Je bent nu op de Engelse pagina. Wil je naar de Nederlandse pagina? Klik dan hier.
blad-haagbeuk

Vergroening van de gemeente Land van Cuijk

Samen met de gemeente Land van Cuijk en groenadviesbureau Orbis werken we aan de vergroening van de gemeente Land van Cuijk. Ons doel: 7.165 bomen planten, om nieuw bos te creëren en bestaand bos te herstellen.

Status: Actueel project

Gefinancierd

Nieuw bos en bosherstel

In de gemeente Land van Cuijk is het hard nodig om bos te herstellen en nieuw bos te planten. Trees for All wil hierbij helpen door ruim 7.165 bomen te planten op een voormalig crossterrein en op een kaal grasland.

Het perceel van de crossbaan is de afgelopen jaren sterk verwaarloosd. Het grasland heeft vooral weinig natuurwaarde: er komen maar weinig soorten planten en dieren voor. Tijd om hier verandering te brengen en ervoor te zorgen dat de natuur weer gaat leven!

Samen met de gemeente Land van Cuijk en groenadviesbureau Orbis hebben we plannen gemaakt om nieuwe, gevarieerde bossen te planten. Maar dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Help je ons met een donatie zodat we de gemeente weer écht groen kunnen maken?

Plant mee in onze bosprojecten

Wil je als bedrijf bomen planten? Ga dan naar onze pagina voor bedrijven.

  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Voer een aantal in
  • Je wordt op de hoogte gehouden van jouw bomen met Track & Trees.
  • Je ontvangt een uitnodiging om je eigen bomen in de grond te zetten tijdens de boomplantdag. Hoeft niet, mag wel!
  • Je krijgt (optioneel) een brievenbusboompje thuisgestuurd. Wij krijgen bomen van jou, jij krijgt een boom van ons!

icon-moederboom

0

nieuwe bomen en struiken

0

hectare beplanten

icon-aanplant

0 0

plantperiode

Waarom is dit project nodig?

Het project in de gemeente Land van Cuijk is tweeledig. Enerzijds herstellen we het bos op een voormalig crossterrein. Anderzijds planten we nieuw bos om bestaande bossen uit te breiden.

1. Bosherstel op een voormalige crossbaan

Op de voormalige crossbaan van de gemeente vind je een fijnsparrenbos met allemaal zandpaden erdoorheen. Helaas sterven de fijnsparren langzaam af door het knaagwerk van de letterzetter: een kevertje dat de bomen flink aantast. Daarom willen wij het fijnsparrenbos herstellen. Dat kunnen we doen door gevarieerde boomsoorten terug te planten. Een gevarieerd bos is namelijk beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals ziektes, plagen of droogte. Krijgt één boomsoort het zwaar, dan houden de andere soorten het bos in stand.

voormalig crossterrein
voormalig-crossterrein
fijnsparren
Fijnsparren

2. Nieuw bos op grasland

Daarnaast willen we nieuw bos planten op een kaal grasland dat aan een bestaand bos grenst. De natuurwaarde op dit land is heel laag: er komt maar weinig variatie aan planten en dieren voor. Om de natuur weer tot leven te brengen, willen we ook hier verschillende soorten bomen en struiken aanplanten. We kiezen voor soorten die van nature thuishoren in deze omgeving, zodat de bomen en struiken ook allerlei vogels, insecten en zoogdieren aantrekken. Zo bruist het hier straks weer van het leven!

graslanden-bomen-planten
perceel-graslanden
perceel-graslanden-bomen-planten

Hoe gaan we dat doen?

We hebben twee doelen die we met dit project willen bereiken:

  • 5.000 bomen planten op het voormalige crossterrein. Als we geen nieuwe boomsoorten aanplanten, zullen de fijnsparren weer teruggroeien. Door nieuwe soorten terug te planten in het bos die thuishoren in deze regio, zal het bos sterker en veerkrachtiger zijn. We planten bijvoorbeeld beuk, haagbeuk, boswilg, winterlinde, ratelpopulier, gewone vlier, jeneverbes en gewone brem: soorten die van nature in deze omgeving thuishoren.
  • 2.165 bomen en struiken planten op grasland. Zo breiden we de hoeveelheid bos verder uit en zorgen we ervoor dat de planten en dieren op deze locatie volop leefruimte hebben. Bovendien krijgen de struiken een plek aan de rand van het perceel, waardoor er een mooie overgang ontstaat van de omliggende graslanden naar het al bestaande bos. We planten onder andere zoete kers, vlier, lijsterbes en sleedoorn.

Dit project van Trees for All draagt bij aan het realiseren van meerdere
Sustainable Development Goals

11. Sustainable cities and communities
13. Climate action
15. Life on land
17. Partnership for the goals

Waar gaan we planten?

We planten de bomen en struiken in de gemeente Land van Cuijk, vlakbij het dorp Wanroij.

Onze samenwerkingspartners

Binnen dit project werken we samen met de gemeente Land van Cuijk en groenadviesbureau Orbis. De gemeente is eigenaar van de gronden en verantwoordelijk voor de aanplant en het beheer ervan. Orbis heeft de ontwerpen en inrichtingsplannen gemaakt. Dankzij de steun van onze donateurs kan Trees for All ervoor zorgen dat de bomen daadwerkelijk geplant worden. Ook blijven wij betrokken bij de monitoring van het bos op de lange termijn.

logo-gemeente-land-van-cuijk
logo-orbis

Bijdragen aan een bosrijke wereld?

Plant met ons mee! Met jouw donatie kunnen we onder andere dit project in de gemeente Land van Cuijk mogelijk maken. Voor elke boom in Nederland planten we ook een boom in het buitenland.

Plant mee