nieuwe boomsoorten in dit bosgebied terecht. Daarom helpen we natuur een handje: door handmatig andere soorten in te brengen kan het nieuwe bos zich sneller ontwikkelen. Op deze manier dragen we bij aan meer biodiversiteit in Friesland en creëren we een bos voor de toekomst.

wielewaal
boommarter
das

Het nieuwe, gevarieerd bos zorgt voor meer leefgebied voor dieren zoals de wielewaal, zwarte specht, boommarter en de das

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

De bomen en struiken worden op vier verschillende percelen in en rondom natuurgebied het Ketliker Skar in Friesland geplant. Er lopen veel wandelroutes door het natuurgebied.

Onze samenwerkingspartner: It Fryske Gea

In dit project werken we samen met It Fryske Gea. Dit is een provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân en bestaan sinds 1930. Ze hebben als doel de bescherming, het behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultureel erfgoed. Op het moment beheren ze meer dan 60 verschillende natuurgebieden met een totale oppervlakte van zo’n 21.000 hectare.

logo-it-fryske-gea

Plant een boom voor een bosrijke wereld

Vind je het belangrijk dat Trees for All dit soort projecten kan blijven steunen? Dan kun je ons steunen met een donatie. Voor elke boom in Nederland, planten we er ook één in het buitenland.

Plant een boom